Sporočilo za javnost- SLOVENCI OHRANIMO KMETIJSKO ZEMLJO DA V PRIHODNOSTI NE BOMO LAČNI

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

NAJNAPREDNEJŠI SLOVENCI ohranimo kmetijsko  zemljo, da v prihodnosti ne bomo lačni !

 

Javnosti je znan predlog zakona, ki bo v razpravi v tem tednu o spremembi ( beri lažji dostopnosti pozidave kmetijskih zemljišč). Zakon je predlagan  za sprejetje po hitrem postopku. Zakaj takšna naglica, ko pa vemo , da imamo le 864 m2 kmetijskih površin na prebivalca , za prehransko varnost pa bi jih potrebovali  vsaj še enkrat toliko? Hrana ne raste na asfaltu in v industrijskih conah! Ali bomo  brez večjih težav dopustili pozidavo najboljših kmetijskih zemljišč, za pridelavo lastne  hrane pa bomo morali izsekovati gozd ali biti odvisni od tujcev?

Zato Eko civilna iniciativa Slovenije ponaša »glas ljudstva«,  najnaprednejših Slovencev in NVO, ki so že aktivno pristopili  k preprečitvi sprejetja zakona po hitrem  postopku. Skupaj pozivamo  najnaprednejše poslance, naj predlagani osnutek zavrnejo  in zahtevajo , da se  pripravijo  nove prave podlage za širšo javno razpravo in naj ustvarijo pogoje , ki bodo omogočali ohranjanje slovenske zemlje in več delovnih mest v procesu pridelave in predelave hrane.  Prehranska varnost je stvar nas vseh, saj ne želimo biti lačni v prihodnosti!

 

 

 

 

Državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo Tanja Strniša je na Okrogli mizi  Eko civilne iniciative o prehranski samooskrbi  dne 14.12.2011 na Kmetijski fakulteti v Mariboru dejala:»Politika lahko le ustvarja pogoje za samooskrbo s hrano  pri tem je  najpomembneje ohraniti vir za pridelavo hrane, to je naša kmetijska zemlja!« Pozivamo najnaprednejše  poslance ,da to uresničijo: ohranjajo  kmetijska zemljišča za pridelavo hrane in omogočijo pogoje za  večjo prehransko varnost  v Sloveniji!

 

V Sloveniji je dolgoročni cilj 100% samooskrba s hrano v prihodnosti. Z veseljem ugotavljamo, da se je se je v Sloveniji že več tisoč ljudi aktiviralo na različnih področij za dosego tega cilja. Znanje  in vedenje o pomenu prehranske  samooskrbe  širijo najnaprednejši strokovnjaki, ki stojijo  z  imenom in priimkom za svojimi argumenti. Čedalje več je naprednih novinarjev in medijev, ki imajo pogum podajati objektivne novice in poročati  o dobrih praksah,  več tisoč ljudi je sejalo avtohtona, domača in tradicionalna semena  tudi v Štafeti semen, naprednejši predstavniki kmetijske stroke pa se  že  zavedajo pomena pridelave hrane  in aktivno delujejo v smeri izboljšanja. Tudi  nekateri  najbolj napredni kmetje so že povečali  posejane površine s kulturnimi  rastlinami in spremenili pašnike v njive. Tudi nekateri napredni predstavniki politike, tisti ki se zavedajo pomena  neodvisnosti od tujcev na področju   prehranske varnosti in želijo delati dobro za Slovenijo si prizadevajo, da ta sprememba zakona ne bi bila sprejeta. »Najnaprednejši poslanci glasujte proti spremembi zakona po hitrem postopku  in zahtevajte nove podlage in širšo javno  razpravo in zagotovite pogoje za večjo prehransko varnost V Sloveniji« vam sporočamo.«

Živimo v tako čudovitih naravnih danostih,Od nas in našega sodelovanja pa je odvisno ,če bomo znali preživeti in si pridelati hrano za kar je osnoven pogoj zemlja .Zato je naš poziv:

 

OHRANJAJMO ZEMLJO, DA SI BOMO LAHKO SAMI  PRIDELALI HRAN0!

Pozivamo vse, da preučite argumente, ki so jih pripravili najnaprednejši strokovnjaki, nevladne organizacije. In aktivno pristopite  uresničevanju do cilja prehranske varnosti in ohranjanju s kmetijske zemlje,  ki bo:Poglejte gradiva v priponki in na povezavah:

 

 

  1. Podpišite peticijo, ki jo je pripravil Inšitut za trajnostni razvoj in nevladne    organizacije:«: Za ohranitev kmetijskih zemljišč » na povezavi: http://www.tretjičlen.si/slo/kmetijskazemljisca.
  2. Preučite stališče stroke do predlaganega zakona v priponki in povzetke javne razprave v Ljutomeru
  3. Stališče sveta  za varstvo okolja do predlaganega zakona
  4. Preučite argumente na povezavah::
SURS: popis kmetijstva, 2010 – spremembe v kmetijskih površinah
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3448
Zadnji podatki Eurostata o rabi vseh zemljišč po državah članicah, 2010:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/5-04102010-BP/EN/5-04102010-BP-EN.PDF

Zadnji podatki Eurostata o kmetijstvu EU:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-ED-10-001

 

Aktivirajmo se!

Zahvaljujemo se vsem naprednim medije,ki objektivno poročajo in vsem naprednim  poslancem ki bodo glasovali proti in vsem državljanom za aktivni pristop!

Ekipa  Ekoci: Marjan, Maja, Katarina,Ksenija, Matjaž, ..

 

OJ- OSTI JAREJ!

(star slovenski pozdrav:«ostani, zdrav, mlad, pomlajen, bodi močan!«)

www.ekoci.si ; info: ekoci.slo@gmail.com;

http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496

 

Naši predniki Veneti so pustili pomembno sporočilo:

Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si;  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,
tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva.”

————————————————————————————————————

Priporočamo poslušanje  oddaje Radio SLO 1: Studio ob 17h :SAMOOSKRBA SLOVENIJE

http://tvslo.si/predvajaj/samooskrba-slovenije/ava2.130325486/

in ogled posnetkov na TV  Studio 12 o samooskrbi in reportaže predavateljev na Ekofejstih:

http://vimeo.com/channels/ekofejst

http://www.s12.si/ekologija/dogodki/1485-pomen-samooskrbe-s-hrano-in-semeni-sanja-lonar.html

 

Priloge

Povzetki javne razprave v Ljutomeru

SVO_Stališče do predloga ZKZ (2)

SPOROČILO ZA JAVNOST DNE -OHRANIMO KMETIJSKO ZEMLJO DA V PRIHODNOSTI NE BOMO LAČNI