Povzetek dogodkov na Agri od 21.8. do 26.8. 2021

TRAJNOSTNO  MODERNO EKOSISTEMSKO KMETIJSTVO” *  ekonomičnost  in priložnosti malih kmetij

Bioplastika*  bio krožno gospodarstvo * zelišča* *jagode haskap

Pobude Eko cona Evrope  –  sobivanjske in samooskrbne  skupnosti

V času od 21. – 26.8.2021, sejem Agra, Gornja Radgona:  Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Pomurski sejem in Ekoci – eko civilna iniciative Slovenije ter partnerji, so  skupaj s strokovnjaki in ljudmi iz prakse prikazali prenos naprednih znanj iz teorije v prakso v iskanju rešitev prilagoditev na podnebne spremembe in sodobne  trajnostne tržne trende ekosistemskih rešitev pri sonaravni pridelavi hrane in varovanja okolja ter bio krožnega gospodarstva s predavanji, predstavitvami ter na praktičnih primerih s prikazom posaditev na Poligonu zeleni dragulji narave. Prikazani  so bili  pridelki in izdelki, ki že nastajajo na področju bio krožnega gospodarstva in ekosistemskih trajnostnih rešitev z sonaravno pridelavo hrane in zelišč ter povečanje samooskrbe. Obiskovalci so bili nad prikazanim navdušeni in marsikatera prikazana rešitev je dala razmislek za  implementacijo v praksi. Z navdušenjem so preučili bio krožno gospodarstvo v praksi s prikazom uporabe hmeljevine iz Savinjskega hmelja, prvič  so bili  prikazani biorazgradljivi vrtnarski lončki iz bioplastike in embalaža za steklenice, katerih osnovna surovina je hmeljevina (ostanek po obiranju hmelja) savinjskega hmelja, ki nastaja v evropskem projektu Life BioTHOP.