SPOROČILO ZA JAVNOST – ŠTAFETA SEMEN, NAPOVED AKTIVNOSTI ZA LETO 2014

 

image003

Spoštovani!

Dogodki v zadnjem času  ob žledolumu so nas dodatno opomnili kako velik pomen ima samooskrba, znanje in sodelovanje. V gibanju Štafeta semen sodelujemo aktivni somišljeniki z zavedanjem, da smo za svojo prihodnost odgovorni sami in s skupnim  sodelovanjem  in aktivnim pristopom vsakega izmed nas po svojih močeh zmoremo doseči cilje,  da si zagotovimo  čim bolj sonaravno pridelano hrano za danes in za jutri.

Vabimo vas k sodelovanju in Vam pošiljamo:

ŠTAFETA SEMEN – OPIS AKTIVNOSTI in napovednik za 2014

image001

 


ŠTAFETA SEMEN

GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN , ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

ŠTAFETA SEMEN: PRIHODNOST JE V NAŠIH ROKAH – BODIMO AKTIVNI!

Eko civilna iniciativa Slovenije – Ekoci:Kdo bo poskrbel za nas, da v prihodnosti ne bomo lačni? Sami – tako, da posadimo čim več kulturnih rastlin na vrtičkih, balkonih, poljih, ki nam bodo dale plodove.

Rešitev je v zavedanju, da smo za svojo prihodnost odgovorni predvsem sami. Dozoreva v naših glavah, srcih in prehaja v dejanja, kako iz semen čim bolj sonaravno pridelati hrano in se povezati v bazo znanja ter somišljeniki. Potrebno se je aktivirati. Vsak po svojem znanju in zmožnostih. 

Otvoritev in predstavitev Štafete semen 2014 bo na sejmu ALTERMED na Celjskem sejmu 14. marca 2014 ob 13.00 uri; častni gost bo minister za kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan. Sodelujejo predstavniki in strokovnjaki institucij, nevladnih organizacij, medijev in zainteresiranih za Štafeto semen. Do sedaj je že več tisoč ljudi od zavzetih mentorjev v šolah in vrtcih, ki želijo naučiti otroke znanj za življenje do naprednih medijev, ki so ponesli informacije v svet, s sodelovanjem v Štafeti semen dokazalo, da znamo poskrbeti zase. Štafeta semen je gibanje za sejanje, izmenjavo in hranjenje avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen in sadik zelenjave, sadnih vrst, poljščin in zelišč. Semena so osnova prehranske varnosti. Prizadevamo si za prava semena, brez gensko spremenjenih organizmov. Sorte požlahtnjene v Sloveniji ter stare populacije, krajevne in avtohtone sorte, ki so prilagojene našemu okolju, omogočajo boljšo možnost sonaravne pridelave hrane za katero si prizadevamo v gibanju Štafeta semen. Z ohranjevanjem tega dela naše kulturne in tehnološke dediščine bomo ohranili znanje naših dedov in pradedov ter ga prenesli na zanamce. Vsa aktivnost poteka po sistemu izmenjave znanj, izkušenj in dela posameznika, vsakega izmed nas. Vsak lahko sodeluje na svoj način, kot zna in zmore. Da ne bomo lačni, ne mi, ne naši otroci, je potreben aktiven pristop.

Ekoci smo uspeli s Štafeto semen vzpodbuditi k sodelovanju in aktivnemu pristopu tako, da smo opisali:

Kako poteka Štafeta semen in sadnih vrst; (s prijavo k sodelovanju kot Pozitivna točka Štafete semen sodelujoči najmanj 11 zrn semena posejejo, 11 izmenjajo in 11 ohranijo, ali pa posadijo sadno drevo ali jagodičevje ter izpolnijo tudi ustrezno dokumentacijo za sodelovanje v Štafeti semen:

ŠTAFETA SEMEN – Prijavnica za sodelovanje

ŠTAFETA SEMEN – Spremno pismo in potni list semena  ter

ŠTAFETA SEMEN – Poročilo Pozitivne točke

V Bazi informacij so navedeni kontakti, kje pridobite Informacije, katera so avtohtona, domača in tradicionalna semena in kdo ta semena prideluje. Nekateri pridelovalci sodelujejo tudi na Izmenjevalnicah semen.

Sodelujočim je omogočena Podpora v Bazi znanja, kjer sodelujejo vladne strokovne službe Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Kmetijski inštitut Slovenije, Fakulteta za biosistemske vede v Mariboru, Skupnost vrtcev Slovenije preko vrtca koordinatorja – Vrtca Slovenska Bistrica, koordinatorica osnovnih šol ter strokovne nevladne organizacije.

V Štafeti semen štejejo dejanja – dogodki, aktivnosti in dobre prakse, ki jih organizirajo Ekoci in sodelujoči partnerji v Bazi znanja, aktivnosti izvajajo v času Štafete semen po Sloveniji tudi prijavljeni sodelujoči kot Pozitivna točka Štafete semen .O aktivnostih in teh dogodkih Ekoci sproti obveščamo javnost preko naprednih medijev , ki posredujejo te informacije in tako skupaj delujemo v gibanju za večjo samooskrbo in blaginjo v Sloveniji.

Celotno gradivo o poteku in sodelovanju  je objavljeno na spletni strani www.ekoci.si; Za sodelovanje v Štafeti semen izpolnite prijavnico , ki jo pošljete na ekoci.si@gmail.com; in v kp: info@ekoci.si;

Več informacij na: www.ekoci.si; ekoci.si@gmail.com;ali info@ekoci.si; ter http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496 in Stafeta semen:http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen

Dobrodošli pri aktivnem sodelovanju!

EKIPA

 

Description: Description: cid:image006.png@01CDE869.90AF4C70

 

 

in sodelujoči v Štafeti semen

www.ekoci.si; ekoci.si@gmail.com; info@ekoci.si;

https://www.facebook.com/EkociSlovenija;

https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t