ZAHVALA – SREČNO, USPEŠNO IN MIRNO 2020 – SKUPAJ NAPREJ

Spoštovani somišljeniki, soustvarjalci člani in podporniki trajnostne  prihodnosti!

Leto 2019 je minilo. Zaznamujejo ga dejanja, katerih sled je vsak izmed nas pustil. In skupaj smo naredili veliko.

Novo leto je tu, spoprijeli se bomo z novimi izzivi, v katerem Vam želimo samo dobro.

Za popotnico, vzpodbudo in pogum pa stihi Antona Aškerca iz pesnitve ČAŠA NESMRTNOSTI : »Čaša tvoja je življenje tvoje, Sam napolni z večnostjo jo lekom. Vlivaj vanjo vsak dan dobra dela,  dela slavna za rojake svoje, za rojake in za domovino! Narod tvoj bo pil iz čaše tvoje, s pitjem njenim bode se napajal – v delih svojih živel sam boš večno!«

V svojem imenu in v imenu ekipe in članov Ekoci – eko civilne iniciative Slovenije združenja za trajnostno prihodnost se Vam zahvaljujemo za zaupanje in za sodelovanje. Vsak izmed Vas je doprinesel svoj pomemben delež. Dejanja, ki povezujejo znanje in prakso ter pomembne teme, ki bodo še kako zaznamovale prihodnost, pa bodo tlakovale naše delo tudi v prihodnjem letu.

KAJ SMO NAREDILI V LETU 2019?

Da se bomo spomnili, kaj vse dobrega smo naredili pa prilagam le nekaj najpomembnejših. Sporočila za javnosti glavnih dogodkov iz posvetov, ki so bili osnova za nadaljnje delo. Skupaj z naprednimi strokovnjaki, institucijami, nevladniki in zavzetimi somišljeniki pa smo pripravili Pobude in jih naslovili na pristojne v državi. Prizadevamo si, da bi bil »glas ljudstva« , ki izhaja iz potreb ljudi na osnovi prakse in znanja z argumenti predstavljen odločevalcem v pomoč, da bodo lahko čim več pametnih rešitev implementirali v zakonodajo. Pobude lahko preberete na povezavah:

  1. Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo naslovili: Pobude za prilagoditev kmetijstva za podnebne spremembe: https://ekoci.si/zadnje/pobude-za-prilagoditev-kmetijstva-na-podnebne-spremembe-in-sodobne-trzne-trende-odgovor-na-pobude/ in Pobude –  Krepitev zdravja z naravo: https://ekoci.si/zadnje/pobude-za-krepitev-zdravja-z-naravo/.
  2. Na Državni Zbor RS smo naslovili: Predloge za ukrepanje – podnebne spremembe; https://ekoci.si/zadnje/podnebni-dogovor-udelezba-na-posvetu-v-dz/.
  3. Na  pobudo društva Ognjič smo sodelovali pri dopolnitvah stanovanjske zakonodaje, ki bodo pripomogle pri organizaciji sobivanjskih skupnosti: https://ekoci.si/zadnje/predlogi-za-spremembo-stanovanjske-zakonodaje/.
  4. Na Vlado RS, Ministrstvo  za okolje in prostor, na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo in socialo  ter na pristojne institucije smo naslovili Pobude,  ki so objavljene na povezavi, kako  ustvariti medgeneracijsko sožitje, povezati lokalno okolje in se pripraviti na podnebne spremembe:  https://ekoci.si/zadnje/pobude-v-preucitev-srebrni-trg-dela-aktivno-drzavljanstvo-vzpodbujanja-lokalnega-okolja-in-prilagoditev-na-podnebne-spremembe/

Čas, v katerem živimo, potrebuje sodelovanje ljudi, institucij, strokovnjakov, politike in naprednih medijev.

In konkretna dejanja. Če manjka en člen, ni napredka. Hvala za Vaš doprinos.

Srečno. In pogumno naprej. In mnogo miru.

Da za nami ostanejo dobra dela, modrost generacije, ki jo bo oplemenitila energija in inovacije  prihodnjih rodov.

Da bomo lahko živeli in ustvarjali v naši čudoviti Sloveniji.

Vse dobro Vam želim in srečno. Vsako dejanje šteje.

Za Ekoci – Irena Rotar