Vabilo na konferenco o integralnem zelenem gospodarstvu IGE2014, BC Naklo, 14.-15.11.

Spoštovani!

 

V priponki vam posredujem dopolnjeno vabilo na konferenco o integralnem zelenem gospodarstvu za boljši svet, ki bo 14. in 15. novembra 2014 in na kateri bomo predstavili potenciale Slovenije za dostojanstven izhod iz krize ter iskali načine za uveljavitev trajnostnega in na vrednotah zgrajenega modela razvoja tudi v evropskem merilu.

IGE2014 Invitation-Vabilo 06Nov

IGE2914_prijava-registration

Prisrčno vabljeni,

 

Darja Piciga

Predsednica Organizacijskega in

programskega odbora konference

 

 

Dr. Darja Piciga

www.dpiciga.com

darja.piciga@gmail.com

+386 41 399 715

INTEGRALNA ZELENA SLOVENIJA

Državljanska pobuda za polnovredno življenje v mednarodno ugledni

skupnosti Slovenije

 

 

NA KRATKO O KONFERENCI:

Odlične slovenske modele, kot so Domel iz Železnikov, Solčavsko, Srce Slovenije, Biotehniški center Naklo, Vrtec Slovenska Bistrica in številni drugi, bomo razložili s pomočjo osnovnega teoretskega okvira integralne ekonomije, ki sta ga postavila profesorja Lessem in Schieffer. V okviru te šole socialnega inoviranja smo že uveljavili slovensko in evropsko pot, v kateri sta poudarjeni usmeritvi:

– v trajnostni razvoj z zelenim gospodarstvom – energetsko in prehransko (zlasti z ekološko pridelano hrano) samooskrbo, trajnostnim turizmom, ter drugimi prednostnimi področji,

– v socialno, na znanju temelječe gospodarstvo, s čimer so tudi utemeljeni različni modeli privatizacije, kot sta notranji odkup in ustanovitev zadruge ali socialnega podjetja. To ekonomsko pot želimo še posebej podpreti, tako zaradi nespornih prednosti in koristi kot zaradi številnih potencialov, v tem trenutku še skoraj neizkoriščenih, Slovenije za tak ekonomski pristop.

 

Med drugim smo oblikovali koncept pametne integracije EU politik za trajnostni razvoj kot nujno dopolnitev pametni specializaciji. Delovanje in prednosti tega koncepta bomo prikazali pri praktičnih primerih in na »policy« ravni, v smislu novega modela razvoja, ki izhaja iz temeljnih vrednost naše kulture in gradi na dediščini naših prednikov – Integralna zelena Slovenija.

 

K sodelovanju na konferenci in nadaljnji podpori našim prizadevanjem smo povabili vse poslance evropskega parlamenta iz Slovenije, predstavnike pristojnih ministrstev in poslanske skupine Državnega zbora. Sodelovanje na konferenci so že potrdili evropska poslanca g. Igor Šoltes in g. Ivo Vajgl ter g. Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade.

 

ŠE NEKAJ BESED O INTEGRALNI ZELENI SLOVENIJI:

Avtentično, vseslovensko in nestrankarsko gibanje za polnovredno življenje v mednarodno ugledni skupnosti Slovenije je nastalo iz Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo, ki jo je lani aprila podpisalo oz. podprlo več uglednih in za prihodnost vseh nas zavzetih slovenskih strokovnjakov, med njimi tudi mag. Andrej Kranjc, ddr. Barica Marentič Požarnik, ddr. Matjaž Mulej,; mag. Violeta Bulc, dr. Janek Musek. in mag. Vida Ogorelec. Nato smo z avtorjema integralne ekonomije (Ronnie Lessem, Alexander Schieffer, Trans4m, Ženeva) organizirali več posvetov, 1.mednarodno konferenco o integralni zeleni ekonomiji (15.-17.9.2013, Univerza v Mariboru in Biotehniški center Naklo), oblikovali vizijo in osnutek programa ukrepov, o tem objavljali v strokovnih in poljudnih medijih, … Med drugim smo se povezali s Slovenskim forumom socialnega podjetništva in drugimi nosilci socialne ekonomije pri nas, številnimi nosilci prizadevanj za zeleno gospodarstvo in trajnostni razvoj,  sodelujemo z IRDO – inštitutom za družbeno odgovornost in Eko-socialnim forumom Slovenije, … Spomladi smo za vodilni primer IZS iz poslovnega sveta izbrali družbeno odgovorni, snovno in energetsko učinkoviti Domel iz Železnikov, gradimo pa tudi na bogati, a zanemarjeni slovenski tradiciji zadružništva. Poleti smo skupaj z več partnerji oblikovali Predlog za etično gospodarstvo Slovenije in ga posredovali poslanskim skupinam DZ, kot popotnico novemu parlamentu.