Gostje posveta

Sporočilo za javnost iz posveta “Ali bomo v prihodnosti jedli gensko spremenjeno ali sonaravno pridelano hrano?” ter podelitve priznanj in zahval za projekt “oskrbimo slovenijo – Štafeta semen”

Celje, 15.03.2024

Na Celjskem sejmu Altermed & Flora je bil organiziran zanimiv posvet: “Ali bomo v prihodnje jedli gensko spremenjeno hrano ali sonaravno pridelano hrano?«  Vabljeni gostje odločevalcev politike, stroke in prikazi dobrih praks ter polna dvorana udeležencev je vzpodbuda k resnemu razmisleku in odločnim ukrepom o prihodnji prehranski varnosti. V času spremenjenih geopolitičnih razmer in novih tehnik tudi umetno pridelane hrane. Vprašanja in pobude so postavili tudi obiskovalci, podkrepili s podpisi, njihove pobude in pa so se zbirale ves čas sejma na razstavnem prostoru Ekoci. Podeljena so bile tudi zahvale in priznanja sodelujočim v vseslovenskemu  gibanju za povečanje samooskrbe in ohranjanje  slovenskih semen Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen.

Iz posveta prihaja nedvoumno sporočilo odločevalcem, da si ljudje želijo transparentnega načina označevanja hrane vse od semena do končnega izdelka z razpoznavno označbo na deklaracijah, da bo kupec sploh vedel, kaj kupuje in lahko primerja tudi cene: na kakšnen. način je bila hrana pridelana: v zemlji / konvencionalno ali sonaravno – ekološko biodinanamično ali permakulturno) ali v vodi (hidroponika, akvaponika, airponika) ali z umetno pridelavo hrane: umetno laboratorijsko pridelano meso, med, ter vzgoja čričkov, mokarjev ipd…

Želijo, da se vsa hrana, ki ni pridelana v zemlji prodaja v ločenih trgovinah ali na posebnih oddelkih.  Najti je potrebni način ponudbe slovenske hrane in proizvodov – morda tudi preko nove slovenske verige od kmeta preko zadrug do kupca z oznako Kupujmo slovensko, da bo kupec, ki se želi oskrbeti s slovensko hrano točno vedel, kje lahko najde izključno slovensko hrano. Nameravana zakonodaja o pridelavi rastlin z novimi genovskimi tehnikam in patentiranju semen pa naj se v primeru, da bi bila sprejeta v Sloveniji ne implementira, dokler niso raziskani vzroki kaj pomeni takšna pridelava za zdravje ljudi, živali, čebel in okolja.

Več informacij o posvetu najdete spodaj.