ŠTAFETA SEMEN – PRIHODNOST JE V NAŠIH ROKAH – BODIMO AKTIVNI

              ŠTAFETA SEMEN                         ŠTAFETA SEMEN                                                                      

 

ŠTAFETA SEMEN –  PRIHODNOST JE V NAŠIH ROKAH   – BODIMO AKTIVNI

 

Eko civilna iniciativa Slovenije – Ekoci: ″Kdo bo poskrbel za nas, da v prihodnosti ne bomo lačni? ″  Sami – tako, da posadimo čim več kulturnih rastlin na vrtičkih, balkonih, poljih, ki nam bodo dala plodove.

 

Rešitev je v  zavedanju, da smo za svojo prihodnost odgovorni predvsem sami. Dozoreva v naših glavah srcih in prehaja v dejanja, kako iz semen čim bolj sonaravno pridelati hrano in se povezati  v bazo znanja ter  somišljeniki. Potrebno se je aktivirati. Vsak po svojem znanju  in zmožnostih.

 

Otvoritev in predstavitev Štafete semen  2014 bo na okrogli bo na sejmu  ALTERMED na Celjskem sejmu dne 14.3.2014 ob 13.00 uričastni gost boMinister za  kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan. Sodelujejo predstavniki  in strokovnjaki institucij, nevladnih organizacij, medijev in sodelujočih in zainteresiranih za Štafeto semen. S sodelovanjem v Štafeti semen je dokazalo , da znamo poskrbeti zase že več tisoč ljudi, zavzetih mentorjev v šolah in vrtcih, ki želijo naučiti otrok znanj za življenje in naprednih medijev, ki so ponesli informacije v svet. Štafeta semen je gibanje za sejanje, izmenjavo in hranjenje avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen in sadik zelenjave, sadnih vrst, poljščin in zelišč.

 

Rešitev  do večje samooskrbe, da si zagotovimo hrano za danes in jutri ter da bomo pripravljeni tudi na prihajajoče podnebne razmere je v tistih drobnih semenih rastlin, semenih znanja in povezovanja, ki daje rezultate. Semena so osnova prehranske varnosti. Tista, ki so vzgojena v Sloveniji in so prilagojena našemu okolju ter omogočajo možnost sonaravne pridelave hrane. Trudimo se naučiiti  različnih načinov sonaravne pridelave  čim več ljudi ter  vzpodbuditi zavedanje, da semena hibridov  in gensko spremenjenih semen ne smejo zaiti  med naša avtohtona semena, kajti potem  želenih pridelkov ne bo. Vsa aktivnost poteka  po sistemu izmenjave znanj izkušenj in dela posameznika. Vsakega izmed nas. Vsak lahko sodeluje na svoj način. Kar zna in zmore. Da ne bomo lačni ne mi, ne naši otroci,  je potreben aktivni pristop.

 

Ekoci smo  uspeli s Štafeto semen vzpodbuditi  k sodelovanju in  aktivnemu  pristopu na način, da  smo opisali: Kako poteka Štafeta semen in sadnih vrst; (s prijavo k sodelovanju kot Pozitivna točka Štafete semen sodelujoči najmanj11 zrn semena posejejo, 11 izmenjajo in 11  ohranjajo  ali posadijo sadno drevo ali  jagodičevje ter izpolnijo tudi ustrezno dokumentacijo za sodelovanje v Štafeti semen : prijavnico, poročilo o izvedeni aktivnosti in potni list – opis semena za v hrambo.

 

V  Bazi informacij so navedeni  kontakti kje pridobiti Informacije, katero so avtohtona, domača in tradicionalna semena  in kako do informacij kdo ta semena prideluje. Nekateri pridelovalci sodelujejo  tudi na Izmenjevalnicah semen..

 

Sodelujočim je  omogočena Podpora v bazi znanja kjer sodelujejo vladne strokovne službe Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Kmetijski inštitut Slovenije,Fakulteta za biosistemske vede v Mariboru, Skupnost vrtcev Slovenije preko vrtca koordinatorja v Vrtcu Slovenska Bistrica, koordinatorica osnovnih šol  in strokovne  nevladne organizacije.

Štafeti semen štejejo dejanja – dogodki, aktivnosti   in dobre prakse,  ki jih organizira jo Ekoci in sodelujoči partnerji v Bazi znanja, Aktivnosti  izvajajo v času Štafete semen po Sloveniji tudi  prijavljeni  sodelujoči kot Pozitivna točka Štafete semen .O aktivnostih  in  teh dogodkih Ekoci sproti obveščamo javnost  in  tako skupaj delujejo  v gibanju za večjo samooskrbo in blaginjo v Sloveniji.

Več info na: www.ekoci.siekoci.si@gmail.com;ali info@ekoci.si;  ter  http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496 in Stafeta semen:http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen

Dobrodošli k aktivnemu sodelovanju!

———————————————————————–

1.       KAKO POTEKA ŠTAFETA SEMEN IN SADNIH VRST

Štafeta semen je gibanje, v katerem se lahko aktivirajo vsi: vrtci, šole, društva, nevladne organizacije, institucije, občine , kmetje, vrtičkarji ter posamezniki. Zahteva se  aktivni pristop posameznika, neko dejanje, ki pomaga skupnim  prizadevanjem za lastno prehransko varnost

Organizatorji bomo poskrbeli za  organizacijo predstavitev Štafete semen in okroglo mizo  dne 14.3.2014 na sejmu Altermed, ob 13.00 uri kjer bo častni gost minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan. Sodelujejo napredni predstavniki stroke,fakultet,šol,vrtcev,nevladnih organizacij, naprednih medijev in  zavzetih posameznikov , ki so se pripravljeni  aktivno vključiti za blagostanje  v Sloveniji.

Postavili smo in še dograjujemo  bazo znanja in poskrbeli za  oglede dobrih praks. S  posredovanjem informacij javnosti  o  izvedenih aktivnostih in dogodkih  vseh tistih, ki se prijavijo za sodelovanje v Štafeti semen kot Pozitivna točka Štafete semen.  Poseben pomen ima tudi prenos znanja na mlade generacije, kjer si zavzeti mentorji prizadevajo čim več znanja prenesti  mladi rod. Zato sta  v vsaki Štafeti semen  izbrana šola in vrtec koordinatorja, ki  organizirata osrednjo prireditev za šole in vrtce in prikažeta dobre prakse.

1.1. Štafeta semen poteka  tako, da se zainteresirani udeleženci prijavijo za sodelovanje v Štafeti semen kot Pozitivna točka Štafete semen od 25. februarja do 10. marca na ekoci.si@gmail.com. Nato v času od 21. marca ( prvega spomladanskega dne) do 22 aprila ( Dneva zemlje)  izvajajo aktivnosti na svoji lokaciji: – najmanj 11 zrn semen posejejo, 11 izmenjajo ,11 pa pošljejo na naslov organizatorja, ki jih na koncu aktivnosti preda v strokovnjakom v gensko banko Slovenije na Kmetijski inštitut Ljubljana .

Sodelujoči na vrečico poslanih semen napišejo ime in opis semena  ter izpolnijo in spremno pismo – potni list – z opisom semena – na naslov organizatorja. Priložijo poročilo o izvedeni aktivnosti  in fotografijo, da so naredili gredico, posadili semena v lončke, v vrt ali na njivo. Poročilo pošljete  na e-naslov: ekoci.si@gmail.com;  z dovoljenjem da lahko  objavo izvedenih  aktivnosti  posredujemo širši javnosti, da skupaj  predstavljamo dobre prakse.

1.2. Samooskrba na področju sadja je v Sloveniji slaba, zato bomo Štafeto semen razširili tudi na aktivnosti posajanja čim več sadnih dreves in jagodičevja. Želimo  ohraniti  stare sadne sorte. Tokrat bo tudi izmenjava cepičev starih sadnih vrst in potaknjencev jagodičja. O svojem delu  bodo  vporočilu  dodali  še fotografijo, da so posadili drevo, grmovnico ali cepili drevo, izvedli menjalnico  cepičev ali potaknjencev. V Ekoci opozarjamo, da gre pri Štafeti cepičev izključno za avtohtone, domače in tradicionalne vrste drevja in grmovnic, ki rastejo v Slovenji in se vzgajajo  na čim bolj sonaraven način. Apeliramo  na vse sodelujoče, da pri izvedbi vseh aktivnosti upoštevajo vso veljavno zakonodajo na vseh področjih.

 

1.3. Dokumentacija za sodelovanje v Štafeti semen

Vsi,  ki želite sodelovati kot Pozitivna točka Štafete semen  v skupnem gibanju Štafete semen,   izpolnite v času  celotne aktivnosti tri dokumente.

a)       Prijavnica za sodelovanje  v Štafeti semen 2014 – izpolnite in pošljite vsi tisti, ki želite sodelovati kot Pozitivna točka Štafete semen do 10.3.2014  v elektronski obliki na e-naslov: ekoci.si@gmail.com  ali s klikom na povezavo Prijavnica  v Štafeti semen 2014. V prijavnici navedete le podatke prijavitelja ter opis, kaj in kdaj boste posadili, sejali, organizirali. Na ta način skupaj obveščamo javnost  in povabimo na  vaše  dogodke  v času poteka aktivnosti Štafete semen od 21.3.-22- 4.2014  čim več zainteresiranih ljudi.

b)       Poročilo o izvedeni aktivnosti– pošljete sodelujoči, ki ste se prijavili   kot Pozitivna točka Štafete semen v elektronski obliki najmanj 7 dni po končani aktivnosti na naslov organizatorja. Opišete  potek dogodka , izkušnje, priložite  fotografijo .

c)       Potni list semena – skupaj z 11 zrnci semen  – priložite in pošljete  sodelujoče Pozitivne točke Štafete. Gre za ohranjanje avtohtonih domačih in tradicionalnih vrst semen. Pošljete  lahko le semena ene sorte: npr ljubljanski motovilec, zelje Emona,… Gre za semena,  ki so že registrirana in tista , ki se še ohranjajo na Slovenskih domačijah. Organizator semena sodelujočih zbere in jih ob koncu aktivnosti  javno preda  v gensko banko Slovenije. Potni list semen vsebuje opis rastline, kje raste, kam ste jo posejali, kje se ohranja, kako jo imenujete…Pošiljko s  semeni in Potnim listom semena pošljete  na naslov:  LA VITA-za EKOCI – ŠTAFETA SEMEN, Velika Pirešica 1, 3310 Žalec.

2.       BAZA INFORMACIJ O SEMENIH, IZMENJEVALNICE

Za sodelovanje v Štafeti semen so potrebne informacije,  katera semena sploh so avtohtona, domača in tradicionalna? Podajamo osnoven  seznam semen zelenjave  za vrtičkarje in seznam starih sadnih vrst. Poudarjamo, da gre samo za  semena,ki so pridelana v Sloveniji .

 

2.1. Dodatne informacije lahko pridobite na: Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort  kmetijskih rastlin*, ki je objavljen na povezavi: http://www.uradni-list.si/1/content?id=48093

Na spletnih straneh :Ministrstva za kmetijstvo Republike Slovenije je objavljena: Sortna lista zelenjadnic, poljščin,sadnih vrst in poljščin za leto 2013  http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/OBJAVE_ZA_JAVNOST/Objave_SEME/Sortna_lista/SL_2013_splet.pdf,

 

2.3. Izmenjava semen in znanja med zainteresiranimi udeleženci poteka preko spleta poteka preko foruma ZELENI KROG in izmenjevalnici Ekoci:http://rastline.mojforum.si/rastline-about8103.html  ter preko Ekoci – grupe: izmenjevalnica–stafete–semen-izmenjava–semen-in-sadik @googlegroups.com.https://www.facebook.com/ZeleniKrog

 

2.4  SEJEMO AVTOHTONA SEMENA: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje podarja po 6 vrečic semen  šolam in vrtcem, ki sodelujejo tudi v aktivnosti Tradicionalni slovenski  zajtrk:  http://tradicionalni-zajtrk.si/semena/

 

2.5. Fizična izmenjava semen poteka v času Štafete semen po celi Sloveniji na Pozitivnih točkah Štafete semen, ki to organizirajo. Ekoci pa objavimo lokacije na http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen  in https://www.facebook.com/EkociSlovenija

 

2.6  IZMENJEVALNICA SEMEN: Fizična izmenjava semen  in cepičev bo potekala:

– na sejmu Altermed dne  14.3.2014 od 10.00 -16.00 v sklopu  predstavitve in okrogle mize  Štafeta semen  na Ekofejstu dne 13.4.2014 ter  preko  samooskrbne skupnosti -4 letni časi: http://www.4letnicasi.si/  in https://www.facebook.com/4letnicasi

 

3.. PODPORA V BAZI ZNANJA

Ogromno informacij in uporabnega znanja poleg uradnih služb in fakultet in šol nudijo predvsem v nevladnih organizacijah.  V okviru aktivnosti je dogovorjena podpora strokovnjakov iz različnih področij, ki  želijo sodelovati v  bazi znanja. Pomagali  bodo na različnih področjih z odgovori, ki jih sami sodelujoči ne bodo našli:

3.1 Semenarstvo in odgovori na vsa vprašanja  iz področja semen in pridelave zelenjave poljščin                                                in  sadja na velikih  in malih površinah : Kmetijski inštitut Slovenije  www.kis.si; in nfo@kis.si;

3.2. Ekološka znanja:Fakulteta za biosistemske vede Maribor na Univerzi v Mariboru- Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, zelenjadarstvo in okrasne rastline in Inštitut za ekološko kmetijstvo:fkbv@uni-mb.si;  http://www.fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/katedre/1756-katedra-za-ekolosko-kmetovanje-poljscine-vrtnine-in-okrasne-rastline?showall=1)  in fkbv@uni-mb.si;

3.3. Štafeta semen: Pridelava semen v Sloveniji: info@marant.si;

3.4. Ekološka samooskrbna pridelava za vrtičkarje : www.klubgaia.com; ali info@klubgaia.com                                                                             brezplačno svetovanje strokovnjakov na tel: 080 81 22

3.5.Biodinamika:  Ajda Vrzdenecwww.ajda-vrzdenec.si ali meta.vrhunc@siol.net;

3.6   Biodinamično sadjarstvo –  Sadjarsko društvo Borovnica, kontakt Slavko Turšičtursic.dra@gmail.com;

3.7   Permakultura in različni načini  sonaravne pridelave ekološko, biodinamično, permakulturno;  ogledi in delavnice ; več info na: www.lavita.si; ali  info@lavita.si;

3.8   Zdravilna zelišča: IHPS-vrt zdravilnih zelišč Žalec, mag Nataš Ferant; natasa.ferant@gmail.com;

3.9   Kako naučimo otroke znanj za prihodnost:Skupnost vrtcev Slovenije, koordinator Vrtec Otona Zupančiča Slovenska Bistrica: http://www.vrtec-slobistrica.com/; ali  vrtec.slo-bistrica@guest.arnes.si;

3.10           Kaj pa lahko naredimo že v osnovni šoli?Koordinatorica Osnovnih šol Slovenije

3.11           Ostala vprašanjaekoci.si@gmail.com;

Sporočamo,  da se bodo dogodki  pod  točko 3 sproti dopolnjevali v skladu s prijavljenimi  aktivnostmi  v Štafeti  semen.

4.      ŠTAFETA  SEMEN –  DOGODKI, AKTIVNOSTI, DOBRE PRAKSE

V času trajanja aktivnosti Štafete semen potekata dve vrsti  dogodkov. Ene organizira Ekoci in sodelujoči  partnerji v   bazi znanja; te aktivnosti so navedene spodaj .Druge dogodke in aktivnosti po  Sloveniji pa organizirajo sodelujoči  kot Pozitivne točke Štafete semen. Njihove najave dogodkov, ki jih navedejo v prijavnici za sodelovanje v Štafeti semen  objavljamo naknadno v tistem tednu, ko poteka dogodek.

MAREC

4.1 ŠTAFETA SEMEN – PRIHODNOST JE V NAŠIH ROKAH – BODIMO AKTIVNI

Sejem ALTERMED na Celjskem sejmu dne 14.3.2014 ob 13.00 uri

Okrogla miza in predstavitev  aktivnosti Štafete semen; častni gost bo

Minister za  kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan.

Sodelujejo predstavniki  in strokovnjaki stroke,institucij, nevladnih organizacij, medijev

in sodelujočih in zainteresiranih za Štafeto semen.

 

4.2  OSVOBODIMO PAPRIKO:  Inštitut za trajnostni razvoj bo predstavil prizadevanja

za osvoboditev  semen paprike, ki poteka na EU nivoju in predstavitev svojih aktivnosti v šolah

in vrtcih.

 

4.3. KAKŠNA SPLOH JE ZDRAVA HRANA- DEMETER?

      Sejem Altermed dne 14.3.2014 ob 15.30 uri.  Okrogla miza in srečanje biodinamikov  Slovenije

in predstavnikov  iz tujine; organizira Ajda Vrzdenec

 

4.4 EKOLOŠKI SAMOOSKRBNI SADNI VRT GAIA:

      Posaditev sadnih vrst  na 60 m2-delavnica;dne 16.3.2014 ob 16.00 uri – La Vita Žalec,

Velika Pirešica 1,3310 Žalec

4.5 .KAKŠNE SO DEJANSKE MOČI  ZAČIMB – 16.3.2014 ob 11.00 uri sejem Altermed, hala Celjanka

Predavanje Sanje Lončar; projekt Skupaj za zdravje človeka in narave.

4.6 SODELOVANJE IN DELOVANJE :dne 16.3. ob 14.00 uri,Rajko Škarič; Sejem Altermed

4.7 UPORABA ZAČIMB PRI DOJENČIH IN MAJHNIH OTROCIH;  15.3.2014 ob 16.00 uri

Sabina Topolovec na Sejmu Altermed

4.8 ZAČIMBE-MOČ KI ZAHTEVA PRAVILNO ROKOVANJE; 16.3.2014 Marija Kočevar Fetah

Sejem Altermed

 

4.7 EKOLOŠKA ZNANJA ZA PRIHODNOST; seminar za mentorje vrtov v šolah, vrtcih in skupnostnih

vrtovih  -začetni: dne 6.3.2014 in 14.3.2014 .14. 21

nadaljevalni  dne 21.3.2014 in 11.4 2014 Center La Vita

Več info na www.lavita;  in info@lavita.si;

4.9 EKOLOŠKI ZELENJAVNI VRT GAIA; dne 21.3.2014 ob 16.00 uri

Načrtovanje, sajenje in oskrba vrta v teoriji in praksi. Več info na www.lavita.si; in info@lavita.si

 

4.10 BIODINAMIČNO SADJARSTVO:dne 29.3.2014 ob 9.00 uri ; v teoriji in praksi

Posaditev avtohtonih domačih in tradicionalnih sadnih vrst,  oskrba sadovnjaka .

Več info na.www.lavita.si; in info@lavita.si

 

4.1. APRIL

 

4.1.1. EKOFEJST  od  11.4.2014 -13.4.2014

Festival izmenjave znanj, dobrih izkušenj in prijetnega druženj  predavanja, delavnice, ogledi različnih načinov sonaravno pridelave na poligonu sonaravnih vrtov, izmenjevalnica sadik,semen in cepičev, cvetlična tržnica. Več info na: www.ekoci .si in www.lavita.si; ter FB Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=ts

 

4.1.2. SAJENJE KORISTNIH RASTLIN V SADNEM VRTU

Posaditev koristnih rastlin v sadnem vrtu; dne 11.4..2014 ob 16.00 uri – La Vita Žalec,

Velika Pirešica 1,3310 Žalec; Več info na www.lavita.si; in info@lavita.si;

 

4.1.3 ZELIŠČA V SONARAVNIH VRTOVIH, IZBOR ZELIŠČ ZA SAJENJE dne 12.4.2014 ob 15.00 uri

Delavnica: mag. Nataša Ferant.Več info na www.lavita.si; in info@lavita.si;

 

4.1.4.  ZDRAVILNE MOČI ZELIŠČ:dne 13.4.2014 ob 11.00 uri predavanje Sanja Lončar

4.1.5. AVTOHTONA DOMAČA IN TRADICIONALNA SEMENA: Fanči Perdih-svetovalnica 13.4.2014

od 11.00-16.00 ure. Več info na www.lavita.si; in info@lavita.si

 

 

4.2. ŠTAFETA SEMEN V VRTCIH – VRTEC POJE IN PLEŠE dne 16.4.2014 od 17.00 – 19.00 ure pri Srednji

         šoli Slovenska Bistrica; predstavitev dobre prakse in slovesnost. Skupnost vrtcev Slovenije

  Organizator Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica., ki je koordinator vrtcev Slovenije in

   baza znanja.

 

4.3 ŠTAFETA SEMEN V OSNOVNI ŠOLI   –  predstavitev  DO 22..4 2014 ob 10.00 uri na šoli

         koordinatorici  za šole

 

4.5  EKOLOŠKI ZELENJAVNI VRT GAIA dne 18.4.2014 ob 16.00 uri delavnica v teoriji in praksi

Prilagoditev na podnebne razmere, zbira rastlin, zastiranje, namakanje, pomladna opravila .

Več info na www.lavita.si; in info@lavita.si

 

 

.4.6  BIODINAMIČNO SADJARSTVO; delavnica dne 19.4.2014 ob 9.00 uri

Cepljenje domačih in avtohtonih ter tradicionalnih vrst sadnega drevja in jagodičevja

več info na www.lavita.si; in info@lavita.si

 

 

Organizira Ekipa Ekoci-v sodelovanju z sodelujočimi bazi znanja in Ekoci Gorenjska in Ekoci Dolenjska

Ekipa Ekoci: Irena, Marjan, Matjaž, Vasja, Ivan, Karmen, Maja, Tamara, Katarina, Slavko, Silvester , Jernej,in številni drugi somišljeniki.

Oj – Osti  Jarej – bodi mlad pomlajen bodi močan!

Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si;  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,   tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov…

Priporočamo ogled gradiva:Spletna stran: www.ekoci.siElektronski naslovi: info@ekoci.siekoci.slo@gmail.comekoci.si@gmail.com; Ekoci Ekološka civilna iniciativa: http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496 in Stafeta semen:http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen


Sporočilo ste skladno z ZVOP-1, ZVP in ZEK prejeli na osnovi svoje prijave na spletnih straneh (https://ekoci.si/,) ali Fb straneh Ekoci oz. Oskrbimo ) na osnovi telefonske prijave, sodelovanja v nagradni igri, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji Ekoci oz. Oskrbimo. V kolikor ste se med prejemniki sporočil znašli pomotoma oz. se želite odjaviti od nadaljnjega prejemanja, prosimo na to sporočilo odgovorite z ODJAVA. Zahteva bo izvedena v roku 15 dni po prejemu, v nadaljnjih 5 dneh pa boste o tem tudi obveščeni. V zvezi z izvedbo zahteve ne nosite nobenih stroškov.