Sporočilo za javnost: Štafeta semen, baza znanja, poročilo s posveta

  • BAZA ZNANJA 4
  • PRIHODNOST HRANE – ALI BOMO V PRIHODNOSTI JEDLI GENSKO SPREMENJENO ALI SNARAVNO PRIDELANO HRANO
  • PODELITEV ZAHVAL IN PRIZNANJ SODELUJOČIM V VSESLOVENSKEM GIBANJU OSKRBIMO SLOVENIJO – ŠTAFETA SEMEN

Marec, april 2024. Veseli nas, da se vseslovenskemu gibanju Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen pridružuje čedalje več ljudi, organizacij, somišljenikov. Napredni ljudi se zavedajo vprašljive prihodnosti in razpoložljivosti zdrave hrane in so se pripravljeni angažirati. Veliko zavzetih ljudi se vas je pridružilo na Celjskem sejmu Altermed&Flora na Izmenjevalnici semen in znanja ter na posvetu ali bomo v prihodnje jedli gensko spremenjeno ali sonaravno pridelano hrano. Podeljene so bile zahvale in priznanja sodelujočim v Oskrbimo Slovenijo – štafeta semena. Hvala in čestitamo.

Izvedena je bila največja Izmenjevalnica semen. Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen, kije vseslovensko gibanje, ki si prizadeva za samooskrbo in ohranjanje slovenskih semen. K gibanju je k aktivnemu pristopu je vzpodbudilo Združenja za trajnostno prihodnost Ekoci – eko civilna inicitiva Slovenije. Od leta 2011 dalje po vsej Sloveniji izvajajo izmenjevalnice semen starih avtohtonih sort. Veseli smo, da sedaj izmenjavo semen organizirajo civilne iniciative ali posamezniki, organizacije, šole in vrtci po več krajih v Sloveniji Civilna iniciativa Ekoci in Samooskrbni.net pa pomaga z obveščanjem, posredovanjem informacij o izvedbi štafete semen ter nudi lokalno podporo s strokovnjaki, dobrih praks in povezovanjem sodelujočih društev. Napredni sodelujoči, zavzeti ljudje so vsem tem času posejali na tisoče semen, naredili ogromno semenskih kroglic in bistveno poskrbeli za biotsko pestrost in povečanje samooskrbe, premost nanj, nadaljevanje tradicije in nadgradnjo novih znanj v času podnebnih sprememb. Vsako dejanje za trajnostno prihodost šteje.

PRIHODNOST HRANE

  1. Odgovore, kakšna bo in kakšno si želimo, smo iskali na zanimivem posvetu: “Ali bomo v prihodnje jedli gensko spremenjeno hrano ali sonaravno pridelano hrano?«. Vabljeni gostje odločevalcev politike, stroke in prikazi dobrih praks ter polna dvorana udeležencev je vzpodbuda k resnemu razmisleku in odločnim ukrepom o prihodnji prehranski varnosti. V času spremenjenih geopolitičnih razmer in novih tehnik tudi umetno pridelane hrane. Vprašanja in pobude so postavili tudi obiskovalci, podkrepili s podpisi, njihove pobude in pa so se zbirale ves čas sejma na razstavnem prostoru Ekoci.
  2. Iz posveta prihaja nedvoumno sporočilo odločevalcem, da si ljudje želijo transparentnega načina označevanja hrane vse od semena do končnega izdelka z razpoznavno označbo na deklaracijah, da bo kupec sploh vedel, kaj kupuje in lahko primerja tudi cene: na kakšen. način je bila hrana pridelana: v zemlji / konvencionalno ali sonaravno – ekološko biodinanamično ali permakulturno) ali v vodi (hidroponika, akvaponika, airponika) ali z umetno pridelavo hrane: umetno laboratorijsko pridelano meso, med, ter vzgoja čričkov, mokarjev ipd… Želijo, da se vsa hrana, ki ni pridelana v zemlji prodaja v ločenih trgovinah ali na posebnih oddelkih. Najti je potrebni način ponudbe slovenske hrane in proizvodov – morda tudi preko nove slovenske verige od kmeta preko zadrug do kupca z oznako Kupujmo slovensko, da bo kupec, ki se želi oskrbeti s slovensko hrano točno vedel, kje lahko najde izključno slovensko hrano.
  3. Nameravana zakonodaja o pridelavi rastlin z novimi genovskimi tehnikam in patentiranju semen pa naj se v primeru, da bi bila sprejeta v Sloveniji ne implementira, dokler niso raziskani vzroki kaj pomeni takšna pridelava za zdravje ljudi, živali, čebel in okolja.

 Ali se tudi vi strinjate s predlaganim?

Izvedena je bila največja vseslovenska semen in znanja, ki so jih izvedli sodelujoči gibanju Oskrbimo Slovenijo-štafeta semen in Samoskrbni.net, ki je bila zelo dobro obiskana. Na posvetu so bile podeljene zahvala in priznanja sodelujočim v vseslovenskem gibanju Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen. Podelila jih je državna sekretarka Eva Knez, Sanja Lončar, Samooskrbni, net, Irena Rotar, Združenje Ekoci, gubanje Oskrbimo Slovenijo-štafeta semen. Zahvale in priznanja so prejeli: dr.Martina Bavec, za prizadevanja za ekološko kmetijstvo v Sloveniji, Čebelarska zveza Slovenije za aktivnost posejmo 100.000 semenskih kroglic, Vrtec Slovenska Bistrica za prizadevanja prenosa znanj ohranjanja slovenskih semen, samooskrbe in trajnostne prihodnosti. Center za varstvo in delo Golovec Celje, ga. Mojca Murko za aktivnosti ohranjanja slovenskih semen in trajnostne prihodnosti, Center za varstvo in delo Golovec ga. Mateja Brinovec za aktivnosti ohranjanja slovenskih semen in trajnostne prihodnosti, Društvo gospodinj Spuhlja za aktivnosti Izmenjevalnice in ohranjanja slovenskih semen, g. Slavko Turšič za biodinamični sadjarski koledar in ohranjanje starih sadnih vrst. Priznanja so prejeli OŠ Artiče ga. Natalija Vahčič Za prenos znanj in aktivnosti: « Od semena do semena.« Za izvedene aktivnosti ohranjanja slovenskih semen in samooskrbe sonaravne pridelave in trajnostne prihodnosti, Društvo gospodinj Spuhlja, ga. Suzana Čeh Društvo gospodinj Spuhlja dr. Nataša Belšak Šel Vrtec “Otona Župančiča ” Slovenska Bistrica ga. Klavdija Čoh, Vrtec “Otona Zupančiča ” Slovenska Bistrica, ga. Leonida Lipovšek, ga. Nina Borko Bezjak in ga. Judita Kamenšek, Center za varstvo in delo Golovec ga. Ksenja Križnik Krajnc in OŠ Prebold, ga. Marjana Kladnik.