10 POBUD ZA PREDSEDNICIN FORUM – TRAJNOSTNE PREOBRAZBE PREHRANSKIH SISTEMOV

S člani društev  Ekoci -eko civilna iniciativa Slovenije in Samooskrbni.net, gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen ter ostalih društev in somišljeniki, ki si prizadevamo za povečanje samooskrbe in večjo prehransko varnost, ohranjanje slovenskih semen,  ohranjanje podeželja in trajnostno prihodnost ter krožno biogospodarstvo, ki je nujnost in tudi tržna priložnost smo dne 23.10.2023 poslali na Urad predsednice Vlade Nataše Pirc Musar ter napisali: 

“Veseli nas, da boste organizirali forum na temo: “Trajnostne preobrazbe prehranskih sistemov”, ki jih nujno potrebujemo, da najhitreje zaživijo v praksi. Pošiljamo 10 pobud, ki vam bodo lahko pomagale pri oblikovanju sklepov iz vašega foruma, saj so nastale iz resnične potrebe za boljše izvedbene ukrepe prehranskih sistemov in poznavanje problematike v praksi.

Predlagamo, da se v sklepe iz Foruma vpiše: 

  • da je slovenska hrana strateška dobrina, ki potrebuje trajnostno preobrazbo prehranskih sistemov z vidika suverenosti, gospodarskega, političnega in varnostnega vidika. Trajnostno preobrazbo prehranskih sistemov je najhitreje mogoče doseči tako, da strateški svet za prehrano uvrsti v jedilnike prvenstveno slovensko hrano – na način pozitivne diskriminacije pri nabavi živil slovenskega izvora v javnih naročilih –  za 70% porabe. Temu pa bo sledila povečana pridelava, odkup in ponovna oživitev agroživilske panoge. Sonaravno pridelana hrana in zelišča so lahko razvojni potencial – edinstven eko vrt Evrope. Potrebno je zagotoviti dovolj semen in hrane za prehransko varnost prebivalstva tudi v državnih rezervah od semen do prehrane. Potrebno je sprejeti izvedbene ukrepe, da bomo vsaj 70-odstotno samooskrbni, kot smo bili v 70. letih prejšnjega stoletja. Ukrepi pospeševanja porabe hrane v javnih naročilih, oživitev agroživilske panoge, izvedba ukrepov v izobraževalnih sistemih in umno upravljanje podeželja so ključni tudi za prilagoditev na podnebne  spremembe, skrajšanje transportnih poti, oživitev kmetijstva, grajenje vloge podeželja, kjer živi več kot 60 odstotkov prebivalcev Slovenije.
  • Predlagamo, da Slovenijo razglasimo za eko cono Evrope in tako dodamo vrednost našemu butičnemu turizmu ter razvoju trajnostnega biokrožnega gospodarstva. S tem bomo omogočili tudi višjo dodano vrednost za slovenske inovativne naravne izdelke, sonaravno pridelano hrano, zelišča ter izdelke rokodelcev. Slovenija naj postane zeliščarska velesila, kar nam naravne danosti omogočajo.

Podrobnejši opis v priponkah. Pobude so nastale na javnih posvetih in z zbiranjem predlogov in pobud ljudi in sodelovanjem  strokovnjakov posameznih področij.

 Priloge:

  • 10 pobud za predsedničin forum trajnostne  preobrazbe prehranskih sistemov: za boljše razumevanje posameznih predlogov predlagamo preučitev pobud, ki so nastale na posvetu na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju.
  • Pobude iz posveta Biokrožno gospodarstvo v praksi – nuja ali poslovna  priložnost (zelišča, sonaravno pridelana hrana): v njih je podrobneje opisana vsa problematika, obrazložene pa so tudi rešitve za zgoraj predlagane ukrepe. Pobude so že bile poslane odločevalcem: Ministrvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo vo za gospodarstvo, šport in turizem  in Obrtna zbornica Slovenije.
  • Pobude za učinkovite rešitve nastanitve v neurjih prizadetih prebivalcev RS in predlogi preventivnih aktivnosti za prihodnje nepredvidene dogodke,  ki so bile poslane na Ministrstvo  za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za solidarno  prihodnost, Ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem, Civilno zaščito in na predsednika Vlade RS.

V upanju na sprejetje predlaganih ukrepov Vam želimo še mnogo uspehov in pričakujemo odgovor na podane pobude. Naše delovanje je transparentno, zato smo dolžni o podanih pobudah in rezultatih obvestiti  sodelujoče somišljenike  pri podanih pobudah, ki verjamejo v pozitivni pristop in demokracijo in delovanje institucij.

S spoštovanjem,

Za skupino predlagateljev: Irena Rotar, Ekoci, Sanja Lončar, Društvo Samooskrbni.net, Oskrbimo Slovenijo- Štafeta semen – Mateja Rotar…

V  vednost:

–        Predsednica Republike Slovenije ga. Nataša Pirc Musar,

–        Javna objava na spletni straneh predlagateljev,

–        V vednost medijem.

Dne 22.10.2023, v Žalcu.