GRADIVO: SLOVENSKA SEMENA IN GENOMSKE TEHNIKE – PREHRANSKA VARNOST

Kaj in kakšno hrano bomo v prihodnje jedli? Veliko je odvisno od sprejema ustrezne zakonodaje, tako na državnem in evropskem nivoju.

V združenju Ekoci, skupaj z strokovnjaki pripravljamo argumentirane pobude ter jih pošiljamo odločevalcem v pomoč, da bodo lažje sprejeli pozitivne ukrepe v dobro prehranske varnosti, ki bo manj odvisna od uvoza, za več hrane v javnih naročih in za ustvarjanje pogojev, da bo kupec vedel, kakšno kakšno hrano kupuje – ali konvencionalno pridelano, kot je sedanja praksa kmetovanja velikih kmetov v Sloveniji, ali trajnostno ekološko biodinamično permakulturno pridelano ali pa industrijsko pridelano hrano, ki ne zraste v zemlji (kot je hidropnika, akvaponika, airponika ter laboratorijsko pridelan hrana, 3D print ali gojenje mokarjev in čričkov za prehrano). Kupec mora vedeti, kaj kupuje in vse mora biti ustrezno označeno – to je zahteva podpisnikov naših poslanih ponud.

Tudi v letu 2024 se nadaljuje sprejemanje zakonodaje na nivoju Evropske unije: kako genomsko spremenjene rastline sejati direktno v naravo, brez da bi vedeli ali rastline iz genomsko spremenjenih semen povzročajo posledice za čebele, zdravje ljudi in živali ter biotsko raznovrstost. Semena bi bila patentirana in drugih semen ne bi bilo mogoče sejati, hrana bi bila neoznačena, slovenska semena pa nezaščitena.

Za več informacij o tej tematiki vam predlagamo, da preučite spodnja gradiva, ki celostno obravnavajo naše aktivnosti in zakonodajo, ki je v postopku sprjemanja dosedanjega in se bodo nadaljevala v letu 2024. 

  1. Članek o semenih, PRIVATIZACIJA SEMEN, A BREZ NJIH NI HRANE, objavljen reviji Jana in na poljuden način govori o trenutnem stanju, zakaj je nevarno sprejeti stališča RS, da se v naravo in ne najprej v rastlinjake, kot predlagamo, brez previdnostnih ukrepov za zdravje čebel in narave umestijo genomske tehnike pridelave rastlin in nevarnost za ekološko kmetovanje in naša semena.
  2. JAVNI POZIV, da naj se zaustavi sprejetje stališča RS do te tematike po vzoru Avstrije in Madžarske, Poljske in naj se upoštevajo stališča francoskih ekoloških kmetov ter zakaj MKGP želi zaostriti pogoje izmenjave semen med malimi kmeti in tako ščititi semenarske multinacionalke.
  3. Pobude za večjo prehransko varnost iz Posveta v Celju in zaščito semen ter zahtevo za semena v državnih rezervah.
  4. Odgovor Ministrstva za kmetijstvo – pozorno jih preberite, odgovori so zanimivi.
  5. 10 pobud za predsedničin forum o prehranski varnosti, kjer med drugim predlagamo, da strateški svet uvrsti v jedilnike slovenske stročnice in kulinariko iz zelišč, kjer bi lahko bili evropska velesila.
  6. Pobude, kako oživiti podeželje, ki so bile poslan na pristojna ministrstva in na Vlado RS.
  7. Dobre prakse letošnjega gibanje Oskrbimo Slovenijo-Štafeta semen, gibanje za povečanje samooskrbe in ohranjanja slovenskih semen, ki deluje že od leta 2012.

Želimo vam prijetno branje in uspešno leto 2024! Hvala, ker nas podpirate!