Samooskrba brez semen? Misija nemogoče!

(iz objave na spletni strani zazdravje.net)

avtorica: Irena Rotar

Kaj bomo sejali v prihodnosti? Prehranska in okoljska kriza je pred vrati, brez semen, prilagojenih našemu okolju, pa ne bo pridelka. Pridelava uradno potrjenih semen je v Sloveniji upadla za več kot 50 odstotkov: z 2500 hektarjev leta 2000 na 1410 hektarjev letu 2019. Najnižja je bila leta 2017 (1084 hektarjev).

Genska banka, ki deluje v okviru Kmetijskega inštituta, ohranja 5400 vrst semen, vendar ta niso v obtoku – namenjena so le žlahtniteljem in raziskovalcem. Kmetje in nevladne organizacije do njih nimamo dostopa.

Dogajanje v zvezi z ohranitvijo Selekcijsko-poskusnega centra Ptuj (SPC Ptuj) ima že vse značilnosti turške nadaljevanke. Spremljamo ga že več kot leto dni, vendar mu še ni videti konca.

Naj vas spomnimo: SPC Ptuj bi bil že pred časom prodan, in sicer v paketu s Semenarno (če še ne veste, ta ni več v slovenski lasti). Če nevladne organizacije na čelu z EKOCI ne bi zagnale vika in krika ter dosegle, da so SPC Ptuj v zadnjem hipu izvzeli iz pogodbe, je vprašanje, ali bi s tujim kupcem sploh stekli postopki in pogovori o tem, naj se SPC Ptuj odkupi nazaj, kar naj bi se zgodilo do 31. junija lani. Toda postopki še kar trajajo. Roki za odkup se vedno znova podaljšujejo, kupnina pa, zanimivo, kar sama od sebe raste …

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je v svojem zadnjem pismu odgovorilo, da bo potreben še en sklep Vlade RS, češ da zdajšnja zakonodaja ne omogoča prenosa neposredno na državo. Toda zanimivo je, da imamo zelo dober poslovni model, ki deluje v državnem okviru – gensko banko na Kmetijskem inštitutu Ljubljana (enota Jable). Težko je verjeti, da mora Slovenski državni holding (SDH) za prenos SPC Ptuj ustanoviti novo podjetje. Kot obljubljajo, naj bi bil prenos izpeljan do konca leta, do stvarnega prenosa pravic pa naj bi prišlo šele do naslednjega junija.

Kronologija birokracije

Prelaganje odgovornosti z ene ustanove na drugo (različna ministrstva, Vlada RS, SDH, zunanje agencije) traja že leto dni. Številni že mesece prejemajo plačo samo za to, da ugotavljajo, česa vse ni mogoče doseči, medtem pa se kupnina povečuje.

Vlada RS je s sklepom številka 47607-19/2020/5 z dne 11. junija 2020 predlagala SDH, naj v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) izpelje postopke za odplačni prenos SPC Ptuj na Republiko Slovenijo.

Na predlog SDH sta Semenarna Ljubljana in Deželna banka Slovenije 17. februarja 2021 sklenili Aneks k pogodbi o ustanovitvi nakupne opcije za obrat SPC Ptuj, s katerim se je veljavnost nakupne opcije podaljšala do 31. julija 2021.

SDH je preučil različne opcije odkupa SPC Ptuj, tudi v zvezi z načelnim dogovorom med Ministrstvom za finance RS in MKGP z dne 3. decembra 2021, da SDH namesto prenosa obrata SPC Ptuj na KIS poskuša sklep Vlade RS uresničiti z ustanovitvijo gospodarske družbe, ki bi odkupila obrat SPC Ptuj. SDH je z ugotovitvami seznanil Ministrstvo za finance RS in MKGP.

Iz mnenja SDH, ki ga je ministrstvo prejelo 2. julija 2021, izhaja, da:
– SDH lahko pridobi kapitalsko naložbo, če je ta ekonomsko upravičena;
– je analiza finančnega svetovalca P&S Capital pokazala, da je ustanovitev gospodarske družbe, ki bi imela v lasti obrat SPC Ptuj, v obstoječih okoliščinah ekonomsko nesmiselna. Družba naj bi na daljši rok poslovala z izgubo ter se tudi v primeru naprednega scenarija spoprijemala s številnimi omejitvenimi dejavniki in visokimi tveganji;
– SDH nima pravne osnove za ustanavljanje gospodarske družbe ali kake druge entitete, ki bi opravljala dejavnost javne službe za vzdrževanje selekcije semen, saj bi moral za to predhodno obstajati zakon.

SPC Ptuj je strateškega pomena, saj upravlja rastlinske genske vire ter je izjemnega pomena za trajnostni razvoj slovenskega semenarstva in kmetijstva, zato bo SDH predlagal Semenarni Ljubljana in Deželni banki Slovenije, naj skleneta nov Aneks k pogodbi o ustanovitvi nakupne opcije za obrat SPC Ptuj, s katerim se bo veljavnost nakupne opcije podaljšala do 31. decembra 2021. Vlada RS bo v tem času pripravila pravno osnovo za prenos obrata SPC Ptuj na primernega upravljavca.

Zatem so datum za rešitev zadeve prestavili na junij 2022. Toda narave ne moreš zamrzniti. To, kar ni bilo posajeno letos, naslednje leto ne bo semenilo. Če pa bomo začeli sejati naslednje poletje, bomo lahko prva nova semena pobirali šele leta 2023. Vseeno je, ali se nam to dogaja zaradi zarote ali neumnosti. Z velikimi koraki se približujemo popolni odvisnosti od uvoženega semenskega materiala, tako da bomo prisiljeni sejati to, kar bomo lahko, in po ceni, ki nam jo bodo določili drugi.

Ste s tem zadovoljni? Mislite. da lahko počakamo še do poletja, ko se bo morda izcimila kaka rešitev? Kdaj bodo kooperanti sejali nova semena? Avgusta in septembra 2022?

Ne pozabite, da nas vmes čakajo še volitve in vse, kar bodo prinesle …

Semena ljudstvu

Ko smo spremljali boj Vandane Shiva in indijskih kmetov za svobodo semen, se nam je ta zgodba morda zdela daleč. Bližje je, kot si mislite. Zato združimo moči in ohranimo zaklade, na katerih je slonelo preživetje naših prednikov.

Kooperativa Amarant, Združenje Ekoci, Društvo Ognjič in Društvo Samooskrbni.net združujemo svoje moči v želji, da bi zagotovili prehransko varnost zase in za prihodnje rodove.

Decembra in januarja bomo organizirali izobraževanje Od semena do semena po programu organizacij Foundation pour une Terre Humaine, Forum Civique Européen in Europäische Burgerinnen Forum/Longo mai.

Pridobite znanje, vključite se v mrežo ohranjevalcev semen, pomagajte v svojem okolju prenašati znanje naprej. Za več informacij pišite na info@samooskrbni.net.