DOMAČA SEMENA IN ZBIRANJE SEMEN ZA GENSKO BANKO

Ekoci, eko civilna iniciativa Slovenije si že več let prizadeva za samooskrbo in ohranjanje slovenskih semen. Sodelujemo s strokovnjaki in z institucijami in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ki ureja tudi portal Naša super hrana. Naš doprinos je tudi spodnja objava.

Iz članka Naša super hrana Domača semena: Dandanes se vse bolj zavedamo pomena hrane – ne govorimo več le o sestavi in hranilih ampak tudi o kakovosti. Lokalno pridelana hrana je najboljša takrat, ko vsebuje vitalno energijo, ki nas ohranja, navdihuje in daje slast tudi s tistim domačim vonjem, ki smo ga dobro vajeni – saj raste v našem okolju, na katerega smo prilagojeni tudi sami. Semena so temelj vsake hrane in zelo je pomembno, kako jih izberemo. Večino semen je najbolje pobrati in shraniti takrat, ko rastlina naravno odvrže semena. Že naše babice so večino semen za pridelavo na svojih njivah ali vrtovih pridelale same. Seme so žlahtnile z izmenjavanjem in ga ohranjale iz roda v rod. Odbrana najboljša semena pa so se znašla tudi v nevestini bali. Vedno pa je veljajo tudi, da je potrebno semena shraniti za vsaj dve leti sejanja, saj se nikoli ne ve, kakšna bo prihodnja letina in če se bo iz semen sploh dalo kaj pridelati.

Avtohtona in tradicionalna semena so del naše kulturne in naravne dediščine. Prispevajo k biotski pestrosti in prehranski varnosti. Rastline so prilagojene našim pridelovalnim razmeram in so bolj odporne. Primerne so za sonaravno pridelavo. Pomembne so tudi zaradi značilnega vonja in okusa ter vitalnih lastnosti in dozorelosti plodov. Tradicionalna, udomačena semena, ki so lahko sicer tujega porekla, se že več desetletij pridelujejo tudi v Sloveniji in so že prilagojena našemu okolju. Avtohtone in tradicionalne, udomačene sorte zelenjave radi gojimo tudi zato, ker so hvaležne in manj občutljive. Primerne so za vrtičkarje začetnike in nepogrešljive v ekološkem, biodinamičnem in permakulturnem načinu pridelave hrane. Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort semen je objavljen tudi v Programu razvoju podeželja na tej povezavi.

Predlagamo, da preberete celotni članek “Naša Super hrana – Domača semena” na tej povezavi.

V kolikor imate stara semena za katera menite, da so avtohtona in bi želeli, da se ohranijo za prihodnje rodove lahko DOMAČA SEMENA pošljete na KIS – Kmetijski inštitut Slovenije (https://www.kis.si/), kjer ga bodo preučil shranili in žlahtnili.

Priložiti je potrebno izpolnjen obrazec, ki ga najdete spodaj. Za več info pa nas lahko kontaktirate tudi na ekoci.si@gmail.com.

Obrazec v PDF obliki:

Obrazec v Wordovi obliki: