SOOSKRBOVALNICA DESETINKA: NAČIN POVEČANJE SOOSKRBE Z LOKALNO, SONARAVNO PRIDELANO HRANO

Koncept Sooskrbovalnica desetinka temelji na  medgeneracijskem sodelovanju,  pomoči, aktivnemu državljanstvu ter oživljanju tradicije naših prednikov  ter aktivnostim v izogib zavržkom hrane in ozavešča družbeno odgovornost do ljudi, narave in okolja. Z upoštevanjem vrednot dela, dobronamernosti, dobrovernosti,  spoštovanja ljudi in do darov narave.  Skrajšuje transportne poti in vmesno distribucijo. Preprečuje  revščino ter daje vzpodbudo, da tistemu, ki želi delati, ni potrebno, da je lačen v naši lepi deželi. Tako posredno preprečuje tudi kraje pridelkov, saj ponuja rešitev kjer se lahko tisti, ki znajo ceniti sonaravno pridelano hrano in zanjo tudi kaj narediti oskrbijo neposredno pri pridelovalcu.  Je neposredna vez med kmetom in kupcem, ki se lahko na mestu pridelave prepriča na kakšen način je bila hrana pridelana.  Je učinkovita pri zagotavljanju večje prehranske varnosti, oživljanja podeželja, zagotavlja oskrbo s hrano v nepredvidenih podnebnih in ostalih razmerah in je odgovor na globalističnee trende v prehranski verigi.menjena je vsem, ki si sami zase ne uspejo pridelati dovolj, ker nimajo znanja ali pogojev za lastno samooskrbo. Omogoča dostop do sonaravno pridelane hrane tudi tistim, ki si je zaradi višjih cen ne morejo privoščiti.
KAKO DELUJE SOOSKRBOVALNICA DESETINKA?
Pridelovalci zaradi različnih razlogov svojih pridelkov ne uspejo pobrati sami, zato tistemu, ki je pripravljen pomagati v zameno odstopijo desetinko pridelkUdeleženec delovne akcije  Sooskrbovalnica desetinka – pobiranje pridelkov  – po končanem delu prejme 10 % od nabrane količine (npr. če naberete 1 kg jagod, jih dobite 10 dkg, 90 dkg pa ostane pridelovalcu), v kolikor pa bi želel večjo količino, jo lahko odkupit po 10% nižji ceniUdeleženec lahko odkupi živila na kmetiji po 10 % nižji ceni kot na trgu (toliko kot jih potrebujete zase).V kolikor udeleženec nabere več kot potrebuje zase, se lahko s pridelovalcem dogovori za zamenjavo s kakšnim drugim pridelkom v višini 10 %. Udeleženec delovne akcije mora upoštevati navodila pridelovalca, skrbeti za okolje in poskrbeti, da ne nastane nepotrebna škoda.Udeleženec delovne akcije delo opravljajo na lastno odgovornost. V primeru, da udeleženec nima lastne shrambe, se lahko dogovori za shrambo pri pridelovalcu.V kolikor se ugotovi, da udeleženec ni pošten, povzroča škodo in ne sledi navodilom pridelovalca, lahko pridelovalec sodelovanje prekine. 

Dobrodošli v soustvarjanju trajnostne prihodnosti.

Idejna zasnova: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost, gibanje Oskrbimo Slovenijo-štafeta semen: www.ekoci.si;  Soorganizatorji delovnih akcij:www. Samooskrbni.net in Oskrbovalnica.si;