PISMO EU POSLANCEM – NUJNA PREUČITEV ARGUMENTOV – GLASOVANJE O NGT IN PATENTIRANJU SEMEN – IN KAKO SO GLASOVALI

V imenu somišljenikov je Združenje Ekoci poslalo dne 23.4.2024 Prošnjo za razmislek in za glasovanje proti uvedbi NGT tehnik pridelave rastlin direktno v naravo, dokler se ne raziščejo vsi vplivi.

KAKO SO SE ODZVALI in KAKO SO GLASOVALI EVROPSKI POSLANCI. Z ekipo smo preverili dostopno dokumentacijo Evropskega parlamenta na povezavi: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2024-04-24-RCV_EN.pdf

STRAN 46 – 48

Ali v slovenski verziji na povezavi:

file:///C:/Users/HP/Downloads/PV-9-2024-04-24-RCV_SL%20(4).pdf

Iz dokumentov je razvidno, kako je potekalo glasovanje slovenskih poslancev: 

  1. Evropski poslanci Milan Brglez in Matjaž Nemec sta na naše  pismo odgovorila ter navedla  tudi argumente zakaj ste glasovala proti –  za kar se jima zahvaljujemo.
  2. Evropski poslanci: Milan  Zver, Romana Tomc , Irena Joveva in Klemen Grošelj –  na meil pošto niso odgovorili, so pa glasovali proti sprejetju. 
  3. Za je glasoval le poslanec Franc Bogovič in  Romana Tomc  – dokument   7.12. Rastline, pridobljene z nekaterimi novimi genomskimi tehnikami, ter hrana in krma iz njih.

Je pa zanimivo, da ima Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do sprejetje  te zakonodaje zadržano mnenje in zagovarja previdnostno načelo, za kar se jim zahvaljujemo  in se sprašujemo zakaj takšno mnenje  z glasovanjem ne potrdijo poslanci ki zastopajo državo. Evropski parlament je na gasovanju dne 24.4. 2024 na svojem zadnjem srečanju v tem sklicu sprejel to zakonodajo, ki gre naprej v  proceduro. 

PISMO IN PRILOGE, KI JE BILO POSLANO EVROSKIM POSLANCEM  

Spoštovani slovenski evropski poslanci

g. Matjaž Nemec,  g. Milan Brglez, g.Klemen Grošelj, ga. Irena Joveva, ga. Ljudmila Novak, ga. Romana Tomc,  g Franc Bogovič in g. Milan Zver.

Na vas se obračamo s prošnjo za dodatno preučitev argumentov pred glasovanjem.

Združenje Ekoci, eko civilna iniciativa Slovenije s partnerji in somišljeniki, ozaveščeno javnostjo ter napredno stroko in  društvi, Oskrbimo Slovenijo – štafeta semen –  vseslovenskim gibanjem  za povečanje samooskrbe, ohranjanje  slovenskih semen in trajnostno prihodnost, ki deluje že od leta 2012  z zaskrbljenostjo spremljamo sprejemanje zakonodajnega paketa v Evropskem parlamentu.

Dne 24.4. 2024 boste namreč glasovali o pomembnih dokumentih, ki bodo bistveno vplivali na našo deželo, prihodnost hrane  in življenja sedanjih in prihodnjih rodov. Glasovali boste o  zakonodajnih predlogih:”Rastline ki so pridobljene z nekaterimi novimi genomskimi tehnikami NGT njihova hrana in krma;  Pridelava in trženje rastlinskega razmnoževalnega materiala in Proizvodnja in trženje gozdnega reprodukcijskega materiala. Predlagamo, da se resnično poglobite v dokumentacijo, predvsem pa v amandmaje, ki osnovno verzijo dokumenta še bistveno poslabšujejo na povezavi:  https://www.europarl.europa.eu/…/A-9-2024-0014_EN.html

Naprošamo vas:  

1.     Da  glasujete proti zakonodajnemu paketu, ki je naveden zgoraj.

2.     Da preučite vse argumente, ki vam jih pošiljamo.

3.     Da se zavzamete za dodatno označevanje semen, hrane in  izdelkov – glede na način pridelave od semena do  krožnika  – KUPEC MORA VEDETI KAJ KUPUJE.

4.     Da podprete in predlagate zakonodajo, ki bo  prednostinaše čudovite dežele  z dejanji spremenila  v«  Eko regijo Evrope« 

Obrazložitev:

1.      Kot vam je poznano splošna javnost nikakor ni naklonjena GSO – gensko spremenjeni že več kot desetletje.  Novo poimenovanje: » Nove genomske tehnike  pridelave  rastlin; NGT ne spremeni dejstev,  da te tehnike  niso dovolj raziskane, da bi jih  pridelovali direktno v naravi,  brez da bi vedeli kaj pomenijo za zdravje čebel, ljudi, biotsko pestrost, če jih vnesemo direktno  v naravo?

2.      Ali morda poznate podatek, kaj   pomeni morebitna kontaminacija za ekološko kmetijstvo in biotsko pestrost?  Ali so znani podatki kaj  pomeni patentiranje semen za prehransko varnost in kaj za naše kmetijstvo.?

3.      S predlaganimi amandmaji v kolikor bi bili sprejeti  24.4. 2024 – ČE BI GLASOVALI ZA – tudi s pomočjo vaših glasov,  bi se  izenačilo konvencionalno kmetijstvo z genomsko pridelavo rastlin. Označevanje ne bi bilo potrebno:  označevanje semen pa  naj bi bilo celo prepovedano, kot piše v enem  izmed amandmajev

ZAKAJ VAS PROSIMO, DA  GLASUJETE PROTI.

Pošiljamo vam  gradivo v preučitev, v pomoč pri vaših odločitvah.

Napredni somišljeniki v Sloveniji se pridružujemo  argumentom,  ki so navedeni v dopisih  in že krožijo  po EU parlamentu in  že potekajo na EU ravni –če naštejemo le najpomebnejše  PAN Europe,  Greenpecace in Corporate Europe Observatory   

  1. Dopis : » Pet razlogov za zavrnitev poročila NGT na plenarnem zasedanju 24/04/2024 2 Corporate Europe Observatorys: »  poudarki« Ker bi  pomenilo bistveno znižanje varovanja okolja in zdravja. povzročilo porast patentiranih semen na račun kmetov, rejcev in kmetijske biotske raznovrstnost. Gensko spremenjena semena, proizvedena z »novimi genomskimi tehnikami«, so in bodo v bližnji prihodnosti patentirana. Njihova deregulacija povečuje nadzor kmetijskih korporacij nad kmeti in proizvodnjo hrane v EU… Prosimo, da preučite ostale  navedene argumente kot v dopisu  v priponki.
  2. Dopis z argumenti, ki jih je navedel Greenpeace in poslal EU poslancem : Zagotovitev ocene tveganja za vse nove GSO, kjer je posebej izpostavljeno, da je “Francoski zdravstveni organ, nemška zvezna agencija za varstvo narave in avstrijska agencija za okolje so v preteklih mesecih opozorila, da lahko novi GSO predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje.” V poročilu avstrijske agencije za okolje (UBA) iz leta 2023, ki je namenjeno izključno možnim nenamernim učinkom novega genskega inženiringa, je navedeno, da nove genomske tehnike (NGT) temeljijo “na bioloških procesih, ki ne morejo zagotoviti popolne natančnosti.  Prosimo, da preučite še ostale argumente v dopisu.
  3. Dopis PAN EUROPE, ki je bil poslan članom odbora za kmetijstvo s poudarki:  o Predlogu uredbe o rastlinah pridobljenih z novimi genomskimi tehnikami (NGT) ter njihovo hrano in krmo v Odboru za Okolje, javno zdravje in varnost hrane. S tem pismom želi PAN Europe deliti svojo globoko zaskrbljenost glede sedanjega predloga in številnih do zdaj vloženih sprememb,ki vsebujejo velike pomanjkljivosti. Bodo v sedanji obliki neizogibno vodile v nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi in okolje. Imeli bi tudi daljnosežne negativne posledice za pravice kmetov, proizvajalcev, trgovcev na drobno, potrošnikov in javnih organov.Državljani so večkrat izrazili, da so močno proti deregulaciji NGT/GSO,in vztrajati pri jasnem označevanju1. Na primer, v nedavni anketi Forsa je 96 % vprašanih so bili za varnostni pregled rastlin, ki so bile gensko spremenjene z uporabo novih procesov. 92 % jih meni, da morajo biti gensko spremenjena živila označena,ne glede na to, ali so bili uporabljeni novi postopki ali klasični genski inženiring2 .PAN Europe je zlasti zaskrbljen zaradi posevkov, odpornih na herbicide (HT), ki bodo povzročili povečanje uporabe škodljivih pesticidov, kot je to priča zlasti v Ameriki z pridelava soje, koruze, ogrščice in sladkorne pese, ki je tolerantna na glifosat, in njena velika posledice za javno zdravje in okolje. Tudi rastline, ki proizvajajo pesticide (PP). predstavljajo veliko tveganje za okolje in povečano odpornost proti škodljivcem. Na splošno je bistveno, da so vsi GSO, vključno z NGT, še naprej izpostavljeni velikemu tveganju oceno za ustrezno presojo možnih vplivov na ekosisteme in njihovo delovanje, kot tudi na zdravje ljudi. To zahteva temeljito oceno tveganja vsakega posameznega NGT rastlin, v zvezi z zdravjem ljudi, živali in okolja.
  4. Preučitev pobud iz posveta. V marcu 2024 je bil na Celjskem sejmu Altermed& Flora  v Celju organiziran  posvet:« Ali bomo v prihodnji jedli gensko spremenjeno ali sonaravno pridelano  hrano ? » , ki se ga je udeležila tudi  Eva Knez, Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano . Na  posvetu in tekom sejma  je bilo zbranih veliko dobrih predlogov in zbrano ogromno podpisov ljudi, ki podpirajo pobude predvsem so proti »stihijski« uvedbi novih genomskih tehnik dokler niso raziskani vsi učinki na zdravje ljudi, živali in naravo  iz etičnega, ekološkega in ekonomskega, kmetijsko agroživilskega in  trajnostnega  vidika. Ljudje želijo vedeti kakšno hrano jedo. Želij imeti informacije  na deklaracijah tudi po načinu pridelave, kar mora biti jasno označeno  – vse od semena do krožnika.  Pobude iz posveta so bile poslane odločevalcem. Iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo že dobili odgovor, kjer podpirajo previdnostno načelo  uveljavitve NGT in povezane  zakonodaje. Upajmo, da boste podprli njihova stališča. Naprošamo Vas, da tudi vi preučite Pobude iz posveta  in delujete k pozitivni implementaciji  predlaganih pobud, ki so objavljene tudi na spletni strani: https://ekoci.si/zadnje/pobude-iz-javnega-posveta-ali-bomo-v-prihodnosti-jedli-gensko-spremenjeno-ali-sonaravno-pridelano-hrano/.

Kaj bi pomenila uvedba  zakonodaje v kolikor bi jo sprejeli 24.4. 2024 za slovenski prostor prosimo, da si ogledate na kratkem filmu: Sanja Lončar: PRIHODNOST NAŠIH SEMEN: https://www.youtube.com/watch?v=nKXMwqECyjk

5. Kaj pa pomeni patentiranje semen tudi za slovenskega kmeta pa se lahko naučimo iz dokumentarnega filma Percy proti Goljatu na povezavi: https://365.rtvslo.si/arhiv/tuji-filmi/174929376.

Spoštovani EU poslanci, verjamemo, da Vam je mar za prihodnost.

Zato pričakujemo, da boste preučili  dodatne  argumente  in glasovali v dobro ljudi in narave in ne samo kapitala.  Tudi mi smo za napredek in razvoj – vendar ne za ceno trajnosti. škode naravi  in zdravja, z zadržkom, da se zakonodaja implementira takrat ko bodo  raziskani vsi vidiki morebitne uvedbe.  Z radovednostjo  bomo spremljali kako boste glasovali ali boste  sprejeli ali ne predlagane amadmaje, ki bi imele dolgoročne posledice in o tem obvestili tudi javnost. Vsi dokumenti so preko sporočil za javnost objavljeni na www.ekoci.si in povezanih delujočih straneh partnerjev, ki si enako prizadevamo za trajnostno prihodnost.

Pošiljamo vam tudi članke, ki so že  bili objavljeni na to temo v reviji Jana: “Privatizacija semen –   a brez njih ni hrane” in na 24ur ter “Ali bomo kmalu kupovali le gensko spremenjeno hrano?“. V sredo 24.4.2024 pa bo Studio ob 17h na radio Prvi,  saj dogajanje spremljajo tudi napredni mediji, saj ozaveščene in napredne ljudi, ki jim je mar za prihodnost ta tematika izredno zanima.

Soustvarjamo trajnostno prihodnost skupaj.

S pozitivnimi dejanji.

S spoštovanjem,

Za Združenje Ekoci, partnerje in vseslovensko gibanje Oskrbimo Slovenijo – štafeta semen s  somišljeniki,  

Irena Rotar, preds