POBUDE ZA BOLJ UČINKOVITO IN FLEKSIBILNO ODPRAVO POSLEDIC IN VZROKOV ZA PREPREČITEV POPLAV

   POBUDE  ZA BOLJ UČINKOVITO IN FLEKSIBILNO ODPRAVO POSLEDIC

                                              IN VZROKOV ZA PREPREČITEV POPLAV 

 

 

 

Ob pogostih vremenskih ujmah ugotavljamo, da sedanji ukrepi (Arso, koncesionarji..) in vložena sredstva glede na pogostost dogodkov ne zaležejo dovolj. Zato pošiljam nadgrajen predlog volje ljudi za nadgradnjo načina reševanja posledic na vodotokih poškodb po žledolomih in infrastrukturi, ki bi istočasno odpravil več težav  – kako bi sredstev lahko naredili več , istočasno zagotovili čim obširnejša dela za preprečitev nadaljnje škode, zadovoljili čim več ljudi in hkrati s temi sredstvi še dvignili BDP. Zavedati  se je potrebni da poplave in vremenske  ujme niso le stvar okoljskega Ministrstva ampak tudi Ministrstva za infrastrukturo, gospodarstvo i, kmetijstvo in ostalih ministrstev   ter predvsem ljudi in narave, ki utrpi največjo škodo.

Zato predlagamo:

 

1.       PREDLAGAMO, DA SE REŠEVANJE POSLEDIC IN VZROKOV POPLAV LOČI NA:

 

b)       investicijski del ( ki ga opravlja Država, Arso, kot do sedaj… in)

c)       na  sanacijska in vzdrževalna dela  ( poglobitev obstoječih vodotokov in čiščenje brežin)  prenesejo skupaj z odgovornostmi in sredstvi  na OBČINE IN LOKALNE SKUPNOSTI-z državno koordinacijo, ki samo usklajuje aktivnosti,

d)       da se sredstva za izvedbo pod točko 2 istočasno namenijo Občinam-kar bo pomenilo fleksibilnejši pristop in več opravljenega dela za isti denar,

e)       da se uvedejo cestarji, ki bodo sprotno čistili odtoke in vzdrževali bankine,

f)         da se uvede  trajnostno rešitvijo utrjevanja brežin (kar se je v preteklosti že izvajalo) , trjevanja bankin, s popletom in pilotni  ,poglobitev strug , čiščenja obal ob vodotokov – info-priponke Utrjevanje brežin –  Viktor Schauberger ~ Comprehend & Copy Nature ~ https://www.youtube.com/watch?v=SoXW_3vPBiI

g)       z vključitvijo čim več ljudi v procese, ustanovitev OKOLJSKIH DELOVNIH BRIGAD izvede učinkovita sanacija in preprečitev nadaljnjih škod,

h)       zgodovina je pokazala, da se lahko z vključitvijo velike mase ljudi v infrastrukturne projekte poveča  tudi BDP,

a)       da so ljudje nezadovoljni s sedanjim stanjem in bodo ukrepali po svoje , če ne bodo vključeni in zadovoljeni v najkrajšem možnem času,

b)      da sanacija vodotokov ni stvar le MKO ampak tudi MKGP, saj zmanjkuje kmetijske zemlje; za infrastrukturo in ostale. Na vsakem področju – glede na to, da denarja ni veliko je potrebno preučiti prioritetenarediti REBALANS PRIORITET  ( navajam primer  zelo drag in neučinkovit način izvedbe  protihrupnega  zidu na avtocesti proti Celju , ki je dobesedno bob steza, ki zastira poged  na prelepo pokrajino proti Celju prosim , da usmerite pozornost na to, ko se boste peljali v prihodnje na tej relaciji- ne vem kje v Evropi so videli tako grdega in nefunkcionalnega)

c)       za enak denar bi z denarjem  lokalnim skupnostmi  za ureditev cest in mostov za sanacijo in utrjevanja bankin, prekope v preprečitev plazenja.. in s tem bistveno pripomogli k izboljšanju infrastrukture kot na opisan način,

d)       Potrebno je vzpostaviti nazaj dobro vpeljan sistem  v preteklosti NIČ NAS NE SME PRESENETITI (NNNP) nacionalni program reševanja , zaščite in oskrbe s hrano ..)

e)       .Potrebno je na nivoju vlade pripraviti petletni načrt za izredne razmere

 

3. PREDNOSTI ZA UČINKOVITEJŠO PORABO SREDSTEV IN NAČINI:

 

a)       Več opravljenega dela za isti denar,

b)       Odgovornost za PREVENTIVO IN SANACIJO prevzamejo lokalne skupnosti in ljudje ne Država,

c)       Potrebno je vzpostaviti  državna koordinacijo, da se vključijo koncesionarji za večja dela, poglabljanje strug in čiščenje brežin pa je v domeni Občin,KS…

d)       Vzpodbudi se lokalno gospodarstvo zaposlijo več ljudiDelu čast in oblast«- ljudje se počutijo vključeni,

e)       Občine in ljudje izvajajo pritiske na institucije, da bo sistem postal fleksibilnješi ,

f)         v sanacijo in preventivo se vključijo gasilci, vojaki , javni delavci , čakajoči na zavodih za zaposlovanje, lastniki zemljišč, prostovoljci, mladina, seveda pod strokovnim vodstvom,

g)       lahko se uvede Dnevnina za prostovoljce 10€ plačila na dan plus malica in oprema,

h)       da se pristopi k preprečevanju in uvede način ukrepanja in sofinanciranja protipoplavnih cevi: http://www.gorenjskiglas.si/article/20081128/C/311289966/1121/1015/novosti-proti-poplavam in http://www.finance.si/8325667/V-boju-proti-poplavam-je-treba-iskati-trajne-re%C5%A1itve

i)         da strokovne institucije  pristopijo  k odpravi  vzrokov posledic in se ugotovi kaj so naravne in kaj so umetno povzročene spremembe podnebnih sprememb (Geoinžinering)  in o tem obvešča javnost: https://www.google.si/search?q=geoin%C5%BEeniring&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=EyJoVLy2GcTiywPepYLABQ&ved=0CAcQ_AUoAg

 

 

Naprošamo  za preučitev in odgovor do 16.12.2014

 

Verjamemo , da bo z nadgradnjo ukrepov in vključitvijo množice ljudi povečana učinkovitost , dobro porabljena sredstva  in posledično pomenilo tudi vključenost , zadovoljstvo  prebivalcev Slovenije in posledično pomagalo k povečanju BDP.

 

 

S spoštovanjem!

 

Ekipa Ekoci

 

Oj – Osti  Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan!

Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si;  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,   tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov…

 

Priporočamo ogled gradiva:

Spletna stran: www.ekoci.si  ; Elektronski naslovi: info@ekoci.si; ekoci.slo@gmail.com; ekoci.si@gmail.com FB: Ekoci Ekološka civilna iniciativa:  (http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496) Ekofejst Galicija: http://www.facebook.com/events/438548166206670/ in gradiva na : https://www.google.si/search?hl=sl&q=ekofejst+%C5%BEalec&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bpcl=40096503&biw=1441&bih=688&wrapid=tlif135707116572110&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&authuser=0&ei=RkPjUKHBL6XK0QWZ24HYBw ter https://www.google.si/search?hl=sl&q=eko+civilna+iniciativa+slovenije&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bpcl=40096503&biw=1441&bih=688&wrapid=tlif135707124323910&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&authuser=0&ei=oUPjUO2OBKqw0AXdtoG4DQ;  ter   Stafeta semen:http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen ogled gradiv: https://www.google.si/search?hl=sl&q=eko+civilna+iniciativa+slovenije&bpcl=40096503&biw=1441&bih=688&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&wrapid=tlif135707133726010&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&authuser=0&ei=50PjUP7wOJPL0AXw74D4Bw

 

 

POPLET 2