PRIZADEVANJA ZA VEČ SONARAVNE HRANE IN SEMEN TER SKRB ZA OKOLJE – Sporočilo za javnost iz Štafete semen

 

 

Polje z besedilom: ŠTAFETA SEMEN

 

 

 

 

 

 

ŠTAFETA SEMEN – GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN, ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

Sporočilo za javnost  iz Štafete semen

PRIZADEVANJA ZA VEČ SONARAVNE HRANE IN SEMEN IN SKRB ZA OKOLJE

Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije : Štafeta semen je postala gibanje za ohranjanje, izmenjavo in sajenje semen rastlin, znanja in povezovanja za večjo samooskrbo z sonaravno pridelano hrano, skrb za okolje in naravne dobrine ter pravično ekonomijo. Somišljeniki, so se pripravljeni aktivirati, povezovati in iskati nove poti v teh prizadevanjih.

Aktivnosti intenzivno potekajo od 21.3. od prvega pomladnega dne do 22.4; dneva zemlje, nadaljujo pa se vse leto. Letošnja Štafeta semen se je pričela slovesno na sejmu Altermed  z izmenjevalnico semen in cepičev starih sadnih vrst, izmenjevalnico znanja ter dobrih praks, s sestankom nevladnikov in  z posvetom  – Izzivi prihodnosti, hrana, semena podnebne spremembe. Ali smo pripravljeni?

 1. POBUDE IZ POSVETA IZZIVI PRIHODNOSTI

Posveta so se udeležili predstavniki Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister mag. Dejan Židan, državna sekretarka mag .Tanja Strniša in strokovne službe, Ministrstvo za okolje  Dr . Darja Piciga in Bojan Delak , mag Tanja Cegnar iz ARSO, drr.Ana Vovk Korže in dr. Martina Bavec in Univerze Maribor številni nevladniki institucije in nekateri župani. Nevladniki opozarjajo na probleme kot so posledice o podnebnih sprememb,  o vplivih geonžineringa in globalizacije na življenje ljudi in narave ter dajejo pobude za rešitev nastale situacije in vztrajajo pri pristojnih ministrstvih, da se vsaj del zahtev uresniči. Zato so ponosni na dokument o semenarstvu, ki je nastal na podlagi lanskih pobud Ekoci in nevladnikov iz Posveta semen na Agri  in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in bo v pomoč kupcem in potencialnim pridelovalcem semen.

Plod letošnje Štafete semen  so kar tri pobude, ki so nastale na podlagi razprav na posvetu ter poslanih predlogov več nevladnih organizacij in so še dopolnjevale v času trajanja aktivnosti Štafete semen

Na Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano bodo poslane zbrane pobude: » Kako do več ekološke hrane in semen«, s poudarkom na izvedbenih aktivnostih o večji kontroli Gso semen in prehrane,s pobudo za ustvarjanje živih genskih banko semen, predlogom za teden slovenske ekološko hrane v okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka, povečanjem  uporabe slovenske prehrane v okviru javnih naročil, ustvarjanja skupnostnih vrtov in mojstrskih kmetij , omogočanja večje dostopnosti do kmetijske zemlje in kmetovanja, povečanja samooskrbe z sadjem in vključitvijo  ter podporo za več bio industrijske konoplje-,ki bo pomenila surovino za proizvode iz konoplje in omogočila več delovnih mest v procesu izdelave izdelkov iz konoplje, kot so papir, tekstil, gradbeni material . Podprli so pobudo  ohranjanju čebel ter podprli predlog za svetovni dal čebel. Izziv pa dajejo tudi kmetom, da bodo pridelali čim več sonaravno pridelane hrane, ki jo trg potrebuje.

Pobuda za boljšo obveščenost o učinkih geonžineringa in analizo vplivov bo poslana na ARSO. Na Ministrstvo za okolje pa bo poslana pobuda z zahtevo, da se del sredstev za trajnostno vzdrževanje in sanacijo vodotokov prenese na lokalne skupnosti in občine, ki bodo bolj fleksibilno in učinkovito reševale tovrstne probleme. Pobudo podpirajo številni strokovnjaki in nekateri župani, ki si prizadevajo za trajnostno urejanje vodotokov. Podprli so tudi prizadevanja za čisto in javno dostopno vodo. Objava vseh dokumentov je na www.ekoci.si;

 1. AKTIVNOSTI ŠTAFETE SEMEN

V tem obdobju je bilo v Sloveniji ogromno izmenjave semen. V vrtcu Slovenske Bistrica, ki je koordinatorica Štafete semen, so otroci skupaj z zavzetimi mentorji posejali semena in jih podarjali staršem. Aktivnosti za  sajenje potekajo po vsej državi, izmenjava semen in sadik postaja nov trend druženja somišljenikov, ki so se pripravljeni angažirati kot aktivni državljani in sodelovati. Tako bilo tudi na medgeneracijskem srečanju v vrtcu Trje , kjer so skupaj stopili otroci, starši dedki in babice ter zavzeti vzgojitelji in posadili semena in sadike.

 1. SAMOOSKRBNE SKUPNOSTI  IN BAZA ZNANJA

Zaradi  samoiniciativnosti in aktivnega pristopa se je narod na teh tleh obdržal že skozi stoletja. Pomena samooskrb  se čedalje bolj zaveda čedalje več ljudi, o tem pišejo napredni mediji kot je dobro povzela Drr. Ana Vovk Korže članku  »Suženj si, če nimaš svoje hrane«; http://www.delo.si/nedelo/suzenj-si-ce-nimas-svoje-hrane.html Različne aktivnosti udejanjajo različni aktivisti formalnih in neformalnih združenj, ki posredujejo znanja, izmenjujejo semena in dobrine in povezuje neposredne pridelovalce  in kupce, in nadgrajujejo aktivnosti zato z veseljem posredujemo informacije:

 1. a) Samooskrbna skupnost Letni časi

Samooskrbna skupnost Letni časi je lokalno samooskrbo približala porabnikom na inovativen način  s sodelovanjem vseh vpletenih – kmetov, organizatorjev prodaje (zadrug) in kupcev. Sistem neposredne prodaje od  kmetov poteka s povezovanjem do znanih naročnikov. Prizadevanja soustvarjalcev si lahko pogledate na povezavi:  www.letnicasi.si.

Kupec v njej prihrani, kmet pa pridobi. Udeleženci srečanj pa pridobijo dodatna znanja kot so način  pridelave hrane in našega odnosa do narave za naše zdravje, pomen pravilne prehrane, zmanjšanje onesnaževanja, trdnejše naveze med pridelovalci in potrošniki, prednosti za lokalno okolje, večja harmonija in zadovoljstvo v vsakdanjem življenju ljudi.

V sklopu Semnja Letni časi bodo znanja osvetljevali predavatelji Sanja Lončar, Boris Vene in Anton Komat. Prvo predavanje je bilo že dne 29.4.2015 z Sanjo Lončar v mali dvorani etno kluba Zlati Zob Ljubljana  s temo: “Kako hrana vpliva na naše zdravje, počutje in umske sposobnosti” ter 30.5 Anton Komat ::  “Naše zdravje korenini v prsti. Če uničimo le nekaj cm žive prsti, opno življenja planeta, bomo uničili našo prihodnost.”ter  Boris Vene,Sobota, 16.5.2015, 11-12:30h:  “Zdravje je v nas: Kako sem s pomočjo starodavnih modrosti in najnovejših znanstvenih dognanj premagal največjo krizo v svojem življenju.”

 1. b) Baza znanja

V Štafeti semen v Bazi znanja sodelujejo številne institucije in društva. Najavljamo nekatere aktivnosti:

 1. a) Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor organizira številna predavanja in izobraževanja. Podrobnejši program je na povezavi: http://botanicnivrt.um.si/php/slo/
 2. b) Dne 2. in 3. maja Dnevi odprtih vrat: Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS v Žalcu, kjer vas v svojem razkošju pričakuje  250 različnih zdravilnih in aromatičnih zelišč. Več info: IHPS.si;
 3. c) Ajda Vrzdenec organizira tečaj kako pridelati zdravo hrano po biodinamični  metodi-. Več info  na: http://www.ajda-vrzdenec.si/
 4. d) Sonaravni vrtovi – na poligonu sonaravnih vrtov- Društvo Lavita s soustvarjalci in strokovnjaki prikazuje različne načine sonaravno pridelave hrane na majhnih površinah. Delavnice so ob petkih, vodeni ogledi pa ob sobotah ob 17.00 uri. Več info na Fb sonaravni vrtovi/ ali tel. o40-203-055
 5. e) Več društev po Sloveniji organizira izmenjave sadik semen in znanja. Vabila posredujemo na Fb strani. https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=ts
 6. f) Več uporabnih informacij je v revijah Pomagaj si sam, revija Misterij in Skupaj za človeka in naravo  ter spletu  različnih NVO.

PODŽUPANJA NA POSVETU
Fotografija : Slavnostne  govornike, udeležence posveta in županske kolege   je pozdravila tudi podžupanja Celja  mag. Darja  TurkŠtafeta semen - Celje 2015-dr Tanja Cegnar, Dejan Ogrinec,Drr Ana Vovk Korže

Fotografija 2: Učinke podnebnih sprememb so pojasnjevali Drr. Ana Vovk Korže, Dejan Ogrinec, mag. Tanja Cegnar, dr. Darja Piciga,in Bojan Dela in Ministrstva  za okolje  dr. Martina Bavec iz fakultete za kmetijstvo                    in biosistemske  vede  Maribor  in Sanja Lončar iz projekta skupaj za zdravje človeka in narave

Izmenjevalnica semen in znanjaSestanka z nevladniki so se udeležili tudi mag.Tanja Sztniša, Marinka in tomislav Bošnjak , Joži Cvelbar,

 

Fotografija : Štafeta semen  – izmenjevalnica semen in znanja

Fotografija:Sestanka z nevladniiki  so se udeležili tudi mag. Tanja Strniša, predstavniki stroke in semenarstva in vodstvo genske banke Kmetijskega inštituta Slovenije

Otroci so posadili semena

Fotografija:  Aktivnosti posajanje semen v vrtcu Trje

Ravnatelji -450 vrtcevzavzeti mentorjiFotografija: Štafeta semen se je predstavila tudi na posvetu ravnateljev vrtcev v Portorožu, veliko vrtcev že sodeluje

Fotografija: Zavzeti mentorji z ravnateljico Ivano Leskovar na prireditvi Štafeta semen in Vrtec poje in pleše v Slovenski Bistrici

 

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim  in naprednim medijem za sporočanje  aktivnostih.

Za Ekoci, Irena Rotar , Marjan Kogelnik in Ekipa,  ter sodelujoči v Bazi znanja in NVO.

Oj – Osti Jarej – bodi mlad pomlajen bodi močan!  (je star slovenski pozdrav)

Skupina:  Nič nas ne sme presenetiti,bodimo pripravljeni!

Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si;  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,   tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikom in to si želimo ohranjati….

Spletna stran: www.ekoci.si  ; Elektronski naslovi:  ekoci.si@gmail.com;  ali tel .040-203-055  Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si; https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=ts SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts Nič nas ne sme presenetiti-bodimo pripravljeni: https://www.facebook.com/pages/Ni%C4%8D-nas-ne-sme-presenetiti-bodimo-pripravljeni/1567022963513155?fref=ts

Obvestilo: Novice pošiljamo na naslove zainteresirane javnosti in posameznikov , ki so izrazili željo o prejemanju novic. Od prejemanja novic se lahko na željo odjavite na naslov: ekoci.si@gmail.com;