SPOROČILO ZA JAVNOST – Štafeta semen 2015 in posvet Izzivi prihodnosti

10155917_643013585805199_782696575792528123_nekoci

 

 

ŠTAFETA SEMEN – GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN, ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

 

SPOROČILO ZA JAVNOST – Štafeta semen 2015 in posvet Izzivi prihodnosti

Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije : Štafeta semen – intenzivno poteka od 21.3. od prvega pomladnega dne do 22.4. – dneva zemlje. Letošnja Štafeta semen se je pričela slovesno – na sejmu Altermed – z izmenjevalnico semen,in cepičev starih sadnih vrst, izmenjevalnico znanja ter dobrih praks, s sestankom nevladnikov z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter posvetom – Izzivi prihodnosti, hrana, semena , podnebne spremembe – ali smo pripravljeni?;

Posveta so se udeležili pomembni govorniki, napredni mediji in strokovna javnost in nekateri župani. Prisluhnili so pobudam Ekocev, v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami, ki si želijo aktivnega pristopa vseh deležnikov v reševanju problematike. Predstavniki nevladnih organizacij Irena Rotar, Ekoci, Sanja Lončar Skupaj za zdravje človeka in narave, Dejan Ogrinec, Pomagaj si sam, ter njihovi somišljeniki so izrazili zaskrbljenost zaradi podnebnih sprememb in nezadostnih ukrepov v tej smeri.

Ali res lahko živimo v upanju, da nas bodo obšle vse naravne katastrofe , okoljske in gospodarske krize vali okoljskih beguncev ? Odgovor lahko poiščemo sami, če mo zares pripravljeni lahko naredimo enostaven poizkus in poizkusimo preživeti en teden dni brez elektrike. Kaj lahko stori stroka posameznik in lokalna skupnost in kaj vsi skupaj? »Somišljeniki v Ekoci opozarjamo na probleme , želimo konstruktiven dialog in iščemo skupne rešitve s pozitivnim pristopom« ,je v uvodu poudarila Irena Rotar, Ekoci.

Minister mag. Dejan Židan je poudaril prizadevanja za samooskrbo in lokalno pridelano hrano ter izpostavil trajnostni in okoljski vidik pridelave hrane. Dr. Martina Bavec iz Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor je predstavila pomen ekološke hrane, Marinka Pečnik in Tomislav Bošnjak iz UVHVVR- pa sta predstavila trenutno stanje na področju semenarstva. Da se tudi v Sloveniji da pridelati semena je s primeri dobre prakse kjer prideluje več kot dvajset slovenskih kmetov semena poudarila Fanči Perdih Amarant, na sestanku z nevladniki pa je mag. Peter Dolničar iz Kmetijskega inštituta Slovenije podprl prizadevanja za nadgradnjo genske banke Slovenije.. Nevladniki so bili veseli izjave državne sekretarke Tanje Strniša, da je Ministrovo usmerjeno v ekološko pridelavo hrane.

 

Štafeta semen -Izzivi prihodnosti, hrana, semena podnebne spremembe.Ali smo pripravljeni 1

Fotografija: Minister mag. Dejan Židan, Sanja Lončar,Skupaj za zdravje človeka in narave, Marinka Pečnik, Tomislav Bošnjak UHHVR, Fanči Perdih, Amarant, Jože Vetrovec,Misteriji Ana M. Jug SKO od leve proti desni pa Natalija Aškerc in, Irena Rotar, Ekoci in Jasmina Kandorfer voditeljica

Podnebne spremembe terjajo učinkovitejše ukrepanje, nujno pa reševanje in preventivno ukrepanje proti poplavam za katere predlagajo, da se rešujejo tudi na način, da se del sredstev in pristojnosti prenese tudi na občine in lokalne skupnosti, ki bodo bolj učinkovite pri sanaciji in preventivi vodotokov. Ta predlog so Ekoci tudi že poslali na Ministrstvo za okolje. Trajnostno reševanje vodotokov zagovarja tudi drr. Ana Vovk Korže, iz Univerze Maribor, ki je s konkretnimi primeri prikazala trajnostno reševanje vodotokov. Dr. Darja Piciga in Bojan Dejak iz Ministrstva za okolje pa sta prikazala trenutno stanje na tem področju. Mag. Tanja Cegnar je predstavila podnebne spremembe, zainteresirani udeleženci pa želijo od ARSO več objektivnih informacij tudi iz naslova posledic geoinženiringa.

Dejstva je jasno predstavil Dejan Ogrinec in poudaril, da javnost želi jasno komunikacijo v tej smeri. Odvetnica Ana M. Jug je pojasnila možnosti kazenske ovadbe proti tistim , ki ne delajo v dobro človeka in narave . Prav tako pa bodo nevladniki še vztrajali pri Ministrstvu za okolje, da se pristopi k urejanju vodotokov na trajnostni način ter da se da več sredstev in pristojnosti Občinam in lokalnim skupnostim, je sporočilo iz posveta.

3Fotografija: Dr, Ana Vovk Korže Univerza Maribor, Dejan Ogrinec,Pomagaj si sam, mag Tanja Cegnar,ARSO ,Dr. Darja Piciga in Bojan Delak,Ministrstvo za okolje, Irena Rotar in Natalija Aškerc Ekoci in Jasmina Kandorfer , voditeljica.

Kaj vse se lahko storijo z znanjem aktivnim pristopom, pa so dokazali primeri dobrih praks .Jože Vetrovec Založba Ara in Misteriji , ozaveščajo javnost ne samo o nevarnostih ampak tudi o rešitvah za celostni pristop k življenju in o možnosti različnih poti do zdravja in o naprednih znanjih.. Njihova knjiga Priročnik za preživetje je pravi izbor napotkov, katerega bi morali poznati v teh časih. Janez Srebot iz Centra srednjih šol Rogaška Slatina je prikazal edinstven pristop kjer dijake popeljejo   na 14 – dnevno preživetje v naravi. Uporabna znanja dijakov so predstavili tudi na Izmenjevalnici znanja, semen rastlin in cepičev.

4Fotografija: Dr. Martina Bavec,Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Janez Srebot, Center srednjih šol Rogaška Slatina in Sanja Lončar, Skupaj za človeka in zdravje.

V reviji Skupaj za zdravje Sanja Lončar izdajajo tedenske novice s koristnimi nasveti, v mesečniku Pomagaj si sam pa je kopica uporabnih nasvetov. Vedno znova nas navdušuje delo zavzetih mentorjev, vzgojiteljev Skupnosti vrtcev Slovenije, ki učijo otroke znanj za življenje ter sodelujejo v Štafeti semen. Vrtec Slovenska Bistrica , ki je z ravnateljico Ivano Leskovar in ekipo zavzetih vzgojiteljev tudi koordinator v Štafeti semen za vrtce, pa se je predstavil tudi na Izmenjavalnici. V Štafeti semen sodelujejo tudi osnovne šole; – posveta se je udeležila tudi ravnateljica OŠ Žalec, Tatjana Žgank Meža ,ki je koordinatorica osnovnih šol v Štafeti semen

Svoj pečat so s svojo pristnostjo dodali tud župani Občine Žalec Janko Kos, podžupanja Celja mag. Darja Turk , župan Železnikov mag. Anton Luznar ter župan Žvab Štefan in občine Šentilj v Slovenskih goricah.

Da lahko dialog s civilno družbo prinaša rezultate je vidno iz dobre prakse. Ekoci so veseli prvega skupnega dokumenta, na področju semenarstva , ki je nastal na po osnovi pobud, ki so ga na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslali iz Posveta semen na Agri in na sestankih z Ministrstvom uskladili. To je prvi primer dobre prakse, saj je kar nekaj pobud iz njihovih predlogov že vključenih v zakonodajo, dokument o semenarstvu, ki je plod skupnega dela pa bo v pomoč tako kupcem kot pridelovalcem. Tudi na sestanku z nevladniki – kako do več hrane in semen so nevladniki poleg Ekocev že Zelena učilnica, E-.Forum, Ajda Vrzdenec, Ekološko društvo Deteljica, Porevit, ter številni drugi pripravili veliko predlogov in jih predstavili ministru Dejanu Židanu in državni sekretarki Tanji Strniša. Predloge bodo poslali na Ministrstvo in se nadejajo nadaljnje obravnave v pozitivni smeri. Takšnega dobrega sodelovanja si želijo nevladniki tudi z ostalimi Ministrstvi.

 

5Fotografija: Generalna sekretarka Tanja Strniša,Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter Joži Cvelbar in Rok Židanik, mag. Peter Dolničar, Kmetijski inštitut Slovenije, Fanči Perdih, Amarant, Maja Klemen Cokan Ekoci, od leve proti desni pa Marinka Pečnik in Tomislav Bošnjak. UHHVR

Zatorej velja povabilo k sodelovanju v Štafet semen 2015-kjer lahko sodeluje   vsak: najmanj 11 zrn semen pošljemo 11 izmenjajmo in 11 pošljemo za v gensko banko semen Navodila za sodelovanje so na povezavi: www.ekoci.si; Naj bo posejanih čim več semen in pridelanih čim bolj sonaravno.

6Na sestanku z nevladnimi organizacijami- Kako, do več ekološke hrane in semen, je poudaril pomen iskanja dialoga s civilno družbo minister mag Dejan Židan.

Seveda pa velja sodelovati tudi v izmenjavalnici znanja, dobrih izkušenj in povezovanja .Tudi če sami ne pridelujemo pa lahko kupujemo domačo lokalno pridelano hrano in ozaveščamo prijatelje o pomenu sonaravno pridelane hrane   o podnebnih razmerah in pomembnosti aktivnega pristopa. Skupaj znamo in zmoremo vse.

7

Vrtec Slovenska Bistrica se je na Izmenjevalnici semen in znanja predstavil z orehovo potico, ki so jo skupaj spekli mentorji in otroci v krušni peči v vrtcu. Da se naučijo znanj za življenje. To šteje.

 

 

Izmenjavlnica 2

Fotografij: Izmenjevalnica semen, cepičev in znanja

Vsako dejanje , da v prihodnosti ne bomo lačni šteje. Naj bo posejanih čim več semen in pridelanih čim bolj sonaravno. Stopimo skupaj in se aktivirajmo!

 

Več info – navodila za sodelovanje v Štafeti semen 2015 je na povezavi: https://ekoci.si/zadnje/stafeta-semen-navodila-za-sodelovanje/

 

Za Ekoci, Irena Rotar in Ekipa

 

Oj – Osti Jarej – bodi mlad pomlajen bodi močan! (je star slovenski pozdrav)

Skupina: Nič nas ne sme presenetiti,bodimo pripravljeni!

Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si;  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,   tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikom in to si želimo ohranjati….

Spletna stran: www.ekoci.si  ; Elektronski naslovi: ekoci.si@gmail.com; ali tel .040-203-055 Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si; https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com; Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=ts SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts Nič nas ne sme presenetiti-bodimo pripravljeni: https://www.facebook.com/pages/Ni%C4%8D-nas-ne-sme-presenetiti-bodimo-pripravljeni/1567022963513155?fref=ts