SEJEM AGRA, 20.8. – 25.8.22 – NAPOVEDNIK AKTIVNOSTI

TRAJNOSTNE REŠITVE ZA PRILAGODITEV NA PODNEBNE SPREMEMBE

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Pomurski sejem in Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije ter partnerji bodo skupaj s strokovnjaki in ljudmi iz prakse prikazali, kako napredna znanja prenesti iz teorije v prakso, in sicer znanja s področja namakanja, zastiranja tal, izbire rastlinskih vrst, ohranjanja semen, pomena hmelja ter bio krožnega gospodarstva. Aktivnosti bodo potekale peko predavanj, predstavitev posevkov ter praktičnih primerov na Poligonu zeleni dragulji narave.

Inovativne rešitve prilagoditev na podnebne spremembe že delujejo v praksi v sklopu različnih pilotnih projektov, vključno s tem, kako v sodelovanju z naravo izboljšati ekonomiko na kmetiji s pridelavo zelišč, sadja, različnih alternativnih poljščin … Zanimiv je na primer pristop s krmljenjem krškopoljskih prašičev z industrijsko konopljo.

Prikazane  bodo sodobne trajnostne ekosistemske rešitve pridelave zelišč, konoplje, medovitih rastlin in varovanja okolja ter bio krožnega gospodarstva preko predavanj, predstavitev in s prikazom zasaditev na Poligonu zeleni dragulji narave, vključno s prikazanimi vrstami ohranjevanja semen nekaterih starih avtohtonih sort.

Vabljeni na Dan hmelja, ko bodo predstavljene njegove lastnosti v procesu uporabe za čaje in pijače, predstavljena pa bo tudi hmeljevina kot osnovna surovina  pri izdelavi bioplastike ter vpeljava biorazgradlivih vrvic v hmeljišča.  Izjemna novost – iz odpadne hmeljevine (ostanek po obiranju hmelja) se že izdelujejo biorazgradljivi vrtnarski lončki, igralne kocke, žlice za obuvanje čevljev, zastirka za tla in embalaža za steklenice v okviru evropskega projekta LIFE BioTHOP.

Potekala bo izmenjava semen, znanja, prikaz od semena lanu do platna na primeru stare sorte lanu Urban, prikazan pa bo tudi celostni pristop k energiji zemlje, prostora in telesa.

Program predavanj / delavnic

Ponedeljek, 22.8.2022: 10h, Poligon Zeleni dragulji narave

 1. DAN HMELJA – HMELJ – ZELENO ZLATO – od piva do čaja in bio vhodne surovine za biorazgradljive izdelke; vpeljava bio krožnega gospodarstva v hmeljarstvo;  novost  – biorazgradljivi izdelki iz hmeljevine iz Savinjske doline.

Predavanja:

 1. Predstavitev slovenskih sort hmelja in eksperimentalne pivovarne na IHPS,

dr. Iztok Košir, dr. Andreja Čerenak

 • Dober primer vzpostavljanja biokrožnega gospodarstva v kmetijstvo – primer hmeljarstva (projekt LIFE BioTHOP), dr. Barbara Čeh
 • Hmelj kot zdravilna rastlina, mag.  Nataša Ferant
 • Torek, 23.8.2022: 10h-10.30h, Poligon Zeleni dragulji narave

Predavanje: Povečavanje  pridelave na malih kmetijah s sonaravnimi rešitvami

Predavanje bo v sklopu pilotnega projekta  ‘Inovativne prakse in proizvodi sonaravnega pridelovanja na malih kmetijah v času podnebnih sprememb (Ekomale),

mag. Nataša Ferant

Posajene ogledne gredice na Poligonu zeleni dragulji narave.

 • Torek, 23.8.2022: 10.30-11h, Poligon Zeleni dragulji narave

Predavanje: Samooskrba s čaji in zelišči v Sloveniji.

Predavanje bo v sklopu pilotnega projekta ‘Inovativne ekosistemske rešitve  za prilagajanje na podnebne spremembe za pridelovanje zelišč na malih kmetijah (Zelpod), mag. Nataša Ferant

Posajene ogledne gredice na Poligonu zeleni dragulji narave.

 • Torek, 23.8.2022: 13h-13.30, Poligon Zeleni dragulji narave

Predavanje: Pomen hranjenja zdravilnih in aromatičnih rastlin v Slovenski rastlinski genski banki, mag. Nataša Ferant

Predavanje bo v sklopu Javne službe Slovenska rastlinska genska banka

Posajena ogledna gredica na Poligonu zeleni dragulji narave.

 • Torek, 23.8.2022: 13.30-14h, Poligon Zeleni dragulji narave

Predavanje: Strokovne naloge za zelišča so vir novih rezultatov o pridelavi zelišč v Sloveniji,  mag. Nataša Ferant

Predavanje bo v sklopu Javne službe v vrtnarstvu – strokovne naloge za zelišča

Posajena ogledna gredica na Poligonu zeleni dragulji narave.

 • Sreda, 24.8.2022 ob 11h, Poligon Zeleni dragulji narave

Predavanje: Kako lahko pridelamo več in racionalno porabljamo vodo za namakanje, dr. Boštjan Naglič

Predstavitve na stojnicah ob poligonu Zeleni dragulji narave

Od sobote 20.8 do četrtka 25.8.2022

 • Od lanu do platna,  TD Destrnik
 • Predstavitev aktivnosti  in projektov IHPS  ter  LIFE BioTHOP
 • Izmenjevalnica semen iz znanja

Izvajalec: – Gibanje Oskrbimo Slovenijo Štafeta semen in Ajda Štajerska

 • Izmenjevalnica znanj – energija zemlje, prostora in telesa

Izvajalec: Alfred Brinovec; Stekluk

 • Ogled Poligona zeleni dragulji narave

Izvajalec : Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, združenje za trajnostno prihodnost


Pripravila: mag. Natašo Ferant, IHPS, v sodelovanju z Ireno Rotar, Ekoci – civilna iniciativa Slovenije