SVETOVALNI CENTER ZA SPODBUJANJE SONARAVNEGA VRTNARJENJA NA VRANSKEM

Ekipa Ekoci –  eko civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost sodelujemo v edinstveni operaciji, kjer bomo vzpostavili Svetovalni center za spodbujanje sonaravnega vrtnarjenja in aktivirali prebivalce Spodnje Savinjske doline k prilagajanju na spremenjene, zdravstvene, gospodarske in okoljske spremembe s povečanje samooskrbe s  sonaravno pridelano hrano za se dni v letu.

Zaradi posledic epidemije virusa COVID-19 se bo povečalo število brezposelnih oseb zato je v tem obdobju samooskrba z sonaravno pridelano hrano ključnega pomena na ravni gospodinjstva, lokalne skupnosti in širše. Z vzpostavitvijo infrastrukture bomo zagotovili prenos znanja iz teorije v prakso za vse zainteresirane prebivalce s področja SSD. Z inovativnim pristopom bomo omogočili samooskrbo s sadikami in lokalno pridelano hrano od sadike do pridelka. V celotnem procesu bo v ospredju prilagoditev na podnebne spremembe in učinkovita uporaba naravnih virov.

Z operacijo bomo prispevali k zmanjšanju izpusta toplogrednih plinov, k učinkovitejšemu ravnanju z naravnimi viri, k povečanju samooskrbe, k boljši dostopnosti do lokalno pridelane hrane, k boljšemu poznavanju podnebnih sprememb, h krepitvi pozitivnega odnosa do narave in skupnosti. Poleg tega z operacijo ustvarjamo možnosti za nove zelene zaposlitve in prispevamo k povečanju vključevanja ranljivih skupin.

Ozaveščanje prebivalcev Spodnje savinjske doline o vplivih podnebnih sprememb in o pomenu lokalno pridelane hrane v spremenjenih zdravstvenih in gospodarskih razmerah bomo aktivirali  prebivalce k povečanju samooskrbe na ravni gospodinjstva in lokalne skupnosti in k sprejemanju okolju prijaznih odločitev. Udeležencem in zainteresirani javnosti z edinstvenim prenosom znanja omogoča lažje preživetje in možnost dolgoročno poskrbeti zase in za okolje.

Operacija Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  že poteka v Sadiki Vransko, izvedene so bile že prve aktivnosti. Več o projektu lahko izveste  v prispevku Savinjska TV: Na Vranskem stekel projekt Svetovalni center za spodbujanje sonaravnega vrtnarjenja – YouTube

in v prispevkih: NOVO: SVETOVALNI CENTER ZA SPODBUJANJE SONARAVNEGA VRTNARJENJA NA VRANSKEM | Občina Vransko | MojaObčina.si (mojaobcina.si)

in https://www.mojaobcina.si/vransko/novice/najbolj-kakovostna-hrana-je-hrana-lokalnega-izvora.html?fbclid=IwAR3eRF4YZKBi7efE2hEuW8jj1GJg57ojoOuvD3LSZj30BgVNn51IdJZ2pbw

ter na Fb strani:  Svetovalni center za spodbujanje sonaravnega vrtnarjenja | Facebook

Ekoci: Ekoci Ekološka civilna iniciativa | Facebook

Oskrbimo Slovenijo Štafeta semen : Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen | Facebook

Svetovalni center za spodbujanje sonaravnega vrtnarjenja Vransko. OSKRBA S SONARAVNO PRIDELANO HRANO DIREKTNO IZ RASTLINJAKA Spoštujmo domačo sonaravno pridelano hrano 365 dni na leto. Da hrana vsebuje poleg fizikalnih vsebnosti tudi energijski in vitalni potencial, je pomembno, da jo zaužijete v čim krajšem možnem času, potem ko je plod ali rastlina nehala rasti – ko jo odtrgate ali odrežete. Svetovalni center za spodbujanje sonaravnega vrtnarjenja na Vranskem ponuja edinstveno priložnost, da se oskrbite s sonaravno pridelano zelenjavo, ki je zrasla v naših rastlinjakih in na našem vrtu. Poleg jagod, paprike, paradižnika ponujamo tudi solato, ki raste v lončkih in zato ostaja dalj časa sveža. V ponudbi imamo tudi sonaravno pridelane sadike, iz katerih boste lahko sami vzgojili zelenjavo in tako postali samooskrbni.

Filmček najdete na https://www.facebook.com/195376649880/videos/1542821072746334.