KONKRETIZACIJA POBUD – PRILAGODITEV KMETIJSTVA NA PODNEBNE SPREMEMBE IN PREHOD V SODOBNE TRŽNE TRENDE