ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO NA POSLANE POBUDE IZ POSVETA »ALI BOMO V PRIHODNOSTI JEDLI GENSKO SPREMENJENO HRANO ALI SONARAVNO PRIDELANO HRANO«

Združenje Ekoci s partnerji, Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen, vseslovenskega gibanja za povečanje samooskrbe in ohranjanje slovenskih semen, Društvo za celostno samooskrbo, Samooskrbni.net, Informacijsko središče Zazdravje.net in Celjski sejem so organizirali zanimiv posvet v času celjskega sejma Altermed & Flora, dne 15.3.2024, na temo »Ali bomo v prihodnosti jedli gensko spremenjeno ali sonaravno pridelano hrano?«.

V času, ko smo priča spremembi prehranskih sistemov, spremenjenih geopolitičnih razmer in podnebnih sprememb, postopku sprejema zakonodaje na EU ravni o novih genomskih tehnikah pridelave rastlin in patentiranja semen, težavam v kmetijski panogi, ponudbi hrane v trgovini, ki ni več pridelana v zemlji, ampak tudi v vodi ali v laboratorijih, potrebujemo celovit sistemski pristop k strategiji kmetijstva, k nadgradnji organizacije kmetijstva in strategiji prehranske varnosti. Hkrati pa je to lahko tudi hkrati produktivna priložnost za zeleni prehod Slovenije v eko cono – eko vrt – bio regijo Evrope. Z umestitvijo strategije Slovenije k biokrožnemu trajnostnemu gospodarstvu, katerega temelj je kmetijstvo. Udeleženci se zavedajo, da razvoja in napredka ni mogoče ustaviti, želijo pa upoštevanje previdnostih načel pri implementaciji zakonodaje.

Na posvetu se je zbralo veliko število ljudi, na katerem so bili tudi častni gostje – vidni predstavniki odločevalcev, politike, stroke in institucij ter nevladnih organizacij:

  • Eva Knez, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  • dr. Martina Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru,
  • dir. Andrej Simončič, Kmetijski inštitut Slovenije,
  • dr. Maja Kolar, Semenjalnica,
  • Sanja Lončar, Samooskrbni.net,
  • Irena Rotar, Združenje Ekoci, eko civilna iniciativa Slovenije

Na podlagi odgovorov častnih gostov in informacij strokovnjakov, ekoloških kmetov ter sodelovanja zainteresirane javnosti so pripravljene spodnje pobude. Na posvetu in v času sejma je bilo zbrano večje število podpisov podpore k predlogom, ki so strnjeni v tem dopisu. Pripravljeni so s pomočjo strokovnjakov in sodelujočih naprednih članov združenja Ekoci s partnerji in Samooskrbni.net, Informacijskega središče za Zdravje.net in poslane na MKGP V PREUČITEV.

Prvotne pobude:

Z Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano smo prejeli konec aprila 2024:

Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bila poslana Zahvala za prejete odgovore in prošnja za dopolnitev odgovorov.

POVZETEK dopisa:

Zahvaljujemo se vam za prejete odgovore na poslane pobude iz posveta na Celjskem sejmu v marcu 20024 – Ali bomo v prihodnosti jedli gensko spremenjeno ali sonaravno pridelano hrano. Z soustvarjalci pobud smo jih preučili in vam pošiljamo zahvalo in prošnjo za dopolnitev odgovorov. 

Veseli nas vaše ukrepanje in zadržanost pri uvedbi NGT tehnik in nadejamo se, da boste vztrajali s previdnostnim načelom tudi naprej – kljub temu, da so poslanci Evropskega parlamenta dne 24.4 2024 prižgali zeleno luč za sprejetje NGT- novi genomskih tehnik pridelave rastlin – direktno v naravo – med njimi tudi slovenska poslanca Bogovič in Tomčeva, vsi ostali so bili proti in upoštevali so vaša previdnostna načela pri uvedbi NGT tehnik pridelave rastlin. Tudi Ekoci smo poslali Evropskim poslancem pred glasovanjem prošnjo in še dodatne argumente zakaj naj razmislijo o tematiki in naj glasujejo proti. Več info na www.ekoci.si.

Zahvaljujemo se Vam, da boste kot je vidno iz odgovora dodatno preučili tri naše pobude: kako do več slovenske hrane na jedilnikih javnih zavodov z umestitvijo v jedilnike – kar bo preučil Strateški svet za prehrano določi priporočljive jedilnike s slovensko sezonsko ekološko hrano.

Veseli nas, da ste sprejeli pobudo kako pospešiti lokalno pridelano hrano po dobrih praksah iz Avstrije in v sodelovanju z drugimi ministrstvi.

Veseli nas, da se zavedate pomena izobraževanja naročevalcev in izvajalcev ter ozaveščanja javnosti glede javnih naročil in pomena slovenske lokalne hrane ter ekoloških živil v javnih naročil ter da ste pripravljeni sodelovati na tovrstnem posvetu na sejmu V Celju, ki pa ga zaradi omejena dostopa do uporabnikov javnih naročil ne moremo izvesti sami brez vaše pomoči.

Veseli nas vaša podpora predlogu glede sonaravnih rešitev zeleno modre infrastrukture – ekomeridiacije. Kajti odškodnine niso edina rešitev potrebno je razmišljati trajnostno zadrževati vodo na mestu nastanka v izogib suše s elementi zadrževanja ter elemente za trajnostno prihodnost. Vendar nas zanima dodatno pojasnilo k tej temi kot navajamo v nadaljevanju.

PROSIMO PA ZA DOPOLNITVE ODGOVOROV.

Kot smo že v poslanih pobudah zapisali ponovno poudarjamo, da večinoma vaših ukrepov poznamo, in ste jih opisovali v odgovorih že poznamo in z njimi tudi obveščamo našo ciljno javnost ali pa jih napotujemo na ustrezno institucije.