SZJ – Pobude in vprašanja iz posveta “KAKO SI ZAGOTOVITI HRANO ZA DANES IZ PRIHODNOST”

Dne 16.10.2022  so bila  na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslana zbrana vprašanja, na katere ni bilo odgovora na posvetu in ki so jih pisno podali udeleženci posveta. Napisani so dobronamerno.

KAKO SI ZAGOTOVITI HRANO ZA DANES IZ PRIHODNOST

Na Celjskem sejmu MOS  je  bil dne  18.9 2022, v organizaciji Ekoci  – eko civilna iniciativa Slovenije in Celjskega sejma organiziran posvet: “Kako si zagotoviti hrano za danes in za prihodnost? Prehranska varnost na nivoju države, gospodinjstva in lokalne skupnosti. Je lahko samooskrba del rešitve?

Posveta se je poleg gostov in predstavnikov nevladnih organizacij udeležilo veliko obiskovalcev, ki menijo, da je aktivni in pozitivni pristop in čimprejšnje ukrepanje nujno. V iskanju odgovorov ali smo lahko prehransko varni za prihodnost v primeru nepredvidenih razmer na trgu in dokaj verjetnem pomanjkanju semen, živil, krmil za živali in hrane, zagotovil o brezskrbni prihodnosti ni bilo zaznati.

Glavno sporočilo posveta je, da naj država čimprej poskrbi, da bodo tudi v državnih rezervah semena, brez katerih ni hrane, naj vzpodbuja sajenje prilagojenih avtohtonih semen in vzpodbuja pridelavo  sonaravne hrane za trg  ter omogoča pogoje za čim večjo samooskrbo s hrano čim širšemu krogu prebivalcev. Vključno s svobodno rejo kokoši za samooskrbo. Na posvet je bilo povabljeno Ministrstvo  za kmetijstvo,  gozdarstvo in prehrano, ministrica Irena Šinko in državna sekretarka Tatjana Buzeti, po pooblastilu pa se je posveta udeležila ga. Joži Cvelbar, ki je  zagotovila, da si bo prizadevala, za podane odgovore na poslane pobude in realizacijo v okviru možnosti.

Celoten dokument lahko preberete spodaj.