SPOROČILO ZA JAVNOST dne 1.5.2012 Sejemo , Aktiviramo se ,Oskrbimo se, Delamo, Čestitamo..

 

SPOROČILO ZA JAVNOST   dne 1.5.2012

Sejemo , Aktiviramo se ,Oskrbimo se, Delamo,  Čestitamo..

Ne zlato ne dragi kamni ne bodo zaznamovali  te dežele ampak  pogumni in napredni ljudje, ki svoje plemenito poslanstvo udejanjajo vsak dan z dobrimi deli, smo dokazali tudi sodelujoči v Štafeti semen. Iz Eko civilne  iniciative Slovenije (Ekoci) z veseljem sporočamo,  da  je več tisoč somišljenikov,  ki si želijo prehransko samooskrbo in neodvisnost,  ki želijo delati v dobro narave  in ljudi,  vsak na svojem področju sodelovalo v aktivnostih,  ki jih organizira  ali podpira  Ekoci.

Iskrene čestitke ob prazniku dela vsem, ki vsak dan znova dokazujete z dobrimi deli  znanjem ,  pogumom in  s  pozitivnim pristopom s  konkretnimi dejanji   za boljše življenje  posameznika in družbe!

Več tisoč ljudi je kar v zadnjem mesecu sodelovalo tudi v Štafeti semen, kjer smo s konkretnim delom skupaj dokazali,  da zmoremo tudi konkretna dejanja:  sejanja in izmenjave semen, slovenskih , avtohtonih in domačih vrst  in sort semen, ki so prilagojena našim podnebnim  razmeram. S  strokovnimi , izobraževalnimi in povezovalnimi  aktivnostmi, ki udejanjajo prehransko samooskrbo  smo pospešili procese , ki bodo v daljšem obdobju   doprinesli kamenček v mozaiku k večji samooskrbi Slovenije s hrano.

Pridni zavzeti in napredni ljudje so sodelujoči, ki vedo,  da znajo in zmorejo delati:  aktivisti nevladnih  organizacij,  otroci, učitelji stroka, kmetje, zavzeti posamezniki, novinarji , tudi nekateri politiki… Sodelujejo tudi  napredni strokovnjaki, ki si vsak na svojem področju prizadevajo delati dobro,  za svojimi dejanji stojijo  z imenom in priimkom, ne glede na to, da morda za njimi ne stojijo institucije. Zahvaljujemo se vsem , ki so sodelovali v Štafeti semen in vsem ki si vsak dan prizadevajo na različnih področjih delati dobro v pozitivno smer. Iskrene čestitke ob prazniku dela!

In z veseljem ugotavljamo da se gibanju in aktivnostim OSKRBIMO SLOVENIJO pridružuje   čedalje več somišljenikov zato vam podajamo pomembno sporočilo, da si bomo še naprej prizadevali za prehransko samooskrbo s konkretnimi dejanji  na vseh ravneh za izboljšanje življenja v sedanjosti in za prihodnje rodove

Podajamo vam nekaj konkretnih podatkov Štafete semen

Učenci OŠ Vransko sejejo na kmetiji Zahojnik

 

Učenci OŠ Vransko sejejo na kmetiji Zahojnik

Katarina Holzl , Ekoci koordinatorica projekta Štafete semen  sporoča, da se je manj kot v enem mesecu  zvrstilo več kot 50 prireditev po celi Sloveniji, v Štafeti semen na Pozitivnih točkah. Ponosni smo na veliko prijavljenih šol in vrtcev , društev in posameznikov,  ki so organizirali  različne aktivnosti; sejanje semen,  izmenjavo  semen,  ozaveščanje, predavanja ali kulturne  in izobraževalne programe na temo semen. V manj kot 20 dneh nam je uspelo na območju Slovenije aktivirati  organizatorje v štafeti semen kot Pozitivne točke  kjer so izvajali konkretne  aktivnosti in  so se vključili v Štafeto semen, za kar sem jim najlepše zahvaljujemo saj smo skupaj  uspeli vključiti  več tisoč ljudi v osveščanje, sejanje  in izmenjavo semen  avtohtonih, domačih  in tradicionalnih  slovenskih semen.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Ekipa Ekoci podarja na Festivalu miru Štafeto s semeni  predsedniku Dr

Štafeta semen; Oskrbimo.si – ohranjajmo slovenska semena: Predstavitev  Štafete semen   predaja semen na Festivalu miru  dne 28.4.2012 predsedniku Slovenije dr. Danilu Turku

in 25.4.2012 v Državnem zboru

 

V imenu  Eko civilne  iniciative  Slovenije  (Ekoci)  je slovesno predala štafeto semen  dr. Danilu Turku, predsedniku države  na Festivalu miru na Treh kraljih dne 28.4.2012 Irena Rotar  z ekipo ter poudarila, da je vso znanje , moč in potencial v dobrih in naprednih  ljudeh, ki  vedno znova  dokazujejo, da si želijo aktivno soustvarjati  sedanjost in prihodnost ,  da želijo biti samostojni in neodvisni , da si želijo delo in ne socialnih pomoči in se sprašujejo  kako naprej in iščejo pozitivne rešitve  z znanjem in sodelovanjem , ki   jih udejanjajo v vsakdanjem življenju.

 

Ekipa Ekoci podarja na Festivalu Miru štafeto s semeni  ajde  predsedniku države Dr .Danilu Turku s sporočilom in prošnjo , da si  naj vsi na vseh ravneh  prizadevajo  za večjo samooskrbo s hrano in očuvanje kmetijske zemlje in vzpostavitev pogojev za več  delovnih mest in boljše življenje.Na fotografiji: predsednik Države Dr .Danilu Turk, sprejema štafeto s semeni ajde  v imenu sodelujočih v štafeti semen   iz rok Sebastijana Weingerla in  Irene Rotar ob spremljavi  zvokov violine Avguština Peniča.

»To štafeto s semeni ajde Vam podarjamo  z upanjem in zavezo , da si boste prizadevali za prehransko samooskrbo  ter za ohranjanje  slovenske  zemlje, ki   bo nudila preživetje,  samostojno in neodvisno življenje  in več  delovnih mest. Želimo , da vzpodbujate   aktivnosti,  ki bodo prinašala z znanjem in sodelovanjem pogoje za boljše življenje Slovencev sedanjosti  in prihodnosti, je povedala ob predaji Štafete semen predsedniku države dr. Danilu Turku, Irena Rotar, predstavnica Ekoci in pobudnica ideje o Štafeti semen.

   Predstavitev  aktivnosti Štafete semen  in sodelujočih    dne 25.4.2012  v Državnem zboru

 Eko civilna iniciativa  Slovenije  (Ekoci)  je  predstavila svoj aktivnosti in projekt štafete semen tudi predsedniku  državnega zbora Igorju Virantu in predsedniku odbora za kmetijstvo mag. Dejanju Židanu. Več tisoč ljudi je sodelovalo v Štafeti semen, sejalo sadilo in izmenjevalo semena, je povedala koordinatorica projekta katarina Holzl,  Irena Rotar pobudnica ideje o štafeti semen pa poudarila , da je vso znanje , moč in potencial v ljudeh, ki so z aktivnim pristopom znova  dokazali , da ko stopimo skupaj zmoremo delati  dobro in  učinkovito  z vizijo prihodnosti  s konkretnimi dejanji tudi na področju prehranske samooskrbe.

Podelitev štafeta Valerija in Robi Golob

Robi in Valerija Golob sta podelila Štafeto semen narejeno iz naravnih  materialov in semeni ajde in pšenice s pobudo in prošnjo,  da naj sprejemajo  v parlamentu takšne zakone,  ki bodo omogočali prehransko samooskrbo , ohranjanje slovenske zemlje, nova delovna mesta in naj tudi v parlamentu dobro sodelujejo  s pozitivnim pristopom, kot to dela več tisoč dobrih in naprednih ljudi v Sloveniji.

Matjaž  Anžur Vratislav je dejal: »Današnji dan je edinstven v zgodovini, saj se še ni zgodilo  v več tisočletni zgodovini našega naroda,  da bi bilo prišlo ljudstvo spomnit svoje voditelje  na nujnost neodvisnega prehranskega sistema in lastnih semen Mi, ki  smo danes tu, smo kot dobra vest prihajajoče zgodovine, saj si želimo ,da  ustvarite pogoje,  ki bodo pisali zgodovino blagostanja našega naroda v prihodnosti,  In ta misel je tista nad katero bi se morali vsi skupaj zamisliti in ukrepati, dokler je še čas!

Somišljeniki v Ekoci  iščejo  pozitivne rešitve v okviru danih možnosti, kar so dokazali tudi  z aktivnim pristopom  v Štafeti semen. Tudi otroci so sejali in sadili, nekateri so prvič zasejali vrtiček, nekateri posejali začimbe v lonček ali posadili sadno drevo ali grmovnico. Nekateri  Slovenci so se odločili , da kupujejo  večino na tržnicah ter iščejo v trgovinah slovenske izdelke pri slovenskih  trgovcih in s tem ohranjajo delovna mesta, je poudarila Irena Rotar iz Ekoci  v Državnem zboru-Vsak mesec se na Ekofejstu,  festivalu znanja in dobrih izkušenj  zbirajo ljudje iz cele Slovenije, strokovnjaki različnih področij predavajo  in s prikazi dobrih praks, vzpodbujamo  h konkretnim rešitvam  in iščemo odgovore v pozitivno smer.  V aktivnostih  Ekoci  in na okroglih mizah , ki jih organizira Ekoci , sodelujejo   najbolj napredni strokovnjaki iz različnih področij,  aktivnosti se udeležuje veliko naprednih  ljudi,o dogodkih poročajo napredni mediji , ki želijo poudariti pozitivne novice, podjetniki  iščejo nove izzive  na temeljih etične ekonomije.

Nekatere pobude so  predstavili tudi mag. Dejanu Židanu, na  srečanju v Državnem zboru 25.4.2012, kjer je sprejel Štafeto semen tudi predsednik državnega zbora Gregor Virant. Kot kaže se sporočilo in prošnja civilne družbe , da naj parlamentarci skrbijo  za prehransko varnost državljanov ni dotaknilo strokovnih parlamentarnih služb, saj o tem dogodku niso niti dali sporočila za javnost.

Ekipa ekoci v DZ 25

Ekipa Eko civilne iniciative Slovenije je dne 25.4.2012 predstavila  Štafeto semen predsedniku DZ Gregorju Virantu in predsedniku odbora za kmetijstvo mag. Dejanu Židanu

Skupna ugotovitev civilne družbe je, da  želimo  takšen pogoje v družbi, da bo omogočala dostojno in svobodno življenje posameznika, temeljila na vrednotah spoštovanja in zaupanja in nagrajevala  aktivni pristop.  Nevladne organizacije ponujajo  sodelovanje kmetijski stroki, da skupaj poskrbijo za večjo samooskrbo  s hrano ter  poskrbijo za prenos znanja iz Univerz v vsakdanje življenje; od politike pa pričakujejo, da bo ustvarila pogoje  in omogočala dostojno in človeka vredno življenje v sedanjosti in v prihodnosti , ki temelji  na lastnih temeljih in  lastnih resursih na  slovenski  zemlji,  ki jo moramo čuvati in ohranjati .  Prišel je čas za spremembe je bilo sporočilo parlamentarcem.

To  sporočilo želimo  predati skupaj s simbolično podelitvijo Štafete semen narejene iz naravnih materialov v kateri so semena ajde in pšenice  kot simbol Slovenstva  in vas zavezujemo,  da delate dobro , da bomo imeli vsi ljudje v Sloveniji dostojanstvo in svobodo ter svoj košček kruha . Na  štafeti piše pozdrav naših prednikov: »Oj , osti  jarej, bodi  pomlajen , bodi močan; Slovenka, Slovenec kjerkoli si, tu je tvoje seme, tvoj temelj, tvoja osnova, tvoja potenca  in tvoje bistvo; je povedala Irena Rotar v DZ.

Katarina Holzl je povedala , da smo izgubili že več kot dve tretjini semen, zato  je pomembna  vsaka vrsta in sorta semena,  ki se ohranja in je prilagojena našim klimatskih pogojem. Ob tem je potrebno izpostaviti, da je vse delo ekipe in sodelujočih prostovoljno, da smo delali z lastnimi sredstvi, zato je  uspeh vseh še toliko večji.  Tako smo dodali kamenček v mozaiku prehranske samooskrbe  s posejanimi semeni , pridobili skoraj 100 sort in 25 vrst semen , ki jih hranimo in jih bomo drugo leto razdelili in znova posejali , da bodo zrastli zdravi pridelki pridelani na  sonaraven način po ekološki ,   biodinamični ali permakulturni metodi.

Helena Golob iz ekološke kmetije iz Vranskega je povedala, da  so skupaj z učenci Osnovne šole Vransko-Tabor na kmetijske površine posejali staro sorto bele koruze. Hkrati so si otroci v lončke posejali baziliko, solato Ljubljansko ledenko in vsadili čebulček – Ptujski lük. Lončke so odnesli domov, kjer bodo naprej skrbno vzgajali vsak svojo rastlino. Že dlje časa se trudimo za ohranitev naših avtohtonih in tradicionalnih semen, zato sami vzgajamo svoja semena.  Kot partnerska kmetija sodelujemo tudi v projektu Oskrbimo Slovenijo. Letos bomo z zelenjavo in sadjem  celo sezono oskrbovali 70 slovenskih družin. Zemljo obdelujemo z ljubeznijo in prepričani smo, da se del te ljubezni prenese na naše pridelke.”

Meta Vrhunc je povedala, da je potrebno nujno izboljšati samooskrbo s hrano. Ker bi bilo pridelovanje na konvencionalni, torej moderni način še vedno odvisno od tujine, saj uvažamo iz tujine tako semena kot vsa zaščitna sredstva, moramo čim bolj spodbujati ekološko,  biodinamično, sonaravno kmetovanje,  ki   zmoreta pridelati pridelke prave  kakovosti, ter seme regenerativnih  sposobnosti , ki je  uporabno za ponovno setev in nakup novih semen ni potreben. Sama sem biodinamična kmetica in vem, da se s to metodo lahko pridela dovolj  hrane,  brez zastrupljanja okolja, zemlje in voda.

Maja Klemen Cokan :«Sodelovanje v Eko  civilni  iniciativi  Slovenije  mi je dar, s pomočjo katere si dopuščam udejanjati tisto, kar mi narekuje srce in ljubezen do pridelovanja hrane in ne le to, kar govori stroka in zahteva  služba. Kmetovalcem že tretje leto delim semena domače koruze in vem, da se že mnogi zavedajo pomena neodvisnosti. Med kmetovalci, katerim služim, je že čutiti, da se ekološke pridelave hrane,  permakulture in biodinamike ne bojijo več.   Z veseljem pričakujem čas ko bo ekološko kmetijstvo nadgrajeno še z biodinamiko in permakulturo  in ko bo bodo polja  obdelana z  nizka obdelavo  tal  in pridelana  hrana brez  fito  farmacevtskih sredstev kar bo sigurno izziv prihodnosti naprednih  kmetovalcev v Sloveniji. Želim da bi sonaravno kmetovanje  priporočeno  za vodovarstvena območja (VVO) in vse parke v Sloveniji.  Zadnji največji uspeh pravi smeri  pa je prva slovenska ponudba mlečnih izdelkov, ko v prireji mleka, krave niso krmljene z gensko spremenjeno krmo (sojo..).mlečni izdelki brez GSO iz Zelene doline.«

Vito Klinc: »Nevladne  organizacije  si prizadevamo z aktivnim pristopom k izboljšanju prehranske samooskrbe ozaveščanja  in izobraževanja v  vsakdanjem  življenju posameznika v lokalnem okolju in širše, kar se udejanja preko številnih društev , dobrih praks  npr:projekt Skupaj za zdravje človeka in narave, Društev Ajda po celi Sloveniji, institucij, vrtcev šol in  zavzetih posameznikov .npr, Anton Komat in številnih drugih. Zavedamo se,  da bo potreben konkreten in bolj intenziven pristop zato imamo tudi konkretne predloge kako  lahko pomagamo državi Sloveniji. »

Matjaž Magajna : »Štafeta semen je samo začetek naših aktivnosti za ohranitev slovenskih rastlinskih vrst in zagotovitev samooskrbe v Sloveniji. Sedaj je odgovornost na vseh nas, da ta semena, ki smo jih zbrali in vsa semena, ki so že spravljena v naših semenskih bankah, razmnožimo in jih razdelimo med ljudi. Tukaj lahko parlament odigra zelo pomembno vlogo, ste predstavniki ljudstva in hkrati njihovi promotorji in ste s svojim delovanjem lahko vzor vsem Slovencem. Vi ste tisti, ki lahko s svojim pozitivnim pristopom k stvari potegnete množice v pravo smer in zato vam Eko civilna iniciativa simbolično podarja tale kruh iz Devete vasi, pečen s pozitivno energijo vseh nas, namenjen vam parlamentarcem za lažje sprejemanje pametnih in trajnostnih odločitev v dobro vseh in se naj deli tako, da vedno ostane grižljaj še za vašega soseda, prijatelja, znanca oz. slehernega prebivalca tega planeta.«

Prvi spot Štafete semen – Oskrbimo.si so samoiniciativno in prostovoljno zaigrali v  družini Kolenc iz Vač. Spot sta posnela Bine Zagorc in Sandi Dedič. Spot si lahko ogledate na povezavi:  http://vimeo.com/40233158Zahvala velja tudi TV Studio 12, ki ves čas spremlja in podpira aktivnosti Ekoci in Ekofejsta- festival izmenjave znanj , dobrih izkušenj in prijetnega druženja.

Zahvaljujemo se vam za vašo odločitev posredovati dobre novice. Z vizijo prihodnosti! Pogumno in vztrajno naprej!

Ekipa Ekoci: Katarina, Irena,  Maja, Matjaž, Meta,Vito, Marjan …

OJ- OSTI JAREJ!(staroslovenski pozdrav:«ostani, zdrav, mlad, pomlajen, bodi močan!«)

Naši predniki Veneti so pustili pomembno sporočilo:”Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si:  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva.”

 

Naši predniki Veneti so pustili pomembno sporočilo:”Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si:  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva.”