ODGOVOR MINISTRSTVA GLEDE PODANIH POBUD za čimprejšnjo biodiverzitetno ozelenitev Krasa že jeseni – semenske kroglice – »užitni prehranski gozdni vrt in naravno okolje,« prilagojeno na podnebne spremembe

Sporočamo, da smo dne 9.8.2022 prejeli odgovor Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano glede podanih pobud, glede čimprejšnje ozelenitve Krasa s semenskimi kroglicami, s semeni avtohtonih rastlin, žit, užitnih grmovnic, in sadnih vrst, ki bi jih posejali z droni ali helikopterji zaradi težko dostopnega in zelo obsežnega terena. Vse to z nameno,, da bi preprečili odnašanje prsi in erozijo, zagotovili pašo za čebele in istočasno razmislili o možnosti namenske rabe kmetijskih zemljišč v prehranske namene, kot so
zdravilne rastline, užitni gozdni vrt, pašnike in istočasno razmisli o umnem upravljanju z vodami,vključitvijo naprednih znanj umestitve zeleno modre infrastrukture in razmislili, da na tem področju ne
bi ponovno dominirali požarno nevarni gozdovi.


Več dodatnih argumentov lahko poslušate na radio Prvi:
https://prvi.rtvslo.si/podkast/aktualnatema/323/174891325?fbclid=IwAR0Gh9k1kuK4gSBulmWaRMkLi
wk-rbdULBH6Snu8gClbNpNBZFfpmPJ6xZY
Več info o podani pobudi je na povezavi: https://ekoci.si/zadnje/sporocilo-za-javnost-pobuda-za-
cimprejsnjo-biodiverzitetno-ozelenitev-ze-jeseni
/.

ODGOVOR MINISTRSTVA
“Spoštovani, zahvaljujemo se vam za vašo pobuda za čimprejšnjo biodiverzitetno ozelenitev Krasa. V skladu s 37. členom Pravilnika o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09, 31/16 in 52/22 – Pravilnik) se za gozd, ki je poškodovan na večji površini, pripravi načrt sanacije. Vsebina načrta sanacije je predpisana v 38. členu Pravilnika in poleg ostalega vsebuje tudi obseg in način obnove gozda. Načrt sanacije poškodovanega gozda izdela Zavod za gozdove Slovenije najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko je bila ugotovljena poškodovanost gozdov, potrdi pa ga minister, pristojen za gozdarstvo. Na podlagi navedenega je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preposlalo vašo pobudo Zavodu za gozdove Slovenije, ki bo v skladu s 37. členom Pravilnika pripravil načrt sanacije ter v skladu s pravili
stroke v največji možni meri upošteval vse pobude, ki se nanašajo na sanacijo in ureditev gozda na tem območju..”

Celoten odgovor najdete spodaj: