Pobuda za preučitev implementacije Eu uredbe na način, da ohranimo svobodno rejo kokoši in ne posegamo v pravico do pridelave lastne hrane na domačih dvoriščih

Poslano na Ministrstvo za  kmetijstvo in prehrano, dne 11.7.2022

“Civilna družba, številni napredni ljudje, somišljeniki člani različnih civilnih gibanj, društev malih živali somišljeniki in člani gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen, društva  Samooskrbni.net, društva Ognjič in somišljeniki Ekoci –  eko civilna iniciativa Slovenije s skrbjo spremljamo dogajanja na področju prehranske varnosti v prihodnosti.

Tudi Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, društvo Samooskrbni.net in številni nevladnikii si na pozitiven način in konkretnimi dejanji  intenzivno že več let prizadevamo za čim večjo samooskrbo na nivoju gospodinjstva in lokalnih skupnosti  z ozaveščanjem in aktiviranju vrtičkarstva. Tako Vam pomagamo  pri prizadevanjih,  da ljudstvo ne bo lačno  saj  vseh potreb  ne zmore pokriti naše kmetijstvo – na področju zelenjadarstva in nekaj malega sadjarstva Ozaveščene ljudi skrbi, da  glede na to, da  je veliko krme iz uvoza  je vprašanje koliko bomo lahko na dolgi rok samooskrbni  še z jajci in mesom.  V luči  prehranske krize pa bo vprašljiv uvoz. Za vzpostavitev naravnega krogotoka smo uspeli tudi  vzpodbuditi rejo po par kokoši na ohišnicah za samooskrbo z jajci.

Na nas se obračajo ljudje iz cele Slovenije, ki jih skrbi implementacije uredbe, ki  posega  dosedanji zakonodajni okvir glede kokoši na domačih dvoriščih, ki so po navadi tudi hišni ljubljenčki. Želijo dosedanjo ureditve prostovoljne registracije rejcev, ki določa primarno in terciarno rejo ter dobrobit živali, za živali in izdelke, ki gredo na trg , ne posega  pa na področje samooskrbe ter prosto neregistrirano rejo kokoši in domačih živali na domačih dvoriščih.

Na pritisk javnosti Vam pošiljamo pozitivno naravnane pobude z argumenti in vas naprošamo za preučitev in čimprejšnji odgovor.”

Celoten dopis najdete spodaj: