KDO

www.ekoci.si; info: ekoci.si@gmail.com

KDO LAHKO SODELUJE?

NAMEN povezovanja v EKO CIVILNO INCIATIVO SLOVENIJE

Sodelujoči člani eko civilne inciative  Slovenije  si zavzemajo na  pozitiven način z etičnimi in poštenimi  načeli udejanjati dobre stvari v  vsakdanjem življenju v povezavi s  prehransko  samooskrbo, energetsko in ekonomsko neodvisnost  življenje po meri človeka v soustvarjanju z naravo, ljudmi in kozmusom v Sloveniji in širše.

Spoštujejo naravo in ljudi, spoštujejo  tradicijo in nadgrajujejo z novimi znanji za  lepo sedanjost in prihodnost!

Prispevajo  k spremembi vrednot in miselnosti krepitve zavesti o nujnosti prevzemanja odgovornosti za lastno samooskrbo in samooskbnost lokalnih skupnosti  z sonaravnimi načini pridelave hrane, racionalno rabo virov energije in v sodelovanju z drugimi spodbujajo  povezovanje na vseh ravneh ljudi, institucij, znanja in ostalih subjektov  za sedanje in prihodnje rodove.

Vsak zainteresirani posameznik  se lahko vključi  pri udejanjanju dobrih stvari kadarkoli želi in izstopi kadarkoli želi.

Civilna   iniciativa nima političnih ambicij ampak želi povezati in udejanjiti potenciale ljudi,  znanja in dobrih zgledov  v soustvarjanju z naravo in kozmusom.

Prijavite se lahko na –e novice (sporočilo na ekoci.si@gmail.com), ki veljajo istočasno kot pristopna izjava v EKOCI!

Prisrčno dobrodošli!

Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije

Izdelava strani