ŠTAFETA SEMEN-ZAGOTOVIMO SI HRANO SAMI-BODIMO AKTIVNI

ŠTAFETA SEMEN –  ZAGOTOVIMO SI HRANO SAMI – BODIMO AKTIVNI

 

Eko civilna iniciativa Slovenije – Ekoci:« Kdo bo poskrbel za nas, da v prihodnosti ne bomo lačni? Sami – tako, da posadimo čim več kulturnih rastlin, na vrtičkih, balkonih poljih. In v zavedanju, da smo za svojo prihodnost odgovorni predvsem sami je v naših rokah, glavah, srcih.. V tistih drobnih semenih rastlin, semen znanja in povezovanja, ki daje rezultate. Da ne bomo lačni ne mi, ne naši otroci.

 

S sodelovanjem v Štafeti semen je to dokazalo več tisoč ljudi zavzetih mentorjev v šolah in vrtcih, ki želijo naučiti otrok znanj za življenje in naprednih medijev, ki so ponesli informacije v svet .Štafeta semen je gibanje za sejanje, izmenjavo in hranjenje avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen in sadik zelenjave,sadnih vrst, poljščin in zelišč pridelanih na čim bolj sonaraven način. Semena so osnova prehranske varnosti in tista, ki so vzgojena v Sloveniji so prilagojena našemu okolju in omogočajo možnost sonaravne pridelave hrane.«

 

1.             KAKO POTEKA ŠTAFETA SEMEN IN SADNIH VRST

 

 

Štafeta semen je gibanje, v katerem se lahko aktivirajo vsi. Osnova je aktivni pristop posameznika za lastno prehransko varnost. Poteka tako, da se zainteresirani udeleženci prijavijo za sodelovanje v Štafeti semen kot Pozitivna točka Štafete semen od 1 .marca do 10. marca na ekoci.si@gmail.com; ter nato in v času od 21- tega marca od prvega pomladnega do 22 aprila – dneva zemlje izvajajo aktivnosti na svoji lokaciji: – najmanj 11 zrn semen posejejo, 11 izmenjajo ,11 pa pošljejo na naslov organizatorja, ki jih na koncu aktivnosti preda v strokovnjakom v gensko banko Slovenije na Kmetijski inštitut Ljubljana . Sodelujoči zraven poslanih semen napišejo opis semena in pošljejo poročilo, dodajo  fotografijo, da so naredili gredico, posadili semena v lončke ali na njivo.., na koncu prejmejo priznanje .Samooskrba na področju sadja je v Sloveniji slaba, zato bomo Štafeto semen razširili tudi na aktivnosti posajanja čim več sadnih dreves in grmovnic in ohranjanja  starih sadnih sort s cepiči. Tokrat bo tudi izmenjava cepičev starih sadnih vrst,  za katere bodo  v poročilu le  dodali  fotografijo, da so posadili kakšno drevo, grmovnico ali cepili drevo..Ekoci opozarjamo, da gre pri Štafeti semen izključno za avtohtone, domače in tradicionalne vrste semen, ki rastejo v Slovenji in se pridelajo  na čim bolj sonaraven način. Apeliramo  na vse, da pri vseh aktivnostih delujejo  v skladu  z veljavno zakonodajo.

 

2.             INFORMACIJE,  IZMENJAVA  SEMEN, PRIDELKOV

 

Kje dobiti informacije o semenih? Možnosti je ogromno – objavljali jih bomo postopno

2.1. Najprej je dobro poznati :Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin*, ki je objavljen na povezavi: http://www.uradni-list.si/1/content?id=48093

2.2    Na spletnih straneh :Ministrstva za kmetijstvo Republike Slovenije je objavljena: Sortna lista zelenjadnic, poljščin,sadnih vrst in poljščin za leto 2013

http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/OBJAVE_ZA_JAVNOST/Objave_SEME/Sortna_lista/SL_2013_splet.pdf

2.3. Izmenjava semen in znanja med zainteresiranimi udeleženci poteka preko spleta poteka preko foruma ZELENI KROG in izmenjevalnici Ekoci: http://rastline.mojforum.si/rastline-about8103.html

ter preko Ekoci – grupe: izmenjevalnica–stafete–semen-izmenjava–semen-in-sadik @googlegroups.com. https://www.facebook.com/ZeleniKrog

2.4. Fizična izmenjava semen poteka v času Štafete semen po celi Sloveniji na Pozitivnih točkah Štafete semen, ki to organizirajo.

Ekoci pa objavimo lokacije na http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen in https://www.facebook.com/EkociSlovenija  ter na www.ekoci.si;  Že letos pa je potekala na Izmenjevalnicah v Črnomlju, Ormožu in Novi Gorici

Fizična izmenjava semen  in cepičev bo potekala tudi na: sejmu Altermed dne 14.3.2014 kjer  bo

Štafeta semen – gibanje za sejanje, izmenjavo in hranjenje avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen in sadik zelenjave, sadnih vrst, poljšin in zelišč

Okrogla miza in predstavitev aktivnosti Štafete semen – : častni gost bo Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židanin strokovnjaki stroke, nevladnih organizacij, medijev in sodelujočih v Štafeti semen.

 

3.             ŠTIRJE LETNI ČASI, ZELEMENJAVA, ZELENI KROG…… IN  PRIDOBIVANJE INFORMACIJ PREKO SPLETA

 

 

Somišljeniki nas velikokrat povprašajo kje  lahko dobijo informacije kje nabaviti sonaravno pridelano hrano in kje najti pomembne informacije o  sonaravni pridelani i hrani. Pošiljamo linke za informacijo:

a)       Dobro delujoča samooskrbna skupnost 4 letni časi: http://www.4letnicasi.si/ in https://www.facebook.com/4letnicasi

b)       http://www.nakupujmoskupaj.si/ in http://www.zelemenjava.si/

c)       Aplikacije na MKO  s predstavitvijo slovenskih kmetij http://lokalna-kakovost.si/lokalni_pridelovalci_in_predelovalci/

d)       Info točke npr. www.prc.si/file/download/1210_63c4c07643a

e) ZELENI KROG – organizirana menjava semen in sadik med slovenskimi vrtičkarji http://rastline.mojforum.si/rastline-about8103.html in https://sl-si.facebook.com/ZeleniKrog

 

4.             PODPORA V BAZI ZNANJA IN AKTIVNOSTIH

 

 

4.1 . Ogromno informacij in uporabnega znanja poleg uradnih služb in fakultet in šol nudijo predvsem v nevladnih organizacijah društvih Ajda ter ostalih društvih. Aktivnosti vseh sodelujočih, ki bodo sodelovali v Štafeti semen in organizirali aktivnosti bomo o dogodkih redno obveščali javnost

4.2.  Nekatere aktivnosti potekajo že sedaj

a) v oddajah Na vrtu si lahko ogledate kako nabrati cepiče in kako oskrbeti drevesa: http://www.youtube.com/watch?v=wxdVRDVCTrM&feature=youtu.be in : http://www.youtube.com/watch?v=-z4JDJnTX6o&list=PL452C233820BBD477&index=47

 

4.3  V Učnem sadovnjaku že potekajo aktivnosti https://www.facebook.com/groups/212724315445169/?fref=ts  https://www.facebook.com/groups/212724315445169/?fref=ts

4.4    . V La Viti-centru znanja povezujejo strokovnjake ter uporabnike, saj vsak mesec v sodelovanju s strokovnjaki iz različnih področjih:

 

  • ·         ČETRTEK  6. FEBRUAR 2014  od 11:00 do 15:00

 

 

·         EKOLOŠKA ZNANJA ZA PRIHODNOST  -naučimo otroke -znanj odkod prihaja hrana

 

·         Seminar je namenjen inovativnim mentorjem skupnostnih vrtov v šolah, vrtcih in občinah, ki si želijo čim več ekoloških znanj za življenje podajati naprej in jih znati uporabiti v praksi na področjih izdelave gredic, saditev in sejanja semen in sadik . Udeleženci lahko prinesejo skice parcele kjer želijo imeti vrt ali gredico, na seminarju pa bo izvedeno načrtovanje vrtov. Informacije o ekološki pridelavi pa bodo udeležencem na razpolago tudi po izvedenem načrtovanju.

Predava: Igor Škerbot, spec. zelenjadarstva, strokovni sodelavec Kluba Gaia. Znanje bo dobrodošlo tudi sodelujočim mentorjem v Štafeti semen.

Zainteresirani udeleženci dobijo podrobnejši program, če posredujejo kontakt na: info@lavita.si; ali sms: 040-203-055.

 

  • PETEK 14. FEBRUAR 2014 od 16:00 do 17:30

 

 

·         EKOLOŠKI »SADNI VRT« GAIA NA 60M 2

 

·         Ali si želite biti samooskrbni s sezonskim sadjem v vseh letnih časih? Ali si želite imeti ekološko pridelano sadje na domačem vrtu? Na delavnici bo prikazano načrtovanje ekološkega samooskrbnega okrasnega sadovnjaka na samo 60m2, v kombinaciji različnih vrst sadnih dreves in jagodičevja, ki bodo lepo posajena kot okrasni vrt in dajala bogate plodove skozi vso leto.

·         Delavnico v teoriji in praksi vodi Davor Špehar dipl. arg. in hort. in sodelavec Kluba Gaia. Prispevek: 10€, člani kluba Gaia 5€. Prijave in več informacij na info@lavita.si ; www.lavita.si ali sms: 040-203-055

 

 

  • ·         PETEK 21. FEBRUAR 2014 ob 16:00 do 17:30

 

·

·         EKOLOŠKI »ZELENJAVNI VRT« GAIA NA 60M 2

 

·         Vrt je v obliki pravega slovenskega vrta «gartlca«. S pravočasno setvijo, pravilno obdelavo tal in pravilno vzgojo rastlin je lani bogato obrodil in bil osnovan za samooskrbo z zelenjavo za 4-člansko družino.

·         Letos bomo najprej povzeli dobre izkušnje iz lanskega leta, spoznali pogoje in zahteve rastlin za bogat pridelek, na delavnici pa pričeli iz semen vzgajati sadike ter pravočasno in pravilno saditi. Upoštevali bomo tudi prilagoditev opravil glede na podnebne spremembe .

 

·         Delavnico vodi Igor Skerbot univ.dipl.ing. agr., specialist zelenjadarstva in sodelavec Kluba Gaia. Prispevek: 10€, člani kluba Gaia 5€.

·         Prijave in več informacij  na info@lavita.si ; www.lavita.si ali sms: 040-203-055

 

 

5.             ŽLEDOLOM   IN AKTIVNOSTI

 

Narava nam ne prizanaša. K sreči imamo neutrodne gasilce in ljudi, ki so pripravljeni pomagati. Glede na posledice  bo potrebna širša aktivacija ljudi, da pomagamo našim gozdovom, drevesom in naravi nazaj da si opomore. Posaditi bomo morali veliko novih sadnih dreves. In ohraniti tiste, kar se le da.  O tem vas bomo pravočasno obveščali . Kaj pa lahko stori vsak izmed nas pa je, da nameni vsaj majhen prispevek gasilcem, ki neutrudno pomagajo z sms sporočilom na številko 1919 s pripisom Gasilci. Več  o tem preberite na spletni strani Pozitivk na povezavi: http://www.pozitivke.net/article.php/Pomoc-Donacija-SMS-Gasilci-Slovenija


O naravni katastrofi, ki je v preteklih dneh prizadela Slovenijo ste že vsi dodobra informirani. Med najbolj prizadetimi je mesto Postojna.KRIZNI CENTER JE V POSTOJNI VZPOSTAVLJEN… V SREDNJEŠOLSKEM CENTRU POSTOJNA..
NASLOV: CESTA NA KREMENCO. Več na  https://www.facebook.com/pages/Krizni-center-Postojna/211155822413485?notif_t=fbpage_fan_invite