Štafeta semen – navodila za sodelovanje

10155917_643013585805199_782696575792528123_n

ŠTAFETA SEMEN

 

GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN , ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

 

Logo_EKOCI_clanki1 NAVODILA ZA SODELOVANJE   ZA LETO 2015

 

in sodelujoči v Štafeti semen

www.ekoci.si; ekoci.si@gmail.com; info@ekoci.si;

https://www.facebook.com/EkociSlovenija;

https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t

 

 

KAZALO

 1. ŠTAFETA SEMEN: PRIHODNOST JE V NAŠIH ROKAH – BODIMO AKTIVNI!
 2. KAKO POTEKA ŠTAFETA SEMEN IN SADNIH VRST?
 3. DOKUMENTACIJA ZA SODELOVANJE V ŠTAFETI SEMEN
 4. BAZA INFORMACIJ O SEMENIH, IZMENJEVALNICE
 5. PODPORA V BAZI ZNANJA
 6. ŠTAFETA SEMEN –DOGODKI, AKTIVNOSTI, DOBRE PRAKSE
 7. DOKUMENTI

7.1.    Prijavnica

7.2.    Poročilo

7.3.    Spremno pismo- potni list semena

 1. O PROJEKTU IN NAS

 

 

Slovenka, Slovenec, kjerkoli si, tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva, “ je sporočilo naših prednikov.

Z aktivnim pristopom zavzetih sodelujočih prebivalcev Slovenije semena rastlin znanj in povezovanja ponašamo naprej. S spoštovanjem tradicije nadgrajujemo z aktivnostmi in za sodoben čas. S ciljem večje samooskrbe s hrano in za svetlo prihodnost novih rodov v Sloveniji!

Oj – Osti Jarej

(Bodite mladi in zdravi.)

»Osti jarej« se glasi najstarejši znani slovenski zapisani pozdrav ali napitnica oziroma zdravica. »Osti jarej« je kratek napis na starodavnem vrču Najden je bil na današnjem slovenskem ozemlju blizu kraja Škocjan na Krasu, leta 1911. Danes hranijo vrč z napisom »osti jarej« v muzeju v Trstu. Vrč izvira iz obdobja nekaj sto let pred našim štetjem.

Vir: povzeto po Venetski napisi iz slovenskih najdišč: www.hervardi.com.

 

 1. ŠTAFETA SEMEN: PRIHODNOST JE V NAŠIH ROKAH – BODIMO AKTIVNI!

Eko civilna iniciativa Slovenije – Ekoci:Kdo bo poskrbel za nas, da v prihodnosti ne bomo lačni? ″ Sami – tako, da posadimo čim več kulturnih rastlin na vrtičkih, balkonih, poljih, ki nam bodo dale plodove.

Rešitev je v zavedanju, da smo za svojo prihodnost odgovorni predvsem sami. Dozoreva v naših glavah, srcih in prehaja v dejanja, kako iz semen čim bolj sonaravno pridelati hrano in se povezati v bazo znanja ter somišljeniki. Potrebno se je aktivirati. Vsak po svojem znanju in zmožnostih. 

Otvoritev in predstavitev Štafete semen 2015 bo na sejmu ALTERMED na Celjskem sejmu 13. marca 2015 ob 12.00 uri; častni gost bo minister za kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan. Sodelujejo predstavniki in strokovnjaki institucij, nevladnih organizacij, medijev in zainteresiranih za Štafeto semen. Do sedaj je že več tisoč ljudi od zavzetih mentorjev v šolah in vrtcih, ki želijo naučiti otroke znanj za življenje do naprednih medijev, ki so ponesli informacije v svet, s sodelovanjem v Štafeti semen dokazalo, da znamo poskrbeti zase. Štafeta semen je gibanje za sejanje, izmenjavo in hranjenje avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen in sadik zelenjave, sadnih vrst, poljščin in zelišč. Semena so osnova prehranske varnosti. Prizadevamo si za prava semena, brez gensko spremenjenih organizmov. Sorte požlahtnjene v Sloveniji ter stare populacije, krajevne in avtohtone sorte, ki so prilagojene našemu okolju, omogočajo boljšo možnost sonaravne pridelave hrane za katero si prizadevamo v gibanju Štafeta semen. Z ohranjevanjem tega dela naše kulturne in tehnološke dediščine bomo ohranili znanje naših dedov in pradedov ter ga prenesli na zanamce. Vsa aktivnost poteka po sistemu izmenjave znanj, izkušenj in dela posameznika, vsakega izmed nas. Vsak lahko sodeluje na svoj način, kot zna in zmore. Da ne bomo lačni, ne mi, ne naši otroci, je potreben aktiven pristop.

Ekoci smo uspeli s Štafeto semen vzpodbuditi k sodelovanju in aktivnemu pristopu tako, da smo opisali: Kako poteka Štafeta semen in sadnih vrst; (s prijavo k sodelovanju kot Pozitivna točka Štafete semen sodelujoči najmanj 11 zrn semena posejejo, 11 izmenjajo in 11 ohranijo, ali pa posadijo sadno drevo ali jagodičevje ter izpolnijo tudi ustrezno dokumentacijo za sodelovanje v Štafeti semen: prijavnico, poročilo o izvedeni aktivnosti in potni list – opis semena za hrambo.

V Bazi informacij so navedeni kontakti, kje pridobite Informacije, katera so avtohtona, domača in tradicionalna semena in kdo ta semena prideluje. Nekateri pridelovalci sodelujejo tudi na Izmenjevalnicah semen.

Sodelujočim je omogočena Podpora v Bazi znanja, kjer sodelujejo vladne strokovne službe Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Kmetijski inštitut Slovenije, Fakulteta za biosistemske vede v Mariboru, Skupnost vrtcev Slovenije preko vrtca koordinatorja – Vrtca Slovenska Bistrica, koordinatorica osnovnih šol ter strokovne nevladne organizacije.

V Štafeti semen štejejo dejanja – dogodki, aktivnosti in dobre prakse, ki jih organizirajo Ekoci in sodelujoči partnerji v Bazi znanja, aktivnosti izvajajo v času Štafete semen po Sloveniji tudi prijavljeni sodelujoči kot Pozitivna točka Štafete semen .O aktivnostih in teh dogodkih Ekoci sproti obveščamo javnost in tako skupaj delujemo v gibanju za večjo samooskrbo in blaginjo v Sloveniji.

Več info na: www.ekoci.si; ekoci.si@gmail.com;ali info@ekoci.si; ter http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496 in Stafeta semen:http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen

Dobrodošli pri aktivnem sodelovanju!

 

 

 1. KAKO POTEKA ŠTAFETA SEMEN IN SADNIH VRST?

Štafeta semen je gibanje, v katerem se lahko aktivirajo vsi: vrtci, šole, društva, nevladne organizacije, institucije, občine , kmetje, vrtičkarji ter posamezniki. Pričakujemo aktiven pristop posameznika, dejanje, ki pomaga skupnim prizadevanjem za prehransko varnost.

Organizatorji bomo poskrbeli za organizacijo predstavitev Štafete semen in organizacijo Posveta:Izzivi prihodnosti-hrana, semena,podnebne spremembe ali smo pripravljeni? , ki bo 13.3.2015 ob 12.00 uri na sejmu Altermed, na kateri bo častni gost minister za kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan. Sodelujejo napredni predstavniki stroke, fakultet, šol, vrtcev, nevladnih organizacij, naprednih medijev in zavzetih posameznikov, ki so se pripravljeni aktivno vključiti v prizadevanja za blagostanje v Sloveniji.

Postavili smo Bazo znanja, ki jo še dograjujemo, in poskrbeli za oglede dobrih praks. Posredujemo informacije javnosti o izvedenih aktivnostih in dogodkih vseh, ki se prijavijo za sodelovanje v Štafeti semen kot Pozitivna točka Štafete semen. Pomembni so tudi zavzeti mentorji, ki si prizadevajo čim več znanja prenesti na mladi rod. Zato sta v vsaki Štafeti semen izbrana šola in vrtec – koordinatorja, ki organizirata osrednjo prireditev za šole in vrtce in prikažeta dobre prakse.

1.1. Štafeta semen poteka tako, da se zainteresirani udeleženci od 25. februarja do 10. marca prijavijo k sodelovanju v Štafeti semen kot Pozitivna točka Štafete semen (el. naslov: ekoci.si@gmail.com). Nato v času od 21. marca ( prvega spomladanskega dne) do 22. aprila (Dneva zemlje) izvajajo aktivnosti na svoji lokaciji: najmanj 11 zrn semen posejejo, 11 izmenjajo , 11 pa pošljejo na naslov organizatorja, ki jih na koncu aktivnosti preda strokovnjakom v gensko banko Slovenije na Kmetijskem inštitutu Ljubljana.

Sodelujoči vrečico semen pošljejo na naslov organizatorja in nanjo pred tem napišejo ime in opis semena ter izpolnijo spremno pismo – potni list z opisom semena. Priložijo poročilo o izvedeni aktivnosti in fotografijo, da so naredili gredico, posadili semena v lončke, na vrt ali njivo. Poročilo pošljete na e-naslov: ekoci.si@gmail.com; z dovoljenjem, da lahko objavo izvedenih aktivnosti posredujemo širši javnosti in tako skupaj predstavljamo dobre prakse.

SEZNAM SEMEN ZA ŠTAFETO SEMEN 2015 TUKAJ

1.2. Samooskrba na področju sadja je v Sloveniji slaba, zato Štafeto semen širimo tudi na sajenje čim večjega števila sadnih dreves in jagodičevja. Tokrat bo potekala tudi izmenjava cepičev starih sadnih vrst in potaknjencev jagodičja. Želimo namreč ohraniti stare sadne sorte. Udeleženci v poročilu dodajo še fotografijo, kot dokaz, da so posadili drevo, grmovnico ali cepili drevo, izvedli menjavo cepičev ali potaknjencev. V Ekoci opozarjamo, da gre pri Štafeti cepičev izključno za avtohtone, domače in tradicionalne vrste drevja in grmovnic, ki rastejo v Slovenji in se vzgajajo na čim bolj sonaraven način.

Seznam cepičev starih sadnih vrst 2015 TUKAJ

Apeliramo na vse sodelujoče, da pri izvedbi vseh aktivnosti izmenjujejo kakovostno in zdravo seme, sadike in cepiče zdravih dreves in grmovnic pridelanih v Sloveniji ter upoštevajo veljavno zakonodajo.

 

 

 1. DOKUMENTACIJA ZA SODELOVANJE V ŠTAFETI SEMEN

Vsi, ki želite sodelovati kot Pozitivna točka Štafete semen v skupnem gibanju Štafete semen, v času celotne aktivnosti izpolnite tri dokumente:

 1. Prijavnica za sodelovanje v Štafeti semen 2015 – do 10.3.2015 izpolnite in pošljite vsi tisti, ki želite sodelovati kot Pozitivna točka Štafete semen. Prijavnica v elektronski obliki pošljite na e-naslov: si@gmail.com ali s klikom na povezavo Prijavnica v Štafeti semen 2014. V prijavnici navedete le podatke prijavitelja ter opis, kaj in kdaj boste posadili, sejali, organizirali. Na ta način skupaj obveščamo javnost in povabimo na vaše dogodke v času aktivnosti Štafete semen od 21.3. do 22.4. 2015 čim več zainteresiranih ljudi.
 2. Poročilo o izvedeni aktivnosti – pošljete v elektronski obliki najmanj 7 dni po končani aktivnosti na naslov organizatorja sodelujoči, ki ste se prijavili kot Pozitivna točka Štafete semen. Opišete potek dogodka, izkušnje, priložite fotografijo.
 3. Potni list semena – skupaj z 11 zrnci semen – priložite in pošljete sodelujoče Pozitivne točke Štafete. Pri tem gre za ohranjanje avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst in sort semen. Pošljete lahko le semena ene sorte: npr. ljubljanski motovilec, zelje Emona, … To naj bodo semena, ki so že registrirana in tista, ki se še ohranjajo na slovenskih domačijah. Organizator semena sodelujočih zbere in jih ob koncu aktivnosti javno preda v Slovensko rastlinsko gensko banko na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Potni list semen vsebuje opis rastline, kje raste, kam ste jo posejali, kje se ohranja, kako jo imenujete … Pošiljko s semeni in Potnim listom semena pošljite na naslov: LA VITA – za EKOCI – ŠTAFETA SEMEN, Velika Pirešica 1, 3310 Žalec.

 

 

 1. BAZA INFORMACIJ O SEMENIH, IZMENJEVALNICE

Za sodelovanje v Štafeti semen so potrebne informacije, katera semena sploh so avtohtona, domača in tradicionalna. Posredujemo osnovne seznam semen zelenjave za vrtičkarje in seznam starih sadnih vrst. Poudarjamo, da gre samo za semena, ki so pridelana v Sloveniji .

 1. Dodatne informacije lahko pridobite na: Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin*, ki je objavljen na povezavi: http://www.uradni-list.si/1/content?id=48093. Na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo Republike Slovenije je objavljena Sortna lista zelenjadnic, sadnih vrst in poljščin za leto 2013http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/OBJAVE_ZA_JAVNOST/Objave_SEME/Sortna_lista/SL_2013_splet.pdf.
 2. Izmenjava semen in znanja med zainteresiranimi udeleženci poteka na spletu v forumu ZELENI KROG in izmenjevalnici Ekoci: http://rastline.mojforum.si/rastline-about8103.html ter preko Ekoci – grupe: izmenjevalnica–stafete–semen-izmenjava–semen-in-sadik @googlegroups.com. https://www.facebook.com/ZeleniKrog
 3. SEJEMO AVTOHTONA SEMENA: aktivnost, ki jo izvaja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk za šole in vrtce: več info http://tradicionalni-zajtrk.si/semena/.
 4. Fizična izmenjava semen poteka v času Štafete semen po vsej Sloveniji na Pozitivnih točkah Štafete semen, ki jo organizirajo. Ekoci pa objavimo lokacije na http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen in https://www.facebook.com/EkociSlovenija.
 5. IZMENJEVALNICA SEMEN: Fizična izmenjava semen in cepičev bo potekala:

13.3. 2015 od 10.00 do 17.00 na sejmu Altermed v Celju

Ogromno informacij in uporabnega znanja poleg uradnih služb, fakultet in šol nudijo predvsem v nevladnih organizacijah. V okviru aktivnosti je dogovorjena podpora strokovnjakov z različnih področij, ki želijo sodelovati v bazi znanja. Sodelujočim bodo pomagali z odgovori na vprašanja.

 1. Semenarstvo in odgovori na vprašanja s področja semen in pridelave zelenjave, poljščin in sadja na velikih in majhnih površinah: Kmetijski inštitut Slovenije ; srgb@kis.si.
 2. Ekološka znanja: Fakulteta za biosistemske vede Maribor na Univerzi v Mariboru – Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, zelenjadarstvo in okrasne rastline in Inštitut za ekološko kmetijstvo:http://www.fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/katedre/1756-katedra-za-ekolosko-kmetovanje-poljscine-vrtnine-in-okrasne-rastline?showall=1) in fkbv@uni-mb.si;
 3. Štafeta semen: Pridelava semen v Sloveniji: info@amarant.si;
 4. Ekološka samooskrbna pridelava za vrtičkarje : klubgaia.com; ali info@klubgaia.com brezplačno svetovanje strokovnjakov na tel: 080 81 22
 5. Biodinamika: Ajda Vrzdenec: ajda-vrzdenec.si ali meta.vrhunc@siol.net;
 6. Biodinamično sadjarstvoSadjarsko društvo Borovnica, kontakt Slavko Turšič, dra@gmail.com;
 7. Različni načini sonaravne pridelave hrane – ekološko, biodinamično, permakulturno, ogledi in delavnice; informacije na lavita.si ali info@lavita.si;
 8. Zdravilna zelišča: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije-Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin. Informacije: mag. Nataša Ferant: ferant@ihps.si;
 9. Kako naučimo otroke znanj za prihodnost: Skupnost vrtcev Slovenije, koordinator Vrtec Otona Zupančiča, Slovenska Bistrica: http://www.vrtec-slobistrica.com/; ali slo-bistrica@guest.arnes.si;
 10. Kaj lahko naredimo v osnovni šoli? – Koordinatorica Osnovnih šol Slovenije : osnovna šola Žalec. Več info na: si@gmail.com;

Sporočamo, da se bodo dogodki pod točko 3 sproti dopolnjevali v skladu s prijavljenimi aktivnostmi v Štafeti semen.

 

 

 1. ŠTAFETA SEMEN – DOGODKI, AKTIVNOSTI, DOBRE PRAKSE

Med Štafeto semen potekata dve vrsti dogodkov: ene organizira Ekoci in sodelujoči partnerji v bazi znanja; te aktivnosti so navedene spodaj. Druge dogodke in aktivnosti po Sloveniji pa organizirajo sodelujoči kot Pozitivne točke Štafete semen. Njihove najave dogodkov, ki jih navedejo v prijavnici za sodelovanje v Štafeti semen, objavljamo v tistem tednu, ko poteka dogodek. Preko e-pošte in na vseh povezah, sporočil za javnost in

 1. DOKUMENTI

 

 • Prijavnica

 

 

 

GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN , ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

 

PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE IN NAJAVA AKTIVNOSTI ŠTAFETA SEMEN – Prijavnica 2015 TUKAJ

 

Prijavljamo se k sodelovanju v Štafeti semen 2015 na osnovi vašega javnega povabila in z nameni akcije aktivnega pristopa v gibanju Štafete semen, ki so objavljeni na spletni strani: www.ekoci.si; Zavedamo se, da bomo z aktivnim  in pozitivnim pristopom pripomogli k našemu skupnemu cilju ohranjanja avtohtonih domačih tradicionalnih in domačih semen zelenjave, poljščin zelišč in sadnih vrst ter pripomogli k večji samooskrbi Slovenije.

Najavo svojih aktivnosti prijavljam z izpolnitvijo spodnjega obrazca, ki ga bomo do 15.3.2015 posredovali na e-naslov: ekoci.si@gmail.com ali info@ekoci.si.

 

 1. VASI PODATKI

Aktivnosti bomo izvajali kot Pozitivna točka Štafete semen (ustrezno obkrožite, napišite) kot osnovna šola, vrtec, društvo, posameznik, drugo:

Organizator in prijavitelj dogodka: ______________________________________________________________________

Izvajalec dogodka: ______________________________________________________________________

Kraj in naslov: ______________________________________________________________________

Spletni naslov: ______________________________________________________________________

Aktivnost bo potekala na dan ali dneh ____________________ od ___________ do _______________ure.

Kontaktna in odgovorna oseba izvajalca aktivnosti: _____________________________________________________

Kontaktni e-naslov: ________________________________________________ telefon: _______________________________

Opombe/soorganizator, drugo: ___________________________________________________________________________

V kolikor boste izvajali več različnih aktivnosti ob različnih dnevih vas prosimo, da za vsako aktivnost za vsak posamezni dan najavite dogodek posebej.

 1. PODATKI O AKTIVNOSTI

Obkrožite vrsto aktivnosti in vpišite njeno vsebino (npr.: skupno sejanje semen v vrtcu – v lončke, sejanje s starši, starimi starši, Izmenjevalnica, izobraževanje, posaditev drevesa ali jagodičevja itd.).

 1. Zbiranje in izmenjava semen

Opis vsebine:

 

 

 1. Skupno ali posamično sejanje semen

Opis vsebine:

 

 

 1. Izmenjava znanja, predavanja, svetovanja

Predavateljica:

Opis vsebine:

 

 

 1. Kulturni  ali družabni dogodek

Opis vsebine:

 1. Drugo

Opis vsebine:

 

 

Obveščanje o dogodku bo potekalo na način:

 1. Vabili, letaki, plakati:
 2. Objava v časopisih (navedite katerih):
 3. Preko radijski postaj (navedite katerih):
 4. TV (navedite katerih):
 5. Preko osebnega kontakta, pisem, stojnic:
 6. Preko e-pošte na naslovov (stevilo naslovov):
 7. Ostalo(vpišite):

 

Soglašamo z objavo fotografij na spletu in drugih kavnih medijih. Facebook strani Štafete semen. Soglašamo z uporabo podatkov za vodenje evidence semen in aktivnosti za potrebe analize o Štafeti semen in da bomo pisno sporočili če ne želimo, da se naši podatki uporabljajo za vodenje evidence semen in aktivnosti. Pripis: Dovoljujemo objavo na spletni strani Štafeta semen in www.ekoci.si, na https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=ts in https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts ter v sredstvih javnega obveščanja.

Obkrožite                             DA                          NE

V____________________________, dne _____________ 2015.                                Ime in podpis prijavitelja:

 

 

 

 • Poročilo

 

 

 

 

GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN , ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

 

POROCILO O IZVEDENI AKTIVNOSTI ŠTAFETA SEMEN – Porocilo o izvedeni aktivnosti 2015 TUKAJ

Na osnovi najave dogodka smo kot Pozitivna točka Štafete semen izvedli predvideno aktivnost in vam posredujemo svoje poročilo.

 

Naslov prijavitelja:

.

 1. Udeležba
 2. Po vaši oceni se je dogodka udeležilo približno ___________ ljudi, od tega _________ otrok.
 3. Med udeleženci so bili tudi ljudje, za katere ste še posebej veseli: ___________________________

_____________________________________________________________________________________________________ .

 

 1. Izmenjava semen
 2. Za izmenjavo, sejanje in štafeto semen smo prejeli ___________ vrst in _______ sort semena.
 3. Za ohranjanje semen smo v Štafeta semen izbrali naslednjo vrsto in sorto semena (želen, a ne obvezen podatek) in ga kot štafeto pošiljamo v hrambo: ___________________

________________________________________________________________________________________________ .

 

 • Dokumentarno gradivo
 1. Dogodek smo dokumentarno: fotografirali posneli s kamero,              TV
 2. Kateri lokalni mediji so sodelovali in o dogodku poročali:

 

 1. Drugo:

 

 

Prosimo, da nam slikovni ali drug material (objave v lokalnih medijih) posredujete ob Poročilu za našo objavo na za naš arhiv.

Kratek opis dogajanja:

 

 

 

Poročilo o izvedenih aktivnostih pošljete najkasneje v treh dneh po zaključenem dogodku.

 

(O vaših aktivnostih bo organizator obvestili javnost preko spleta in vas povabili k udeležbi na zaključni okrogli mizi.)

 

V____________________________, dne _____________ 2015.                                Ime in podpis prijavitelja:

 

 

 

Spremno pismo skupaj s poročilom posredujte najkasneje do 20.4 2015 na naslov Center La Vita, Velika Pirešica 1, 3310 Žalec.

 Spremno pismo se priloži semenu, ki ga daste v manjšo kuverto na katero napišete :

 • organizacija-nosilec štafete,
 • vrsta semena,

Kuverto z 11 semeni nato vložite v kuverto velikosti 160×230 mm , v katerega vložite še poročilo.

 

 

 

 

 

 

 

GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN , ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

 

SPREMNO PISMO SEMENA ZA V HRAMBO –

POTNI LIST SEMENA

Ime, priimek ali naziv organizatorja dogodka:

 

Kontaktna in odgovorna oseba izvajalca aktivnosti:

Elektronski naslov:                                                                                      Telefonska številka:

Kje seme raste (navedba kraja):

Vrsta semena:

Sorta semena:

Kam ste seme posejali (lonček , gredica, vrt, njiva, drugo):

Kje ste seme dobili, kdo ga ohranja:

Kaj še veste o tem semenu: