Sporočilo za javnost; NOVOST – NOV DOKUMENT O SEMENARSTVU

AMARANT LOGO (2) http://www.world-hemp-congress.com/pic/page/Agra-300x231.jpg

GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN , ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

Sporočilo za javnost

NOVOST – NOV DOKUMENT O SEMENARTSVU

 PRIDELAVA IN TRŽENJE SEMENSKEGA MATERIALA KMETIJSKIH RASTLIN – Ekoci -MKGP- UVVHVVR

Z zbranimi podatki o zahtevah za pridelavo in trženje semen v Sloveniji

Dokument je nastal na  pobudo Ekoci  Štafeta semen.  Dne 24.8. 2014  je Ekoci – Štafeta semen organizirala na sejmu  Agra Posvet o semenih. Posveta se je udeležila  strokovna in  zainteresirana  javnost,  predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  (MKGP)  in  državna sekretarka mag. Tanja Strniša.

 

Na posvetu se je odprlo veliko vprašanj na katere ni bilo dovolj odgovorov kako pridelati več semen v  Sloveniji. Ugotovili smo, da je velika ovira za večjo pridelavo semen zapletena in razdrobljena zakonodaja,  ki jo mora pridelovalec upoštevati. Prav tako smo želeli, da Ministrstvo med ukrepe uvrsti večje spodbude za semenarstvo inpodpre prizadevanja proti GSO. Iz Posveta smo Ekoci poslali na Ministrstvo Pobude vladi za izvedbo ukrepov, ki bi povečala pridelavo semen.

V decembru je bil prvi sestanek, ki ga je sklical z nevladnimi organizacijami minister mag. Dejan Židan, kjer so bile obravnavane poslane Pobude vključno s predlogom , da se v enem dokumentu zberejo vse potrebne zahteve  terminologija in potrebne informacije o semenarstvu,  ki bodo v pomoč tako kupcem kot pridelovalcem  semen. Ožja  Ekipa  Ekoci je s predstavniki MKGP in UVHRS  na več sestankih usklajevala  dokument, ki vam ga ponosno predstavljamo  in dajemo v uporabo- to je dokument o Semenarstvu. ki je na povezah www.ekoci.si;

 

                    PRIDELAVA IN TRŽENJE SEMENSKEGA MATERIALA  KMETIJSKIH RASTLIN

                                                          MKGP /UVHVVR/EKOCI

Prav tako pa smo veseli tudi ukrepov, ki v naslednjem programskem obdobju PRP – Program razvoja podeželja 2015 -2020 dajejo večje vzpodbude za pridelavo semen. http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020

Pozdravljamo trdno stališče MKGP proti GSO semenom in hrani in smo veseli, da Slovenija organizira dne 21.8.2015 srečanje kmetijskih ministrov Evrope v Ptuju na temo proti GSO-. Ministrstvo je podalo v EU. na podlagi  predloga Čebelarske zveze Slovenije Pobudo za svetovni dan čebel, ki naj bi bil 22. maj, ko bo dovolj podpore za razglasitev, ki jo Ministrstvo vztrajno pridobiva bo razglašen svetovni dan čebel. https://www.facebook.com/worldbeeday?fref=ts

 

Ohranjanje čebel je velikega pomena, saj so pomembni opraševalci . Za njihovo ohranjanje pa bodo pomagala  prizadevanja za pridelavo hrane brez pesticidov in insekticidov ter  zdrava  semena.  Želimo uspešno uresničitev Pobude.

 

Kjer je volja tam je pot!

Zahvaljujemo se sodelujočim pri pripravi  Pobud in MKGP.  Verjamemo , da bo dokument veliko pripomogel k večji pridelavi  avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen. Prava semena prilagojena čim bolj našemu okolju pa so temelj za sonaravno pridelavo hrane in samooskrbo za katero se zavzemamo somišljeniki v Ekoci.

.

V nadaljevanju objavljamo nekaj fotografij o nastajanju dokumenta

Agra -posvet v Semenih (4)

Agra – Posvet o semenih – predstavniki stroke in udeleženci so iskali rešitve kako do večje pridelave semen v Sloveniji

Štafeto semen -posvet o semenih je v uvodniku pozdravila ga.Mateja Jaklič Pomurski sejem

 

 

Posveta o semenih se je udeležila ekipa Ministrstva  za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano in državna sekretarka mag. Tanja Strniša, v uvoda pa je pozdravila sodelujoče direktorica Pomurskega sejma Mateja Jaklič

sestanek na Vladi

Sestanek na Ministrstvu dne 22.12.2014 je sklical minister mag. Dejan Židan z Ekoci in nevladnimi organizacijami kjer so bile obravnavane Pobude Ekoci  iz Posveta semen ter določen terminski plan
Vsako dejanje šteje!

 Naj se čim več dobrega zgodi kot je prikazano v spotu Štafete semen na povezavi : https://vimeo.com/41485299https://vimeo.com/41485299

Dne 6.8 2015

 

Ekipa   in sodelujoči v Bazi znanja Štafete semen

Oj – Osti Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan!”Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov in prizadevamo si ga ohranjati naprej!

Spletna stran: www.ekoci.si in https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen in https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts ; Elektronski naslovi:ekoci.si@gmail.com;ekoci.slo@gmail.com