ZAHVALA – ČESTITKE ZA DAN SLOVENSKE HRANE- APEL ZA RAZMISLEK O PREHRANSKI VARNOSTI

Spoštovani, 

Ekoci – eko civilna iniciativa  Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost na dan Slovenske hrane: »Zahvaljujemo se vsem ozaveščenim in naprednim ljudem, organizatorjem prehrane in vsem, ki bodo pripravljali slovenske jedi v Tednu Slovenske hrane in čim več dni v letu ter vsem pridelovalcem, distrubiterjem , nevladnikom in ljudem, ki si prizadevajo za ohranjanje slovenskih semen in povečanje samooskrbe na osebnem, lokalnem in državnem nivoju. V prilogi pošiljamo knjižico z recepti za Teden slovenske hrane. 

Hrana je strateška dobrina, ki bo čedalje bolj draga in dragocena sploh v času nepredeljive prihodnosti. Tradicionalne jedi pripravljene iz slovenskih sestavin, pridelkov,  ki so zrastli v lokalnem okolju na čimbolj sonaraven način so edinstvenega okusa, so bogastvo naroda in lastne identitete, znanja in veščin,  ki smo jih dolžni prenašati  iz roda v rod. Vse od ohranjanja slovenskih  semen  do  priprave in postrežbe na krožniku. Zato smo tudi Ekoci s somišljeniki,  ki si okviru gibanja Oskrbimo Slovenijo – štafeta semen prizadevamo že več kot 10 let za večjo  samooskrbo  in ohranjanje Slovenskih  semen sopodpisniki pobude za teden slovenske hrane. In si prizadevamo še naprej s konkretnimi dejanji.

VENDAR – KAKO IN KAJ PA BO V PRIHODNOSTI JEDLI? Ali bo to hrana iz genomsko spremenjenih  rastlin? V priponki Vam pošiljamo tri dokumente objavljene na spletni strani Državnega sveta, ki bodo bistveno vplivali na našo prihodnost in prihodnost naših otrok in bodo  obravnavani že v torek 21.11.2023.

Ekoci s somišljeniki in sodelujočimi strokovnjaki predlagamo, da se začasno umakne obravnava teh dokumentov iz dnevnega reda  in se pred tem opravi širša javna razprava saj bodo  sprejeta stališča bistveno vplivala na sedanje in prihodnje generacije. Ter se sledi dobri praksi Avstrije in Madžarske, ki omenjenih dokumentov zaenkrat niso podprle.  Predlagamo  pa nujne dopolnitve, ki bi v primeru,  da se sprejmejo imel ogromne posledice na zaščito  semen, prehranske varnosti in biodiverzitete ter vplivov na okolje naravo in ljudi  pa tudi na zdravstveno, gospodarsko, okoljsko  in ekonomsko prihodnost v Sloveniji.

V kolikor bi se vsa določila navedena v dokumentih realizirala v praksi pa je ogrožena suverenost prebivalcev Slovenije saj bo prehranska varnost odvisna od patentiranih semen, od plačevanja licenc korporacijam. Slovenski  viri genskega materiala semen niso zaščiteni. Onemogočena bo setev lastnih semen kmetom in izmenjave med kmeti kar je del tradicije v naši deželi že stoletja.

Dokumentacijo je potrebno dopolniti  s študijami kaj pomeni implementacija določil za zdravje ljudi, živali in okolja kar je bistvenega pomena za sprejetje dokumentov in prelaga odgovornost na pleča odločevalcev, ki bi zaradi nepopolnih podatkov lahko sprejeli napačne odločitve. 

Zavedamo se, da so  del prehranske prihodnosti tudi genomske pridelava rastlin, vendar v dokumentih niso navedene nobene študije iz vidika posledic uporabe genomske pridelave rastlin na zdravje ljudi, živali in okolje Niti ni preučen ekonomski vpliv na gospodarstvo države, niti predviden cenovni okvir za koliko bo hrana dražja, če bo potrebno plačevati še v osnovi patentirana semena  in genomske  tehnike ter kako bodo ti elementi vplivali  na  končno ceno hrane. 

V dokumentih ni zaznati prizadevanj za nacionalno prehransko suverenost, skrb za ohranjanje  okolja in prvenstveno zastopanje interesa države in državljanov Slovenije.

Niti ni ocene, koliko bi takšna pridelava hrane pomagala k večji samooskrbi Slovenije.

Apeliramo na vse, ki lahko pomagajo, da v prihodnje ne bomo lačni ne mi ne naši otroci ter, da bomo ohranili naš košček raja, našo Slovenijo za prihodnje rodove k razmisleku in pozitivnim dejanjem ter k vključitvi k širši javni razpravi oblikovanja stališč in sporočanje odločevalcem kakšno prihodnost si želimo.

Kaj mi predlagamo, bomo poslali odločevalcem in objavili na www.ekoci.si.

Skupaj soustvarjajmo prihodnost. Vsako pozitivno dejanje šteje.

S spoštovanjem,

 Za Ekoci, eko civilno iniciativo Slovenije, Združenje za trajnost prihodnost, Irena Rotar, preds.

Priloge : 

  • katalog Teden slovenske hrane
  • Predlogi  stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o rastlinah, pridobljenih z nekaterimi novimi genomskimi tehnikami, ter hrani in krmi iz njih ter o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 , Številka: 54913-47/2023/8 Datum: 9. 11. 2023 objavljenim na portalu DS
  • Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi in trženju rastlinskega razmnoževalnega materiala v Uniji, spremembi uredb (EU) 2016/2031, 2017/625 in 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES in 2008/90/ES (uredba o rastlinskem
  • Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi in trženju gozdnega reprodukcijskega materiala, spremembi uredb (EU) 2016/2031 in 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/105/ES (uredba o gozdnem reprodukcijskem materialu) Številka: 54913-49/2023/4 Datum: 9. 11. 2023