Arhivi Kategorije: Ostali dogodki

PREDLOGI ZA OKREPITEV DEJAVNOSTI SEMENARSKEGA CENTRA PTUJ za zagotavljanje samooskrbe s semeni in hrane v času spremenjenih podnebnih, gospodarskih in posledic COVID-19

Dne 17.7 2020 smo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovili nove pobude. Del teksta iz vsebine pobud navajamo tukaj, celoten dokument najdete na spodnji povezavi.

V Ekoci –  eko civilna iniciativi Slovenije, s somišljeniki gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen smo vam res iz srca hvaležni, da ste uspeli zadržati semenarski center Ptuj v državnih torej naših rokah. Vemo, da sigurno iščete najboljše možne rešitve, kako organizirati dejavnost, da bo čim več in čim bolj doprinesla k slovenskemu  kmetijstvu. Dovolite, da vam izrazimo svojo skrb in opišemo, kako vidimo stvari od spodaj navzgor in kje vidimo možne rešitve, kakšne dejavnosti in kako organizirati v Semenskem centru Ptuj, da bo lahko dolgoročno največ pripomogel k dobrobiti slovenskega kmetijstva in povečanju samooskrbe s semeni in hrano. Zato vam v prilogi v preučitev pošiljamo dopis: PREDLOGI ZA  OKREPITEV  DEJAVNOSTI  SEMENARSKEGA CENTRA PTUJ za zagotavljanje samooskrbe  s semeni in hrane v času spremenjenih podnebnih,  gospodarskih  in posledic CV-a.

Naprošamo za preučitev predlogov, ki so bili napisani iz poznavanja potreb trga, skrbi in prizadevanj zavzetih ljudi, ki se zavedamo, da brez semen ni hrane, največ pa štejejo tista, ki so prilagojena našemu okolju.V erjamemo, da bi na predlagan način lahko dolgoročno bil Semenarski center Ptuj uspešen, semenarstvo pa pomembna panoga  v tlakovanju večje samooskrbe in prehranske neodvisnosti.  Neodvisnost od tuje hrane pa je pomembna pri svobodi in samobitnosti naroda.

Verjamemo, da bi lahko na tak način tlakovali novo panogo v bio krožnem gospodarstvu ter na inovativen način predstavili tudi v aktivnostih  gastronomski regiji – od semena do krožnika. Veliko delovnih mest, ki jih poznamo sedaj, v prihodnosti ne bo več, zato je potrebno tlakovati nove inovativne panoge, kot je primer nove panoge čebelarstva, semenarstvo, varstvo starejših ipd. Vse to so priložnosti za oživitev podeželja, ki bodo omogočali nova delovna mesta na podeželju in hkrati ohranjala našo lepo deželo, da ne bomo lačni mi in ne naši otroci.

Več informacij na povezavi:

POBUDA: PTUJ – ZAKLADNICA SLOVENSKEGA SEMENARSTVA IN SAMOOSKRBE OD MARIJE TEREZIJE DO DANES

V iskanju poti, kako do več lastnih semen in do večje samooskrbe smo v juniju 2020 somišljeniki Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije pripravili pobude in jih naslovili na Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ministrici dr. Aleksandri Pivec in na občino Ptuj.

Povzetek delčka vsebine:

11. junij 2020 je pomemben dan za slovenski narod, da ohrani svojo suverenost, saj je bil sprejet Sklep, da SDH odkupi Ptujski center in se tako ohrani državni zaklad. Brez semen ni hrane. Takšna semena, ki so prilagojena naših rastnim razmeram, pa so v času podnebnih sprememb še kako dragocena. Pomena samooskrbe pa se v času pandemije zaveda čedalje več ljudi. Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije si v okviru Gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen že več kot 10 let prizadeva za ohranjanje, izmenjavo in hrambo slovenskih semen. Bili smo aktivni pri poskusu prve nameravane razprodaje Semenarne, ki jo je umestil za nadalje delovanje takratni minister mag. Dejan Židan in smo s pobudami in prošnjami na MKGP, da naj storijo vse, da bi semenarski center ostal v slovenskih rokah dejavni tudi sedaj. Glede na to, da delujemo »od spodaj navzgor«, menimo, da je potrebno pomen semen samooskrbe in suverenosti prehranske neodvisnosti z identiteto naroda čimbolj nazorno prikazati vsem generacijam. Zato vam, kot napredni županji ga. Nuška Gajšek prestolnice tega področja pošiljamo pobudo za organizacije razstave:

PTUJ – ZAKLADNICA SLOVENSKEGA SEMENARSTVA IN SAMOOSKRBE OD MARIJE TEREZIJE DO DANES

Več info najdete tukaj:

Dne 24.6 2020 je bil organiziran sestanek na Občini Ptuj. Spodaj najdete zapisnik iz sestanke obravnavanih pobud. 

Za Ekoci,

Irena Rotar

podnebni dogovor – udeležba na posvetu v dZ

Podnebni dogovor – posvet o soglasju za prihodnost v Državni Zbor Republike Slovenije je nagovoril predsednik DZ mag. Dejan Židan in poudaril pomen takojšnjega ukrepanja. Udeleženci, strokovnjaki, civilne iniciative , poslanci smo napolnili dvorano Državnega zbora in podali veliko dobrih predlogov.

Tudi predstavniki Ekoci Ekološka civilna iniciativa Slovenija smo bili tam in predlagali najti pravo pot med ekologijo, etiko in ekonomijo, prehod v bio krožno gospodarstvo in v večji meri v sonaravno kmetijstvo , v aktivacijo posameznika in uravnotežen razvoj regij, zmanjšanje prometne obremenjenosti , vzpodbude za delo od doma, ter postavitev vetrnih turbin na avtocestah, ki jih poganja veter, ki ga povzročajo vozila, večjo skrb za ohranitev naravnih in vodnih virov ter obdržati infrastrukturo v državni lasti, ki pa je seveda lahko dana v najem. Poslanec Matjaž Nemec je predstavil poslano zahtevo Vladi, da se razglasi okoljska kriza in temu so podrejeni vsi ukrepi. Poslanec SD g. Jani Prednik in predsednik Gospodarske zbornice g. Boštjan Gorjup pa sta tudi v avli izmenjala mnenja o prihodnjih izzivih. Verjamemo, da bo vsaj nekaj predlogov padlo na plodna tla, saj je bilo kar nekaj dejstev, ki so jih povedali udeleženci v tej dvorani povedano prvič :).

Na osnovi tega smo skupaj s somišljeniki Ekoc i- eko civilne  iniciative  Slovenije  in skupino mladih iz Zero Waste  Žalec poslali pobude predsedniku Državnega zbora g. Dejanu Židanu ter poslancu SD g. Matjažu Nemcu, ki nas je prosil za pobude v pisni obliki.

Dne 29.12.2019 pa je predsednik Državnega zbora odgovoril, da bodo skupaj s poslanci, tudi z vključitvijo naših pobud,  že v januarju naslovili na vlado serijo poslanskih vprašanj in pobud, ki bodo usmerjene v borbo za okolje in podnebje.

Veselimo se premikov na bolje!

PREDAJA SEMEN SLOVENSKE KONOPLJE ZA VPIS V OHRANJEVALNO LISTO

ekoci10155917_643013585805199_782696575792528123_n

ŠTAFETA SEMEN – GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN, ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

ŠTAFETA SEMEN – PREDAJA SEMEN SLOVENSKE KONOPLJE

ZA VPIS V OHRANJEVALNO LISTO

Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije, Štafeta semen: dne 25.5.2015 so predstavniki iniciative s somišljeniki in vzdrževalci semen izročili semena industrijske konoplje ministru mag. Dejanu Židanu za vpis v ohranjevalno listo semen določenih vrst industrijske konoplje iz Prekmurja, Savinjske doline in Gorenjske. Predhodno pa so poslali skupaj z nekateri nevladniki že Pobude za ureditev statusa konoplje in predloge izvedbenih ukrepov kako do več ekološke hrane in semen.Prikazan je element Predaja semen industrijske konoplje.jpg

Dogodek objavljen tudi na http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/8055/5bab517a82a203f57250de0408e71575/

Po večletnih prizadevanjih civilistov in nevladnih organizacij, da konoplja pridobi status kot ji pripada so veseli napredka v teh dneh, saj je podpisan dokument, da se lahko industrijska konoplja uporablja tudi v Sloveniji za prehranske namene ter sprejema njihove pobude iz strani Ministrstva, da predajo slovenska semena industrijske konoplje za vpis v ohranjevalno listo semen. Semena, ki so jih entuziasti na manjših gredicah ohranjali več let bodo v prihodnosti omogočala tudi sejanje semen slovenske konoplje, ne le uvožene. Zato je pomembno, da se postopek analize semen prične še letos, saj bomo v kolikor bodo dali v genski banki Kmetijskega inštituta semen v hrambo do prihodnje sezone smo izgubili še eno leto zavrli postopek za vpis za eno sezono. Glede na to, da je možno sejati konopljo v različnih časovnih obdobjih se nadejajo da bodo takoj na Kmetijskem inštitutu Slovenije takoj pristopili k udejanjanju postopka je uvodoma poudarila Irena Rotar predstavnica somišljenikov Ekoci-Eko civilne iniciative Slovenije.Prikazan je element Predaja semen ministru Židanu.jpg

Vzdrževalci semen Dejan Rengeo, Maja Klemen Cokan in Majda Rus, so več let vztrajno vzdrževali seme in upali, da se spremeni zakonodaja, da bo lahko seme industrijske konoplje, ki so ga imeli že naši predniki ponovno vzklilo in omogočalo širše sejanje slovenskih semen, ki so še bolj prilagojena našemu okolju in ne potrebujejo fitofarmacevtskih sredstev za svojo rast. Konoplja zdravi zemljo je čudovita v kolobarju z drugimi rastlinami, ki omogočajo sonaravno pridelavo hrane. Stebla dajejo izvrstno surovino za več tisoč izdelkov, kar omogoča priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest v Sloveniji, kmetje pa bodo morda zaradi večje profitabilnosti, ki jo ima konoplja v primerjavi s koruzo pričeli razmišljati kako povečati posevke ter morda opustiti misel na prošnje za subvencije, saj industrijska omogoča dovolj velik zaslužek v primerjavi s profitabilnostjo posevkov koruzebrez pomoči subvencij oz. dodatnega financiranja Več info v članku: http://www.misteriji.si/userfiles/File/2k13-04-apr%20Konoplja%20osvaja%20Slovenijo.pdf

Letošnja Štafeta semen se je pričel z posvetom Izzivi prihodnosti – hrana, semena podnebne spremembe – ali smo pripravljeni? Po posvetu je bil še sestanek nevladnih organizacij z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Posveta so se udeležili minister mag Dejan Židan, državna sekretarka mag. Tanja Strniša in predstavniki nevladnih organizacij. Ekoci je tekom razprave predhodno zbrala poslane predloge nevladnih organizacij in jih kot skupni dokument vložila v obravnavo na Ministrstvo v katerih so zajete tudi pobude za ureditev statusa konoplje.

Prepričani so, da bodo podane pobude pomagale pri izvedbenih ukrepih povečati samooskrbo s sonaravno pridelano hrano kjer ima tudi konoplja pomembno vlogo. Podani so bili predlogi da se ustanovi delovna skupina, ki bo uredila status konoplje skupaj s predstavniki nevladnih organizacij. Predlagajo, da naj se iz imena črta beseda »industrijska« saj gre pri vseh konoplja za različne vrste rastlin, ki imajo tudi različno vrednost Thc in različna imena. zakonska regulativa pa naj določa način uporabe. Predlagajo spremembo, da se posevki do 1 ara industrijske konoplje šteje kot samooskrba za semena in čaj saj gre pri tem gojenju bolj za vrtičkarstvo. Predlagajo, da se podaljša rok za prijavo večjih posevkov nad 10 arov iz dosedanjega določena roka za prijavo do 10. Maja le ta podaljša do 10 julija, saj je konopljo možno sejati v več časovnih obdobjih, glede na spremenjene podnebne spremembe pa je to še posebej pomembno. Predlagajo da se najdejo najboljše možne rešitve glede konoplje tudi o tem, katera semena sejati. Morda ni odveč razmislek o konoplji z večjo vsebnostjo THC, katere stebla omogočajo boljšo surovino za predelavo na tekstilnem tehničnem področju. Zato naprošajo, da se poleg osnovnih lastnosti semen opravijo analize tudi na področjih katera semena so najboljša za prehrano in katera stebla za industrijsko pridelavo za tekstilnem in tehničnem področju. Predlagajo vzpobude za sejanja bio konoplje. Pobude so objavljene na spletni strani www.ekoci.si

Konoplja rastlina tisočerih priložnosti že povezuje

Da je konoplja rastlina tisočerih priložnosti so somišljeniki za ureditev statusa konoplje že dokazali. Simbolična predaja semen industrijske konoplje prav ob dnevu mladosti pomeni nadgradnjo tradicije prednikov, vztrajnost ljudi da so ohranili semena in povezovanje potencialov ljudi ki s povezovanjem ustvarjajo priložnosti za prihodnost mladih. To je nadgradnja osnovne ideje gibanja Štafete semen, kjer lahko sodeluje vsak , ki najmanj 11 zrn semen poseje, 11 zrn izmenja, 11 pa pošlje za v gensko banko. Več tisoč ljudi v Sloveniji že aktivno deluje v procesu samookrbe sadi ,se j in kupuje lokalno pridelano hrano in se zaveda samooskrbe in lastne hrane. Štafeta semen je postala izmenjavalnica znanja in dobrih praks ljudi, ki se z aktivnim pristopom udejanjajo stvari za svoje in širše dobro.

V okviru Ekoci Štafete semen so skupaj že v letu 2011 in pričeli z izobraževanji o pomenu industrijske konoplje in potencialov, ki jih le ta nudi ter izvedli že v naslednjem leti žetev konoplje na posestvu Maje Klemen Cokan, ki se je udeležilo veliko ljudi. Ožja ekipa somišljeniko je odšla na obisk k koroškemu Slovencu Mirku Hudlju ki ima predelovalno obrat za stebla industrijske konoplje v Avstriji in je pomagal z nasveti in izobraževal po Sloveniji. Tomaž Sušnik je pod njegovim mentorstvom že letos pognal predelovalni obrat za predelavo slame industrijske konoplje v Kapli vasi pri Vranskem, v Bio parku pri Žalcu pa je zgrajen že prvi objekt iz industrijske konoplje, ki’ga je gradil Boris Šket s somišljeniki. Široka uporabnost vseh delov rastline eko industrijske konoplje daje vir surovinske baze ter nove priložnosti za izrabo konoplje kot vira novih delovnih mest. Aktivnosti gredo še naprej saj se v Sloveniji že delajo poskusi za izdelavo plastike, iščejo se načini kako predelali vlakna iz konoplje ter kako vzpostavili nazaj tekstilno industrijo. Razmišljajo kako oživiti Motvoz Grosuplje, kjer so v preteklosti že izdelovali konopljine vrvi in razmišljajo kako ohraniti Mariborsko tekstilno tovarno in ostala podjetja tekstilne in tehnične industrije in v njih proizvajati inovativne izdelki iz bio konoplje. Prav zato bo Eko civilna iniciativa že letos na sejmu Agra predstavila skupaj z ostalimi deležniki in mladimi prikazala inovativne izdelke iz industrijske konoplje, ki nastajajo v Sloveniji.

Ureditve statusa konoplje se vztrajno izboljšuje kar pomeni sodelovanje, izmenjava znanja in dobrih praks, ki se širi od spodaj navzgor in motivira ljudi , da iščejo svoje potenciale, ki se lahko uresničujejo lahko le s povezovanjem , ob podpori naprednih medijev, naprednih strokovnjakov in naprednih politikov, ki zaznavajo problematiko in z svojimi dejanji bistveno pripomorejo k udejanjanju trajnostnega razvoja in iskanju novih potencialov in grajenja delovnih mest od spodaj navzgor.

Seveda pa je na koncu odvisno od kupca in naših sposobnosti ali bomo znali in zmogli ohraniti tradicijo in modrost prednikov nadgraditi z znanjem in energijo mladih in jim pomagati najti način in pot ter zavedanje da si moramo v Sloveniji delovna mesta ustvarjati sami.

Zato ta predana semena industrijske konoplje, ki so jih ohranili entuziasti ponazarjajo pogum in so dokaz povezovanja da se da doseči z s pozitivnim pristopom premike. Naj poneso semena pomembno sporočilnost v svet: za delovna mesta in prihodnost smo odgovorni sami z svojimi dejanji. Ob tej priložnosti so predstavniki Ekoci podelili ministru mag Dejanu Židanu in ekipi podelili tudi priznanje za tvorno sodelovanje v gibanju Štafete semen in ureditve statusa konoplje ter za zgledno sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Konoplja pri majiFotografija: Ekoci Štafeta semen je že leta 2012 organizirala v okviru Ekofejsta – festival izmenjave semen znanja in dobrih izkušenj – prvo žetev industrijske konoplje v Savinjski dolini. S tem so vzpodbudili somišljenike k sejanju konoplje in iskanju poslovnih priložnosti za ustvarjanje delovnih mest, ki imajo potencial v surovinski bazi industrijske konoplje.

Vir: Foto arhiv Ekoci- eko civilna iniciativa Slovenije.

Za Eko civilno iniciativo Slovenije

Irena Rotar in somišljeniki.

V Ljubljani 25. 5 2015

Oj – Osti Jarej – bodi mlad pomlajen bodi močan!

Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov in prizadevamo si ga ohranjati naprej!

Priporočamo ogled gradiva: Spletna stran: www.ekoci.si in https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen in https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts ; Elektronski naslovi: ekoci.si@gmail.com;ekoci.slo@gmail.com

Priporočamo ogled povezav: https://www.facebook.com/SonaravniVrtovi ter – http://www.s12.si/ekologija/razno – ostali – prispevki/1559 – meta – vrhunc – pomen – kulturnih – rastlin – za – danasnji – cas.html im http://www.primorske.si/Plus/Sobota/ – Kdor – kontrolira – semena, – – ima – v – rokah – prehrano – vseŠtafetasemen:Ogled slik dogajanj po Sloveniji: https://www.google.si/search?q=%C5%A0tafeta+semen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8MDdU9L3J – KaygOf9YGgCA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1093&bih=538#facrc=_&imgdii=_&imgrc=0xmsIbEcHFvTfM%253A%3BvrHuIrxZrp5DVM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vrtec – kamnik.si%252Fvrtec%252Fimages%252Fslike%252F11aa.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vrtec – kamnik.si%252Fvrtec%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526view%253Dcategory%2526layout%253Dblog%2526id%253D45%2526Itemid%253D50%2526limitstart%253D56%3B800%3B500

VABILO NA MIREN PROTESTNI SHOD ZA SVOBODO ODLOČANJA

V nedeljo se bodo starši in otroci v Ljubljani in mnogih mestih na Balkanu zbrali na mirnem protestnem shodu.
Ekoci ekipa podpiramo prizadevanja Organizacijskega odbora za Slovenijo, ki ga sestavljajo predstavniki več organizacij in neformalno povezanih skupin staršev, zato v nadaljevanju posredujemo njihovo vabilo.
Ekipa Ekoci
Prikazan je element
            MIRNI PROTESTNI SHOD STARŠEV IN OTROK
                   V PODPORO SVOBODI ODLOČANJA

Dobimo se v NEDELJO, 10. maja 2015,
na PREŠERNOVEM TRGU v Ljubljani, od 12. ure naprej.


Živimo v državi, v kateri je cepljenje otrok obvezno
in v kateri starši nimamo pravice odločati o tem
potencialno tveganem in neučinkovitem posegu.
Kar naj bi bilo pravica, je v tej državi postalo obveznost.
Ne bomo dovolili, da si kdorkoli lasti pravico
odločati o našem telesu ali telesih naših otrok.
Ne bomo dovolili nobenih posegov v naše temeljne pravice!

Čas je, da pokažemo, da smo aktivni in odgovorni
državljani, da nam je mar za sočloveka, da je naše telo
naša odgovornost, da smo odgovorni za svoje otroke,
da lahko le sami odločamo o posegih v lastno telo.

Čas je, da izkažemo podporo in solidarnost staršem,
katerih otroci so po cepljenju utrpeli posledice, pa jih
medicinska stroka ne prepozna oziroma noče prepoznati.

Čas je, da spremenimo zakon, ki določa obvezno
cepljenje in oblastem omogoča kaznovalno politiko
do staršev necepljenih otrok. Pokažimo naši vladi, ministrstvu
in poslancem, da se borimo za temeljne človekove pravice,
določene z Ustavo in mednarodnimi konvencijami.

Čas je, da smo solidarni tudi s starši in prijatelji,
ki se borijo za svobodo odločanja in proti

obveznemu oziroma prisilnemu cepljenju v Srbiji, na Hrvaškem,
v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in v
drugih državah z obveznim cepljenjem.

Zato vas vabimo na mirni protestni shod, ki bo v
NEDELJO, 10. maja 2015, ob 12. uri na PREŠERNOVEM
TRGU v LJUBLJANI. Na isti dan in ob isti uri bodo javni shodi
tudi v Zagrebu, Dubrovniku, Beogradu, Novem Sadu, Nišu,
Jagodini, Podgorici, Skopju in bolgarskem Plovdivu.

Vabljeni starši in otroci, družine in posamezniki, stari in mladi,

vsi, ki si želite svobode odločanja, zdravja in lepše prihodnosti.
Skupaj bomo ustvarjali enkratno vzdušje z govori, otroškimi
delavnicami, predstavami, poezijo in glasbo.

Smo ponosni starši in svobodni državljani.

NAJ SE SLIŠI NAŠ GLAS IN GLAS NAŠIH OTROK!
Prikazan je element

Sejem ALTERMED FLORA 2015 CELJE

ŠTAFETA SEMEN – GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN, ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI – Skupina: Nič nas ne sme presenetiti – bodimo pripravljeni

VABILO  

Vabimo vas dne 13.3.2015 na sejem ALTERMED FLORA 2015 CELJE

Modra dvorana ob 12.00 do 14.30 ure na OTVORITEV ŠTAFETE SEMEN 2015 IN NA POSVET      

IZZIVI PRIHODNOSTI – SAMOOSKRBA, SEMENA, HRANA, DOBRINE IN PODNEBNE SPREMEMBE. ALI SMO PRIPRAVLJENI?

 • Podnebne spremembe bistveno zaznamujejo  naše življenje- vzroki, posledice in dejstva ob poplavah,krizah? Kako lahko stori posameznik, družba, institucije, politika, lokalna skupnost in kaj nevladniki za preventivno? Ali je rešitev prenos dela financ in pristojnosti na Občine in lokalne skupnosti za trajnostno vzdrževanje vodotokov? Kako s prenosom znanja in dobrih praks ozavestiti otroke in prebivalce?
 • Kako do zagotavljanja prehranske varnosti in semen v prihodnosti? Kako se bodo lahko prilagodili ljudje, rastline, živali gospodarstvo, država, posameznik, da bomo pripravljeni na posledice podnebnih sprememb? Skupaj bomo iskali najboljše rešitve.

Sodelujoči  govorniki:

 • Minister mag. Dejan Židan,Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Prof. dr. Marko Jesenšek Univerza Maribor;  ddr. Ana Vovk Korže Komunikatorica znanosti  s sodelavci; mag. Tanja Cegnar; Agencija RS za  okolje;  Dr. Darja Piciga, sekretarka Ministrstvo za okolje in prostor, Dubravka Berc Prah in Janez Srebot , Šolski center Rogaška Slatina; Skupnost vrtcev Slovenije. , Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor,
 • Irena Rotar, Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije;  Sanja Lončar -Skupaj za zdravje človeka in narave;  Dejan Ogrinec – Pomagaj si sam, Jože Vetrovec, Priročnik  za Preživetje ; Fanči Perdih, semena Amarant, Ana. M. Jug, Skupina kazenska ovadba.
 • Vabljeni napredni župani slovenskih občin, napredni predstavniki medijev, predstavniki nevladnih organizacij, Biotehnična Fakulteta, Maribor Ekoci Gorenjska, Meta Vrhunc,Ajda Vrzdenec; Društva Ajda Slovenije, Slavko Turšič, sadjar; IHPS Žalec , predstavniki institucij, sodelujoči v Bazi znanja in Štafeti semen, Koordinatorica Štafete semen Vrtec Slovenska Bistrica, Koordinatorica osnovnih šol Žalec, sodelujoče šole in vrtci, dijaki,  študentje in zainteresirani obiskovalci…
 • Vodi: Jasmina Kandorfer; za lepši svet, snema Tristan produkcija

Za udeležbo so potrebne predhodne prijave na:

 1. IZMENJEVALNICE: od 10.00 -17.00 ure – galerija pred Modro dvorano.
 • IZMENJEVALNICA  avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen zelenjadnic zdravilnih rastlin in cepičev sadnega drevja
 • IZMENJEVALNICA znanja in dobrih rešitev-  predstavitev delovanja nevladnih organizacij civilnih pobud in dobrih rešitev v neposrednem stiku z zainteresiranimi obiskovalci.
 1. KAKO DO VEČ EKOLOŠKE HRANE IN  SEMEN?
  Modra dvorana od 15.00-16.30 ure
 • Sestanek 2. IZMENJEVALNICE: od 10.00 -17.00 ure – galerija pred Modro dvorano.
 • IZMENJEVALNICA  avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen zelenjadnic zdravilnih rastlin in cepičev sadnega drevja
 • IZMENJEVALNICA znanja in dobrih rešitev-  predstavitev delovanja nevladnih organizacij civilnih pobud in dobrih rešitev v neposrednem stiku z zainteresiranimi obiskovalci.
 • k nevladnih organizacij z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   ministrom mag. Dejanom Židanom in mag. Tanjo Strniša, državno sekretarko. 
 • Na sestanek so vabljene nevladne organizacije, ki že sodelujejo pri pripravi  za boljšo implemenatcijo samooskrbe v praksi z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter novih nevladnih organizacij, ki želijo tvorno sodelovati in iskati skupne rešitve za čim večjo samooskrbo z sonaravno pridelano hrano in semen v Sloveniji.
 • Pogoj za sodelovanje na sestanku je predhodna prijava do 5.3.2015 na: ekoci.si@gmail.com, ki mora vsebovati tudi pisni predlog – kako do več hrane in semen v Sloveniji. Osnova za razmišljanje so ukrepi o ekološkem kmetovanju,ki so opisani v Programu o razvoju podeželja na povezavi: http://www.program-podezelja.si/images/vsebine/PRP_2014-2020/verzija_05_dec_2014/PRP%202014-2020_2.%20uradni%20predlog.pdf
 • Vsi predlogi bodo podani Ministru in obravnavani na sestanku.
 • VABLJENI VSI, DA SODELUJETE V ŠTAFETI SEMEN 2015-V BAZI ZNANJA ALI SODELUJOČI kjer 11 zrn semen poseješ, 11 zrn izmenjaš in 11 zrnc pošlješ v gensko banko. Podrobnejša navodila za sodelovanje so na www.ekoci.si; Vsak lahko sodeluje, da v prihodnosti ne bomo lačni!

Dobrodošli.

Oj – Osti  Jarej – bodi mlad pomlajen bodi močan! (je star slovenski pozdrav)

Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si;  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,   tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikom in to si želimo ohranjati….

—–

Piramide in starodavna tegnologija – Kongres september 2014 v CD

“Če ne razumemo naše preteklosti, ne moremo razumeti naše sedanjosti in prihodnosti.Zgodovina je eden od ključnih mehanizmov za upravljanje naše civilizacije. Če je ta namerno izbrisana, kakšen uvid sploh lahko imamo v to, kar se dogaja?” Yuri Yatsko, fizik, psiholog v članku z naslovom Naša preteklost določa našo sedanjost in prihodnost.
na https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#search/yatsko

Z naše strani, ker Juriju Yatsku nimamo prav ničesar dodat pa le poziv za max širjenje informacije o dogodku

 

Vstopnice

V kolikor te zanima 10% popust pri nakupu vstopnic to prosim sporočite Ireni Jarc, zunanji sodelavki pri organizaciji predavanja v Cankarjevem domu in dolgoletni voditeljici duhovnih potovanj v dolino bosanskih piramid v Visokem z vodstvom Dr. Semirja Osmanagića.
Email: irenajarc7@hotmail.com.

Sezam prijavljenih bom posredovala odgovorni osebi v CD. Pri nakupu vstopnice boste na blagajni CD povedali svoje ime, da vam bodo zaračunali nižjo ceno. Cena predavanja za dva dni je ugodna in znaša 33 Eur (- 10% popust), za en dan 19 Eur. Popust velja do 05.09.2014.

Predavanja bodo osvetlila skrite strani zgodovine in odprla nov pogled na obstoj predhodnih civilizacij.

Program duhovnega potovanja v dolino bosanskih piramid z vodstvom Dr. Semirja Osmangića (28. do 31. 08. 2014, 19. do 22.09.2014 in 30. do 02.10.2014) so objavljeni na spletni strani https://www.mandala.si Potovanje pripravim in vodim Irena Jarc.

Prisrčno vabljeni v svet novih odkritij in znanj.

Irena Jarc, prof.ped.

Dodatno gradivo in argumenti

1.

Boris Muževič egiptolog, mitolog, preučevalec in raziskovalec predantičnih kultur in izročil je predstavil svojo zadnjo knjigo z naslovom Civilizacija pred našo?. Knjiga je poskus približevanja davno preteklih dogodkov, spoznanj in dosežkov vsem, ki se sprašujejo, ali je naša visoko razvita civilizacija res prva na našem planetu. Avtor pravi, da knjiga ne ponuja neposrednih odgovorov, ponuja pa razmislek.MP3 predavanja na http://www.youtube.com/watch?v=vKby0Z6FLXk&feature=youtu.be

2.

Klaus Dona je umetniski kurator za Habsburg Haus of Austria. Je usposobljen poznavalec različnih kultur, ki so se pojavljala skozi človeško zgodovino. Pri tem je naletel na več artefaktov (predvsem od neznane predmajevske in predkolumbijske civilizacije), ki nimajo logičnega razloga za obstoj. Se dotika zelo pomembnega vprasanja o resnični zgodovini našega človestva,kdo smo in kam gremo. Stvar je podkrepljena z veliko artefakti in razlagami. Prosim če si pogledate tale video v katerem lepo predstavi nekatere artefakte ki dajo človeku resnično misliti.

http://youtu.be/yUQFzYcem_Q
Posnetek je z obiska pri Klausu, po katerem je nastal odličen članek za revijo Jana

Novice Ekoci:globalni shod March Against Monstantu, Uredba EU o rastlinskem razmnoževalnem materialu, Član sveta za varno hrano prof. dr. Peter Raspor, pdf knjige

1. Aktivizem, Projekti, Akcije

2. Okrogle mize, Delavnice,  Predavanja

3. GSO in zdrava hrana

4. Aktualni Video prispevki

5. Predstavitev knjig, člankov, prispevkov

6. Inspiracija

 

 

 

 

1.Aktivizem, Projekti, Akcije

 

 

 • Slovenija se pridružuje globalnemu shodu March Against Monstantu – Pro (za) test za prihodnost-sejemo prihodnost

 

Slovenija se pridružuje globalnemu shodu March Against Monstanut,ki bo potekal v 36 državah sveta. V Sloveniji bo potekal istočasno,kot v vseh ostalih državah in to je 25.5.2013 bo 14 uri na Trgu Svobode v Mariboru. Shod v Sloveniji ima podnaslov sejemo prihodnost, ker je namen opozoriti na vplive gensko spremenjenih semen na celotno prehranbeno verigo. V okviru shoda bodo po celi Sloveniji potekale gverilske akcije sejanja semen. Namen shoda je podati tudi konkretne predloge izboljšav, zato bo vodil delavnico v sklopu shoda Nara Petrovič.

Za dodatna vprašanja pišite na: fundacija.za.ohranitev.semen@gmail.com, tel. Katarina 040 811 376. Informacije na: https://www.facebook.com/FundacijaZaOhranitevSemen

 

 

 • GSO FREE ZONE

Podpišete lahko peticijo s katero se zahteva označevanje vseh izdelkov,ki vsebujejo GSO organizme.

http://www.pravapeticija.com/gso_free_zone_-_oznaevanje_izdelkov#form

 

 • PRILOŽNOST EKOLOŠKIH SKUPNOSTI NA DLANI

z Naro Petrovičem po poteh popotovanja

 

V petek 24.5.2013 bo potekala v Mariboru, v sklopu Živih dvoriš zanimivo predavanje Nare Petroviča. Lokacija: Orožnova 7, 2000 Maribor.

 

Več informacij na: fundacija.za.ohranitev.semen@gmail.com

 

 • SEJEMO PRIHODNOST

 

Fundacija za ohranitev semen v sklopu akcije Sejemo prihodnost pomaga Združenju brezposelnih Slovenije.

 

Skupaj iščemo posameznike iz Maribora ali okolice,ki bi bili pripravljeni v tednu od 20.5. do 26.5. pomagati pri zasaditvi njiv.

Več informacij na: fundacija.za.ohranitev.semen@gmail.com

 

Vabilo SLOVENIJA SE PRIDRUŽUJE GLOBALNEMU SHODU March Against Monstanto

 

Vsem ki se nameravate udeležiti Shoda 25

 

 

 • Uredba EU o rastlinskem razmnoževalnem materialu

 

 

že nekaj časa opozarjamo in skupaj delujemo proti uredbi EU o rastlinskem razmnoževalnem materialu, ki do sedaj ni upoštevala temeljnih načel ohranjanja biotske raznovrstnosti in naših osnovnih pravic do semen.
Po nam dostopnih informacijah bi naj do sprejetja uredbe v Bruslju prišlo 6. maja 2013. Namesto tega je le ta bila uradno predstavljena, v novi preobleki in z nekaterimi izbrisanimi in/ali prenovljenimi spornimi členi na katere smo opozarjali. Z analizo nove uredbe smo v društvo Varuhi semen že pričeli in bomo na njo tudi odgovorili. Danes smo s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejeli tudi prevod angleške uredbe EU v slovenski jezik. Uredbo v obeh jezikih vam pošiljamo v priponkah v želji, da uredbo preberete ter izpostavite nejasnosti in sporne navedbe. Le te naslovite na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje oz. na Urad za varno hrano. Po navedbah Ministrstva za kmetijstvo in okolje se mora posamezna članica EU odzvati do 28. maja 2013 (predloge sprejemajo do 27. maja 2013). Izkoristimo roko, ki nam jo ponujajo naši politični določevalci ter poskrbimo, da bo Slovenija stopila na pot prehranske suverenosti in ob tem upoštevala tako biotsko raznovstnost kot potrebe državljanov in državljank Slovenije. Ob enem ne pozabite, da smo že dosegli velik korak v spremembi vsebine uredbe in da imamo pravico, da kot civilna družba soodločamo o naši prihodnosti. Hvala!

Prijazen pozdrav,

Mateja Koler

Uredba_slo_jezik

Uredba_ang_jezik

 

V času ko se soočamo z vse večjo izgubo prehranski varnosti, onesnaženostjo okolja, masovnim krčenjem biotske pestrosti in korporativnim lastninjenjem osnove prehranske verige (tj. rastlinskega razmnoževalnega materiala), se moramo postaviti zase. Varuhi semen smo na evropskega komisarja za okolje naslovili odprto pismo v katerem ga pozivamo, da zavzame kritično pozicijo angažirane civilne družbe in pripomore k nesprejetju uredbe EU o rastlinskem razmnoževalnem materialu.

http://www.semenska.org/odprto-pismo-evropskemu-komisarju.html

 

 • Sporočilo ITR za javnost:Predlog semenarske uredbe Evropske komisije ogroža biotsko raznovrstnost v kmetijstvu

 

Ljubljana, 9.5.2013. Evropska komisija je 6. maja objavila 147 strani dolg predlog uredbe o rastlinskem razmnoževalnem materialu. Ta je sicer boljši, kot je bil na začetku postopka znotraj Evropske komisije, saj odpira nekatere možnosti za biotsko raznovrstnost. Vendar pa biotska raznovrstnost v kmetijstvu žal še zdaleč ni »zmagovalka« in predlog je s tega vidika veliko razočaranje. Določbe predloga na prvem mestu ščitijo interese globalne semenarske industrije in korporacij, ne pa potrošnikov in kmetov.

Več o tem v sporočilu v prilogi.SemenarskaUredba_Sporocilo za medije_9-5-2013

 

 

 • 25. maj – Dan mladosti 

 

Bliža se: –==[ 25. maj – Dan mladosti ]==–

Naredimo en lep izlet v naravo – peš ali s kolesom.
S seboj vzemimo brisačo, vodo, polno semen, sadik ali rastlin ter jih posadimo tam, kjer mislimo, da bi moralo rasti kaj lepega ali/in užitnega…

Predlagamo sončnice, žita, konopljo, topinambur, grah, fižol, …
Riskirajmo kakšno sadiko kumar, bučk, paradižnika, paprike,…
Kakšno dišavnico, začimbo ali zdravilno rastlino,…
Za lešnike, sadno drevje, itd ni pravi čas zato jih dobro zalijte…
Nekaj se bo že prijelo 🙂

Lepo se bo sprehajati po naši deželici ter jesti sadove takih in podobnih “gverilskih” akcij. Ne samo mi, ljudje, ampak tudi ostale “divje” živali 😉

–==[ Povabite Tudi Prijatelje ]==–

Za motivacijo:
http://www.youtube.com/watch?v=SqZ2XNJmJfw

https://www.facebook.com/events/184314908389792/?fref=ts

 

 • Poročilo o izvedeni Štafeti semen v Ilirski Bistrici vredno posnemanja, krasen primer vsem ostalim

POROČILO O IZVEDENI AKTIVNOSTI Štafeta semen 2013

 

 • Izjava Združenja brezposelnih za javnost-prošnja za donacijo

 

 

Glavni cilj in namen društva je delovanje po načelih medsebojne povezanosti, solidarnosti, vzajemnosti in medsebojne podpore. Prav tako je posebno poslanstvo omenjenega projekta s svojo dejavnostjo spodbujati zdravje, soustvarjanje in sooblikovanje zdrave družbe. Posebna naloga projekta je spoštljivo in gospodarno ravnanje z zemljo in njenimi naravnimi danostmi, ohranjanje in negovanje narave in gozdov, ki so ji in ki ji bodo zaupani v varovanje in obdelovanje. Glavni namen in dolgoročni cilj ene izmed dejavnosti podjetja je proizvodnja in trženje ekološko pridelane hrane, preskrba z naravno, domačo in ekološko pridelano prehrano. Sčasoma pa se bodo v podjetju razvijale tudi druge dejavnosti (socialni turizem, raziskovalna in izobraževalna dejavnost, pomoč invalidom, starejšim, varstvo otrok …).

Prošnja za finančno pomoč

 

 

 

2. Okrogle mize, Delavnice,  Predavanja

 

 

 • 2 Vdihnimo Navdih se bo zgodil v petek, 31. 5. 2013 v Ljubljani. Skupaj bomo preživeli popoldne druženja, kreativnosti, delitve idej, vizije in Navdiha. Namen dogodka sta pristni navdih in povezovanje. Govorci bodo v krajših predstavitvah spregovorili o razumevanju sodelovanja in skupnosti, razvoju medsebojnih odnosov, človeškega potenciala ter duhovnih vrednot. Tokrat smo uspeli zagotoviti PROST VSTOP za vse obiskovalce!

http://www.s12.si/vdihnimo-navdih-2

 

 • V sredo, 22. maja, ste vabljeni na predstavitev knjige DENAR – Nedolžna prevara? v knjižnico Kočevje. Predavanje se prične ob 19.00 in je brezplačno.

www.izvor-denarja.si

 

 

3. GSO in zdrava hrana

 

 

“”Preživetje človeštva z ekološkim kmetovanjem je zato le zlata želja, resničnost je takšna, da bo leta 2025 kar 60 odstotkov ljudi živelo v mestih, da lahko nahranimo eno desetmilijonsko mesto, je treba tja vsak dan pripeljati šest tisoč vlačilcev hrane. Svet ima danes zalog hrane le še za 48 dni, medtem ko jih je imel pred tridesetimi leti za 77 dni. Če mislite, da bomo ta problem v 21. stoletju rešili brez novih metod, se motite,” je prepričan profesor Raspor. ”
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2007092705251706 http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/258587

Kot epilog k Rasporjevi uzjavi

Primerjalna študijo kmetovanja na EKO in klasični kmetiji z 30 letnim spremljanjem in statistično primerjava dveh kmetij so  američani (Pennsylvania’s Rodale Institute,) naredili leta nazaj,  nekateri povzetki so taki

1. “30-letna primerjava je pokazala, organski sistemi so skoraj trikrat bolj donosni kot konvencionalni.  Povprečni neto donos za ekološko pridelavo je znašal
$ 558/acre / leto v primerjavi s samo $ 190/acre/leto za konvencionalni sistem .

2. * Organska prekaša običajno v sušnih letih,  v prvih so večja obnavljanja podzemne vode in zmanjšanje odtekanja
3. * Organski sistemi kmetovanja  gradijo in ne tanjšajo organske snovi in ni vetrne erozije

4. * Ekološko kmetijstvo porabi manj energije, 45% pa je bolj učinkovito.

5. * Konvencionalni sistemi proizvajajo 40% več toplogrednih plinov.

6. * Organska kmetovanja so bolj donosni kot konvencionalna.

Za podrobnosti pa poglejte na [Kompletno Poročilo pdf]

vir.
http://blog.friendseat.com/study-finds-organic-better-than-conventional-farming

Nujno tudi

http://wearechange.si/ne-verjamite-lazi-ekolosko-kmetovanje-lahko-nahrani-svet/

 

 

 • Mar res potrebujemo gensko spremenjene organizme, pesticide in umetna gnojila?

 

 

 

Rezultati več kot tridesetih let dela  Masanobu Fukuoke postavljajo na laž trditve agrokemičnega biznisa, da so tradicionalne oblike kmetijstva neproduktivne.
Gre za običajno trditev sodobnega agro-biznisa – da tradicionalne oblike kmetovanja neizogibno vodijo v pomanjkanje hrane. A to je mit. Na celotnem planetu se milioni ljudi prehranjujejo dobro z metodami, ki se ne opirajo na gnojila, agrokemikaljie ali gensko spremenjene organizme, ki jih zagotavlja le peščica multinacionalnih korporacij. http://www.prisluhni.si/index.php/civilizacija-v-zagati/revolucija-ene-bilke ((prevedeno iz knjige Grahama Harveya: WE WANT REAL FOOD, str. 138 – 139 / www.wewantrealfood.com))

več v pdf knjigi Masanobu Fukuoke z naslovom »Revolucija ene bilke« (One straw revolution) na FUKUOKA – REVOLUCIJA JEDNE SLAMKE

 

4. Aktualni Video prispevki

 • Antropozofija: Rudolf Steiner – Modus Vivendi

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XYoPO5dgR58

 

 

5. Predstavitev knjig, člankov, prispevkov

 

 

 • Yuri Yatsko, fizik, psiholog v članku z naslovom Naša preteklost določa našo sedanjost in prihodnost

“Če ne razumemo naše preteklosti, ne moremo razumeti naše sedanjosti in prihodnosti.Zgodovina je eden od ključnih mehanizmov za upravljanje naše civilizacije. Če je ta namerno izbrisana, kakšen uvid sploh lahko imamo v to, kar se dogaja?” Yuri Yatsko, fizik, psiholog v članku z naslovom Naša preteklost določa našo sedanjost in prihodnost na Yuri Yatsko, fizik, psiholog Naša preteklost določa našo sedanjost in prihodnost DELO Defacto April 2013

Dodatek kot potrdilo
1.
Boris Muževič egiptolog, mitolog, preučevalec in raziskovalec predantičnih kultur in izročil je predstavil svojo zadnjo knjigo z naslovom Civilizacija pred našo?. Knjiga je poskus približevanja davno preteklih dogodkov, spoznanj in dosežkov vsem, ki se sprašujejo, ali je naša visoko razvita civilizacija res prva na našem planetu. Avtor pravi, da knjiga ne ponuja neposrednih odgovorov, ponuja pa razmislek. MP3 predavanja na https://www.dropbox.com/home/Boris%20Muzevic%20Velenje

2.
Klaus Dona je umetniski kurator za Habsburg Haus of Austria. Je usposobljen poznavalec različnih kultur, ki so se pojavljala skozi človeško zgodovino. Pri tem je naletel na več artefaktov(predvsem od neznane predmajevske in predkolumbijske civilizacije), ki nimajo logičnega razloga za obstoj. Se dotika zelo pomembnega vprasanja o resnični zgodovini našega človestva,kdo smo in kam gremo. Stvar je podkrepljena z veliko artefakti in razlagami. Prosim če si pogledate tale video(je 5 delov) v katerem lepo predstavi nekatere artefakte ki dajo človeku resnično misliti. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DGzc8M_dak0
http://www.jana.si/2013/05/nismo-potomci-opic-ali-vesoljcev/  Možno dobiti  tudi MP3 posnetek z obiska pri njem

 

 • Biologija prepričanj: Znanstveni dokaz o nadvladi uma nad materijo Dr. Bruce H. Lipton

 

Biologija prepričanj ni priročnik za samopomoč; to je knjiga, ki nas opolnomoči. Informacije ponujajo znanje o sebi in iz tega znanja izvira moč nadzora nad lastnim življenjem.

 

“V tej knjigi, ki se odmika paradigmo, je bil dr Lipton nokautiral
Staro biologijo. Z darvinistično biologijo zleve in alupatske
medicine zdesnese osvobaja fizičnim omejitvam k novemu
razumevanju um-telo (verovanje, biologija). Morate prebrati,

Profesor matematike na Univerzi v Kaliforniji

– Ralph Abraham, dr.

Avtor kaosa, Gaia in Eros

več v  knjigi  pdf Bruce H. Lipton – Biologija vjerovanja

 

 

 • Viktor Schauberger

 

je bil oseba, z izjemno sposobnostjo opazovanja procesov v naravi, tako fizičnih kot tudi nefizičnih. Je oseba z znanjem, ki bi ga moral danes obvladati vsak, ki se ukvarja z poljedelstvom, gozdarstvom, pripravo vode, če seveda želimo zaustaviti proces propadanja človeštva oziroma obrniti v smer ponovnega „ozdravljenja“ narave in posledično tudi človeštva. Je človek, ki je že pred 80 leti kritično opominjal takratno oblast, da bo v primeru, da se nadaljuje takšno izčrpavanje in napačno ravnanje z viri Zemlje (gozdov, rudnin, zgorevanje goriv, vode) in onesnaževanje, človeštvo propadlo.
No svetla luč je trenutno obračanje trenda proti zdravi prehrani, o kateri čivkajo v letu 2008 že vrabčki. Tudi cene umetnih gnojil, kot enega izmed glavnih krivcev za propadanje zemlje, gredo v nebo. Tako so postale naravne metode gnojenja spet zanimive.

Viktor Schauberger in njegove teorije o implozij1

 

 • Otok smeti, večji od Avstralije

 

Sredi Tihega oceana je velikanski otok, razteza se od obzorja do obzorja, dlje kot seže oko. A to ni običajen otok, saj je sestavljen izključno iz smeti.

http://www.siol.net/novice/svet/2013/03/otok_smeti_vecji_od_avstralije.aspx

 

 

6. Inspiracija

 

 

NAMESTO PIKE VEJICA je društvo, ki so ga ustanovili starši, sorodniki, terapevti … prijatelji otrok s posebnimi potrebami. Namen društva je samo en: pomagati otrokom ter njihovim družinam. Finančno breme nakupa pripomočkov, urejanja bivalnih prostorov, ustreznega prevoza ali prevoznega sredstva, plačevanja terapij in še mnogo drugega je za družino velikokrat nepremagljiva ovira.
Vsi člani delajo brezplačno, v društvu ni plačanih funkcij, ni društvenih prostorov, katerih najemnino bi bilo treba plačati, prav tako ni kakršnihkoli drugih stroškov, zato gre ves denar resnično neposredno tem otrokom in njihovim potrebam.

 https://www.youtube.com/watch?v=-ZfAOaVxm0A

 

 

 

 

Novice Ekoci:

 

Namesto Uvoda:

Leta 1921 je Albert Einstain pisal prijatelju: »Človeško bitje je del celote, ki ji pravimo vesolje ali univerzum, delček, omejen v času in prostoru. Človek doživlja sebe, svoje misli in čustva kot nekaj ločenega od ostalega, a to je le nekakšna optična prevara njegove zavesti. Ta zmota je naša ječa, utesnjuje nas na naše osebne želje in naklonjenost do le nekaj ljudi, ki so nam najbližji. Naša naloga mora biti, da se rešimo iz te ječe, tako da razširimo svoje kroge sočutja in zaobjamemo vsa živa bitja in celotno naravo v njeni lepoti.«

 

 

1. Aktivizem, Projekti, Akcije

2. Okrogle mize, Delavnice,  Predavanja

3. GSO in zdrava hrana

4. Aktualni Video prispevki

5. Predstavitev knjig, člankov, prispevkov

6. Inspiracija

 

 

 1. 1.   Aktivizem, Projekti, Akcije

 

 • Štafeta semen

Video  posnetek Žiga Birse  s štafete semen je na sledečem linku: https://vimeo.com/62547272

Spodaj pod videom je tudi link na celoten avdio posnetek.

Če slučajno kdo ne  najde linka, je priložen  tukaj: https://soundcloud.com/ziga-birsa-1/stafeta-semen-otvoritvena

 

 • Obvezno cepljenje – kako dolgo še? Novo pismo ministru za zdravje

 

Pozdravljeni,

 

slovensko javnost želimo obvestiti, da smo danes dopoldne skupaj še s tremi drugimi nevladnimi organizacijami in gibanji poslali novo pismo ministru za zdravje, v katerem ga sprašiujemo, kako daleč je priprava novega Zakona o nalezljivih boleznih, ki naj bi še letos odpravil nevzdržne razmere na področju cepljenja v Sloveniji, kjer starši nimamo nikakršnih pravic v zvezi s cepljenjem svojih otrok, tudi tedaj ne, ko so naši otroci že utrpeli stranske učinke ali hude posledice po cepljenju. Pismo je javno, prejeli so ga tudi novinarji.

 

Prosimo, da nam pomagate pri obveščanju ljudi ter pismo razširite med svoje prijatelje in znance.

 

Lep dan vam želi

Vaša ekipa SOS

Pismo Tomaz Gantar 25_marec_2013

ref.
http://www.rtvslo.si/zdravstvo/starsi-ki-ne-zelijo-cepiti-svojih-otrok-verjetno-ne-bodo-vec-kaznovani/304288

 

 • Somrak človeštva: Nemški parlament Bundestag je izglasoval, da pravica do vode ni več človekova pravica!

 

Z večino glasov je v nemškem parlamentu, pod pritiskom liberalnega kapitalizma, izgubljena še ena civilizacijska pridobitev.Večina predstavnikov je dvignila roko za potrditev zakona, s katerim se pravica do vode izbriše iz temeljnih človekovih pravic. Gre za svojevrstno civilizacijsko pridobitev, ki je bila sprejeta v Združenih narodih po II. Svetovni vojni.

Peticija proti privatizaciji vodnih virov

http://www.change.org/petitions/slovensko-ljudstvo-vlada-ustavno-sodišče-zahteva-po-ponovni-proučitvi-zakona-o-vodah?utm_campaign=autopublish&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition#

http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/potocnik-zdruziti-moramo-sile-gre-za-vodo-za-zivljenje-samo

 

 • Odprto pismo za javnost, poslano na: Poveljstvo Brigade zračne obrambe in letalstva,

 

Zadeva: Raziskava kemijskih sledi zračnih plovil v slovenskem prostoru

CIVILNI OPOMIN

Podpis peticije

http://www.avaaz.org/en/petition/A_world_wide_ban_on_illegal_Chemtrail_spraying/?tuzyXdb

 

ref. http://www.youtube.com/watch?v=ZL_nkKFXCGE

 

 

 • Vabilo na Srečanje s potrošniki, skupinami potrošnikov in kmetovalci, torek 26. 3. 2013, Celje

 

Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije – Zveza Biodar
vas vabi na akcijo programa Bio užitek

»Srečanje s potrošniki, skupinami potrošnikov in
kmetovalci«

v torek, 26. 3. 2013 ob 16.30 uri, v mali dvorani Celjskega doma, Krekov trg 3, 3000 Celje

Z akcijo Srečanje s potrošniki, skupinami potrošnikov in kmetovalci v okviru projekta Bio užitek želimo
predstaviti različne možnosti in načine prodaje nadzorovanih ekoloških izdelkov in hrane.

Imeli boste priložnost spoznati način nadzorovanja, sledljivosti in označevanja v ekološkem kmetijstvu.
Predstavili vam bomo tržne in proizvodne možnosti v ekološkem kmetijstvu ter seznanili z značilnostmi
proizvodne metode ekološkega kmetijstva in označevanja ekoloških proizvodov. Med drugim vam
bomo predstavili dostavo zabojčkov na dom ter partnersko kmetovanje, ki se v EU in zadnje čase tudi
pri nas, nezadržno širijo, saj v izmenjavo ekoloških dobrin uvajajo socialno komponento, prav tako pa
tudi druge sodobne in alternativne načine izmenjave ter trženja ekološko pridelane hrane.

Vabilo_SSPCelje_26 3 2013_01

 

 

 1. 2.   Okrogle mize, Delavnice,  Predavanja

 

 

 • Predavanje “Vrt, učilnica življenja”

 

Spoznavanje narave na naših domovih, o pestrosti življenja na vrtu ter o sožitju človeka z živimi bitji, s katerimi si delimo sosedstvo

Predavanje je NAMENJENO ŠIRŠI JAVNOSTI, TAKO OTROKOM KOT ODRASLIM, ki imajo posluh za naravo ali bi ga radi pridobili, in seveda tudi ljudem, ki imajo za sporočila narave »gluha« ušesa.
Še posebej se bodo v predavanju »našli« čebelarji, sadjarji, gozdarji, ribiči, lovci in vsi ostali ljubitelji narave.

https://www.facebook.com/events/353186128124736/

 

 • 5. posvet Hortikultura –možnosti, priložnosti, primeri dobre prakse, s temo:” V sonaravni vrt po znanje in spretnosti”

 

, ki bo 12. aprila 2013 na Šoli za hortikulturo
in vizualne umetnosti Celje s pričetkom ob 9.00 uri.

Vabilo posvet 12.4.2013

 

 • Konferenca “Zaščita slovenskih avtohtonih sort”

 

, ki bov torek, 26. marca 2013 ob 9:00 uri v Veliki predavalnici Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto.

Konferenca je nedvomno vredna prisotnosti na trenutno zelo aktualno tematiko v našem prostoru, to so Semena in njih varstvo…

Vsak doprinos šteje, da postanemo čedalje bolj samooskrbni.

Vabilo

 

 • GRADNJA IZ INDUSTRIJSKE KONOPLJE – PIRAMIDA, BIO PARK NIVO Žalec
  27.3- 1.4.2013

 

GRADNJA IZ INDUSTRIJSKE KONOPLJE.Vabilo

letak konopljina hiša polovica A4

 

 • DELAVNICA NABIRANJA DIVJE HRANE Z DARIOM CORTESEJEM

 

vabilo Ankaran-Gažon

 

 • Vabilo na predavanje o etični družbi Is the ethical society ever possible?

 

Predava Miro Mihec, direktor podjetja za etično oglaševanje Etika d.o.o., v angleščini, prost vstop.
Sreda, 27.3. na Univerzi v Mariboru, Slomškov trg 15, Podreccina dvorana, ob 17:00 uri do 18:00

 

 • SEMINAR BRAIN GYM – MOŽGANSKA TELOVADBA

 

Brain gym se izvaja s ciljem zavedanja in pridobivanja izkušnje celostnega učenja in izboljšanja življenja.
Obsega 26 gibov, skrbno izbranih aktivnosti znotraj metakognitivnih procesov.
Gibi neposredno vzpodbujajo delovanje celotnega nevrološkega sistema. Omogočajo otrokom vseh starosti ter odraslim izvabiti skrite potenciale in ali preoblikovati ustaljene navade v pomočnike za boljše funkcioniranje na vseh področjih življenja: učenja, športa, zabave, dela, vsakdanje ritma.
Brain gym 101 je 24 urni seminar, ki ga izvajam v treh delih, na OŠ Prežihovega Voranca na Ravnah na Koroškem
ali po dogovoru v vašem okolju.

OBVESTILO O METODI BRAIN GYM – MOŽGANSKI TELOVADBI, IZKUŠNJE, datumi izvedbe

 

 

 1. 3.   GSO in zdrava hrana

 

 • GSO izdelki-seznam podjetij

GSO izdelki

 • Nevarnosti Gensko Spremenjenih Organizmov

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TLCg-EtIRMc

 

 

 1. 4.   Aktualni Video prispevki

 

 • Gojko Stanič: Sonaravni vrt na strehi

Kaj so družbene zakonitosti trajnostnega načina življenja človeštva? Kaj vse se da pridelati na 20m2, na strehi? Kakšne so rešitve za sodelovanje mestnega in obmestnega prebivalstva? Kakšen je odnos države do problematike hrane?

Gojko Stanič še pove zakaj bi morali “deževni gozd” narediti tudi v mestih in zakaj je svojo knjigo Sonaravni vrt na strehi napisal kot priročnik.

http://www.youtube.com/watch?v=z5iR8KiOxMg

 

 • Dr. Iztok Ostan v oddaji Dobro Jutro na RTVSLO1 (18. 03. 2013)

– Zakaj se je narava pohecala iz nas in nas naredila tako, da
nas privlači nezdrava karcinogena hrana, ki povzroča raka  in
kardiovaskilarne bolezni,
– Zakaj večino bolj mikajo piškoti in čokolada ipd.

http://tvslo.si/predvajaj/dobro-jutro-2-del/ava2.161459208/

 

 

5.Predstavitev knjig, člankov, prispevkov

 

 • Yuri Yatsko: »Minuta je preveč za mučenje, premalo za srečo.«

“Če uničimo kulturo in jezik, to pomeni, da je ta narod obsojen na propad. In nad mehanizmom vrednot in kulture je še eden, najvišji mehanizem urejanja civilizacije: To je koncept, vizija sveta, ki so jo v starodavni preteklosti ustvarili naši predniki. Velik del tega koncepta je prisoten v Bibliji in skrit v različnih zgodbah. To, kar se dogaja z našo civilizacijo, torej postopni propad, je na žalost del tega koncepta. In res ne vem, zakaj je bil izbran ravno tak”

http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/yuri-yatsko-minuta-je-prevec-za-mucenje-premalo-za-sreco.html

 

 • Dve notici, obe govorita o Aktualnosti osnovne ideje Lokalizacije

1.

Grki se zoper finančno krizo bojujejo na številne načine. Mesto Volos se je vrnilo v stare čase, ko denarja še ni bilo, in svojim vaščanom omogočilo blagovno menjavo, uvedli pa so tudi lokalno valuto TEM. “Mislim, da je to odličen izhod iz gospodarske in socialne krize, ki je zajela Grčijo. To je iniciativa, ki ne zamenjuje evra, ampak ga začasno nadomešča. Obe valuti lahko soobstajata,” je še prepričan župan.http://www.24ur.com/novice/svet/z-blagovno-menjavo-proti-krizi.html

2.
Predvsem v Španiji, ki jo je gospodarska kriza takoj za Grčijo najbolj prizadela se vse več ljudi poslužuje časovnih bank, lokalnih denarnih valut in blagovne izmenjave ter brezplačnega koriščenja neobdelane zemlje.Uvajanje lokalnih denarnih valut pa ni vezano samo na države, ki jih je kriza najbolj prizadela, saj jih poznajo tudi v bolj razvitih evropskih državah.
Tako je v Nemčiji prisotnih okoli trinajst valut, na Nizozemskem okoli osem, v Švici, Belgiji ter na Danskem po dve.
Velika Britanija ima zelo razvejano mrežo, saj imajo vzpostavljenih okoli štiristo poslovnih mrež, ki sprejemajo lokalne valute, ki jih je sedaj okoli šest. Številke v vseh državah pa najverjetneje naraščajo. http://www.delo.si/druzba/panorama/z-medsebojno-povezanostjo-do-izhoda-iz-financne-krize.html

 

 1. 6.   Inspiracija

 

 • Pismo indijanskega poglavarja Seattle-a (leta 1854)

Indijanski poglavar Seathl je leta 1854 napisal tedanjemu predsedniku
ZDA pismo. To je bil čas, ko so Indijanci izgubili vojno z belci in so
morali pristati na to, da svojo zemljo prodajo ter se odselijo z nje.
Naseliti so se morali na posebej določenem ozemlju – rezervatu. To
pismo je – po sto petdesetih letih – postalo sveto pismo ekologije.
Mnogi menijo, da gre za enega najlepših in najglobljih zapisov o
naravi:

Pismo indijanskega poglavarja Seattle predsedniku ZDA iz leta 1854

 

 • ENA  NAJLJEPŠIH IZJAV NIKOLE TESLE

 

“Delam za prihodnost in sodobniki me ne bodo razumeli. Toda nekega dne bodo prevladali zakoni narave, katerih skrivnosti sem odkril. In vse se bo spremenilo. Nastopilo bo obdobje modrosti, katerega glavne odlike bodo razumevanje časa, odkritje izvora neomejene energije ter oblikovanje snovi po volji znanstvenikov. Človekova zavest bo premaknila meje življenja in mogoče se bo pogovarjati z dušami umrlih. Spoznanja o življenju in smrti bodo napredovala. Prepričan sem, da je ves kozmos snovno in duhovno poenoten. V vesolju obstaja neko jedro, ki nas nenehno privlači in iz katerega dobivamo moč, navdih. Občutim njegovo silnost in vrednote, ki jih posreduje celotnemu vesolju. Sam nisem prodrl v skrivnost tega jedra, vendar vem, da obstaja. Če bi mu pripisal neko snovno lastnost, bi rekel, da je to svetloba. Ko ga skušam razumeti duhovno, sta to lepota in sočutje. Kdor ima v sebi to vero, je močan in delo mu je v veselje, saj se počuti kot ton v vseobsegajoči harmoniji.”http://www.7dni.com/v1/default.asp?kaj=2&id=5835777

 

 • Brezposelni bodo poprijeli za motike

 

Če so nam pokradli državo, bomo pač ustvarili drugo, boljšo znotraj te, pravi ustanoviteljica Zveze brezposelnih Slovenije. Zdi se kot projekt, na katerega je Slovenija s svojimi 124.000 brezposelnimi čakala že dolgo.

http://www.dnevnik.si/ljubljana/brezposelni-bodo-poprijeli-za-motike

 

 • Predsednik Urugvaja je zgled skromnosti

 

Jose Mujica, najrevnejši predsednik, ki kar devetdeset odstotkov plače odstopi svojim sodržavljanom.

Predsednik Urugvaja je zgled skromnosti

 

 

 • Namesto dveh stolpnic zelena oaza sredi mesta

 

Oživitev Stare tržnice Šiška: Sprva bodo ekološki tržnici namenjeni petki in sobote, drugi dnevi pa lokalnim ponudnikom pridelkov.

http://www.delo.si/novice/ljubljana/namesto-dveh-stolpnic-zelena-oaza-sredi-mesta.html