Predlog EU uredbe – kokoši in male živali

Opis uredbe : Pravila o registraciji in odobritvi obratov, ki gojijo kopenske živali (tj. živino), tako določena v delu IV Pravila o zdravju živali, da se zaščiti zdravje živali.

EU Uredba, ki določa registracijo kokoši na domačem dvorišču, četudi je na dvorišču ena sama kokoš je za Slovenijo nesprejemljiva. Zaradi prehranske varnosti, zaradi tradicije reje kokoši v vseh preteklih obdobjih naših prednikov na naših tleh, na slovenskem podeželju. Kokoši so del kulturne dediščine, tradicije, svatbenega obredja , pisanic in osnova prehranske varnosti še v tako hudih časih. Kokoši domačega dvorišča zagotavljajo zaključen krogotok sonaravne pridelave hrane na malih kmetijah in del izmenjave dobrin – domačih jajčk med sorodniki in prijatelji.

Ali gre za zdravje -saj je v manjših jatah tveganje za zdravje neznantno, ali samo za kokoši, ali pa gre za odvzem pravice do svobodne pridelave hrane? 

Ekoci eko civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost, bomo v imenu somišljenikov poslali na Ministrovo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in na Vlado RS ter vsem evropskim poslancem Pobudo da Slovenija uredbe – Ares(2022)3169381…https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12486-Zdravje-zivali-prostori-za-gojenje-zivine-kopenske-zivali-dodatna-pravila_sl?fbclid=IwAR2Q1rCexyssIRn9pPkwUeudlMMg_7DSovOKfHVQi18fJkGONCB2snGnMqQ ne podpre, v kolikor pa bo kljub temu prišlo do sprejetja pa naj ta NE implementira v slovensko zakonodajo.

Peticijo, ki so ki so jih na to uredbo objavili na portalu EU –https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12486-Zdravje-zivali-prostori-za-gojenje-zivine-kopenske-zivali-dodatna-pravila/feedback_sl?p_id=30700536&page=23, »Povej svoje mnenje« povedalo veliko ljudi iz Slovenije in Evrope na skoraj 200 straneh.

Proti uredbi pa si s svojimi aktivnostmi prizadevajo tudi člani društev malih živali po celi Sloveniji. Predstavili bomo tudi argumente somišljenikov, ki smo jih zbrali po Sloveniji , ki so mnenja, da so področja rejcev obratov že opredeljena v ostali zakonodaji in je že ostalimi predpisi zagotovljena sledljivost in pogoji za dobrobit ter zdravje živali in ljudi.

Ali gre tukaj za poseg in nadzor pridelave hrane na domačih dvoriščih? Vsaka država ima namreč pravico, da izzvame nadzor nad obrati, kjer je neznatno tveganje. Predlagamo, da je meja od 50 kokoši oz do 100 živali (rac, kokoši, zajcev ipd.), saj so te manjše jate pod nadzorom rejca in predstvaljajo neznantno tveganje za zdravje.

Vzreja kokoši in malih živali je del slovenske tradicije, del svatbenih in žalnih slovesnosti, del verskega obredja za veliko noč, izdelave pisanic, tradicionalnega obdarovanje manjših daril na podeželju, kjer živi več kot polovica državljanov Slovenije. V luči trajnostne zelene prihodnpoti in aktualnih razmer je poskrbeti za preprečevanje odpadkov – kokoši pojedo ostanke od mize – ter poskrbeti za in naravni krogotok na ohišnicah, domačijah, malih kmetijah, saj so kokoši in perjad ter zajci dobri pomočniki pri sonarvni pridelave hrane, imajo izvrsten gnoj za humus, s katerim se prideluje zelenjava in sadje.

Podajamo pobudo, da se kokoši, race, kunci in ostala mele živali ohranijo brez nadzora za gospodinjsko samooskrbo – za blaženje prehranske krize, kot je bilo to v naši Slovenije že iz roda v rod in pomagalo preživeti tudi marsikateri revni družini na podeželju. Ter da se jate do 100 živali izzvamejo in nadzora in evidenc. 

Originalni predlog uredbe najdete spodaj.