POROČILO O IZVEDBI DELAVNIC ZA OTROKE IN RANLJIVE SKUPINE TER ZAINTERESIRANO JAVNOST PROJEKT VRS MCP

Vključevanje ranljivih skupin v prostovoljske aktivnosti Medgeneracijskega centra Prebold

Koncept vseh delavnic je bil namenjen posamezni ciljni skupini, ki podpirajo realizacijo zastavljenih ciljev kot so navedeni v projektu. Seznam delavnic je združen v treh programih,katerih cilj je, da bodo prebivalci Spodnje Savinjske doline pri vsakodnevnih dejavnostih navseh področjih upoštevali dejstvo, da morajo sami poskrbeti z načinom življenja, za čisto okoljein naravo in zasleduje opisane cilje, navedene v projektu: »ozaveščanje mladih na delavnicah v vrtcih in osnovnih šolah«. V prvem delu izvedbe projekta je bilo izvedeno usposabljanje prostovoljcev Ambasadorjev trajnosti, ki so v nadaljevanju pomagali tudi pri izvedbi teh delavnic.

V tem drugem delu pa je bilo izvedeno izobraževanje in ozaveščanje otrok v vrtcu Prebold in OŠ Prebold ter po občinah Spodnje Savinjske doline: Prebold, Žalec, Braslovče, Polzela in Vransko. Organizator delavnic Ekoci – eko civilna iniciativa Združenje za trajnostno prihodnost se je zelo potrudilo da so bilo res kvalitetno izvedene vse delavnice iz teoretičnega, praktičnega in izkustvenega vidika. Z vključitvijo zunanjih predavateljev kot je dr. Barbara Čeh, mag, Nataša Ferant, Ivana Leskovar, Sanja Lončar, čebelarji, biodinamična društva smo dali vključno z organizatorji Irena Rotar in Mateja Rotar poleg strokovnega tudi ustvarjalni navdih in vzpodbudili zavedanje, da je za soustvarjanje trajnostne prihodnosti pomemben vsak korak in da vsak izmed nas nekaj zmore, kar so udeleženci tudi praktično izkusili.

Doseženi so vsi cilji projekta in nekateri so celo preseženi in sicer so zelo razveseljiva dejstva:

1. Da so v prvem delu projekta bila predvidena izobraževanja za 3 prostovoljce, izobraževanje je opravilo kar 10 prostovoljcev in pridobilo priznanje Ambasador trajnosti.

2. Da vsi Ambasadorji trajnosti, prostovoljci, še naprej vsak na svoj način delajo in prenašajo znanja v vsakdanjem življenju in v praksi na področju samooskrbe v teoriji in praksi.

3. Da smo uspeli navdušiti k samostojnemu in trajnostnemu pristopu sodelujoče in odločevalce, vzgojitelje v vrtcu, učitelje v šoli ter navdušili lokalne skupnosti ter širšo javnost.

4. Da so aktivnosti izvedene v projektu vidne tudi po končanem projektu in bodo delovale naprej. Posajene so zeliščne gredice, pred MPC Prebold v visokih gredicah raste zelenjava in zelišča, v vrtcu in šoli rastejo zelišča, ki se uporabljajo in so hkrati učni poligon za nadaljnjo izobraževanje in delo. Na javnih površinah pa si lahko prebivalci naberejo zelišče in jagod haskap, ki bodo vsako leto znova rodile nadaljnjih 50 let.

5. Da so v Osnovni šoli Prebold uvedli izbirni predmet Sodobno kmetijstvo in se je kar za tri skupine otrok prijavilo k sodelovanju in nastaja nov šolski vrt v okolici šole. Iz izvedene ankete med učenci zakaj so se prijavili k izbirnemu predmetu Sodobno kmetijstvo jih je kar 90 odstotkov povedalo, da jih je tematika zanima zato, ker so sodelovali v tem projektu.

6. Vsem delavnicam v šolah in vrtcih je bilo skupno izhodišče: spoznavanje trajnostnih in okoljskih tematik, povezanih tudi s praznovanji svetovnega dneva čebel, biodiverzitete, okolja, hrane in drugih praznikov ter pomena samooskrbe, sodelovanja in povezovanja v lokalni skupnosti in širše. Vsi cilji so bili doseženi.

7. Poudarek je na aktiviranju posameznika, kar je bilo doseženo z delom v manjših skupinah in skozi izkušnje sejanja semen tudi sodelovanja in povezovanja.

8. Delavnice za ranljive skupine in širšo aktivnosti odraslih je bil zasnovan kot spoznavanje aktivnosti in načinov, kako lahko posameznik poskrbi lažje za svojo družino in za prihodnost ter se poveže v lokalno skupnost in hkrati varuje okolje s trajnostnim pristopom.