POBUDE ZA ČIMPREJŠNJE IN UČINKOVITE REŠITVE NASTANITVE PRIZADETIM PREBIVALCEM slovenije IN PREDLOGI PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI ZA PRIHODNJE NEPREDVIDENE DOGODKE

Eko civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost, Društvo Samooskrbni.net, Društvo Ognjič s projektom Skupaj za zdravje človeka in narave (Zazdravje.net) ter sorodna društva in civilne iniciative že več kot desetletje delujemo na terenu s konkretnimi dejanji in poznamo resnične potrebe ljudi v lokalnih okoljih. Ves čas dajemo pobude odločevalcem, pomagamo k povečanju samooskrbe, spodbujamo ohranjanje semen avtohtonih vrst rastlin in povezujemo ljudi na terenu.

Ker nam ni vseeno kako se bo reševalo po neurjih nastalo situacijo, podajamo v razmislek naše pobude, kako pomagati ljudem, ki so bili prizadeti v letošnjih vremenskih ujmah.  Pomoč mora biti hitra in čim bolj učinkovita, realizirana kratkoročno, še preden bodo ponovno zgrajeni varni domovi ter bivališča in sanirana lokalna infrastruktura na teh področjih.

Naše pobude prihajajo »od spodaj navzgor«, saj na terenu doživljamo in zaznavamo, kakšne so potrebe. To so dejansko predlogi ljudi in strokovnjakov, ki se dnevno soočajo z iskanjem sonaravnih rešitev na področju urejanja prostora, bivanja, pridelovanja in predelovanja hrane ter (verjetno) najpomembnejše –  načrtovanjem preventivnih ukrepov in priprave na morebitne prihodnje nepredvidene dogodke. Naslovili smo jih na predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba in postojna ministrstva in institucije. Prepričani smo, da bi rešitve veliko pripomogle za sedanje in prihajajoče težave.

Foto: vir Dnevnik