Arhivi Kategorije: Gradivo za razmislek

ALI BOMO ZNALI OHRANITI SLOVENIJO? POBUDA PROTI PODPISU SPORAZUMOV TISA IN TTIP – Sporočilo za javnost

ekoci10155917_643013585805199_782696575792528123_n

Spoštovani!

Sporočilo za javnost

ALI BOMO ZNALI OHRANITI SLOVENIJO?

POBUDA PROTI PODPISU SPORAZUMOV TISA IN TTIP

Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije – somišljeniki Ekoci, se pridružujemo aktivnostim ogromne množice naprednih ljudi in želimo aktivni pristop vseh, ki lahko pripomorejo, da se vpiše pravica do vode v ustavo, da se zavrne vsak podpis sporazumov na EU in državni ravni, ki kakorkoli posegajo v pravice dostopa do pitne vode in osnovne infrastrukture. Smo odločno proti podpisu sporazumov TISA in TTIP.

Somišljeniki Ekoci se pridružujemo nasprotnikom uveljavitve sporazumov v EU in v Sloveniji, nevladnim organizacijam in naprednim državljanom, ki so že aktivni na tem področju ter skoraj 3 milj. podpisnikom mednarodne peticije proti podpisu sporazumov.

Podajamo vam pobudo, da se aktivirate in storite dejanja v izogib uveljavitve sporazumov ter da tudi Vi podpišite mednarodno peticijo do 6.10.2015 PROTI PODPISU SPORAZUMOV TTIP IN TISA https://stop-ttip.org/

Zakaj bi podpisali peticijo? Zagovorniki poudarjajo obseg trgovine in naložb med EU in ZDA in večje gospodarske koristi partnerstva. Kakšni so pomisleki? Kritiki opozarjajo, da bi sporazum povečal moč korporacij in omejil suverenost držav, da regulirajo trge v javnem interesu, pa tudi, da so obljube o pričakovani gospodarski rasti izrazito precenjene. Pomisleki, ki se pojavljajo okoli pogajanj o TISI so, da bo sporazum vodil v privatizacijo javnih storitev in naravnih virov. Zaradi posebnih določb, ki so vezane na zakonodajo se, podobno kot pri TTIP-u in TISA pojavljajo tudi pomisleki o omejevanju pristojnosti držav na zakonodajnem področju, torej so mednarodne korporacije, ki že v veliki večini obvladujejo gospodarstvo sveta nad pristojnostmi Vlad posameznih držav, kar lahko pomeni izgubo suverenosti ter monopol tudi nad osnovnimi dobrinami kot je voda. Globalizacija v najbolj grobem bistvu posega v temeljne pravice posameznika, kar odločno zavračamo. Najhitreje ponazarja prihodnost s podpisom sporazumov animirani film na povezavi: https://www.facebook.com/homesnotbanks/videos/1644980505759833/?pnref=story

Zatorej pozivamo vse napredne ljudi k aktivnemu pristopu na področjih:

 1. vse evropske poslance, da glasujejo proti sprejetju sporazuma na EU ravni,
 2. slovensko Vlado in slovenske politike in predstavnike države, da izvedejo vse potrebne ukrepe da se sporazum ali elementi sporazuma ne uveljavijo v Sloveniji ter da preprečijo podpis tega ali podobnih sporazumov, ki bi dajala prednost pred kratkoročnih koristi pred dolgoročno vizijo ohranjanja Slovenije, slovenske integritete, vrednot in dostojanstva.
 3. da se sprejme ustrezna zakonodaja , ki bo onemogočala privatizacijo vodnih virov in osnovne infrastrukture,
 4. želimo, da se Slovenija, njene naravne danosti in suverenost ohrani in da gospodarstvo razvijamo na preudaren, trajnosten in inovativen način, ki ohranja Slovenijo kot samostojno zeleno destinacijo in je hkrati odprta za sodelovanje izven meja kot napredna in uspešna gospodarska država.
 5. Pozivamo vse gospodarstvenike, institucije, napredne ljudi, napredne medije, k dejanjem ki bodo pripomogle, da bo Slovenija kot samostojna država z lastno integriteto z lastnimi naravnimi danosti, kulturo in jezikom ohranjena in nadgrajena za sedanje in prihodnje rodove.

Čas v katerem živimo zahteva aktivno državljanstvo. Zahteva pogumne in preudarne predstavnike države z dolgoročno vizijo. Samo od naših dejanj je odvisno ali bomo še imeli Slovenijo, ki bo omogočala dostojno življenje tudi v prihodnosti. Mi jo želimo! Ali si jo tudi vi? Aktivirajte se! Štejejo le dejanja!

Pozdravljamo Vas v upanju, da vsak izmed nas stori najboljše kar lahko v načrtovani smeri – s pozitivnim pristopom za svetlo prihodnost! Skupaj nam bo uspelo!

S spoštovanjem!

V vednost:

 • predsednik RS g.Borut Pahor,
 • predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar,
 • ministrski zbor Vlade RS,
 • poslanci RS v EU parlamentu,
 • predsednik DZ. dr. Milan Brglez,
 • poslanci DZ RS ,
 • predsednik DS Mitja Bervar in poslanci,
 • napredni mediji in širša javnost.

Ekipa Ekoci: Irena, Marjan, Edita, Dejan, Tomaž, Tamara, Maja, Ksenija, Iztok, Tomaž, Mateja, Dejan, Igor.., in več tisoče naprednih ljudi..

in številni drugi somišljeniki, ki želijo aktivno soustvarjati prihodnost!

»Oj; osti Jarej,« star slovenski pozdrav-pomeni – bodi mlad , pomlajen bodi močan –» Slovenec Slovenka, kjerkoli si, tu je tvoj temelj, tvoja osnova od tu izhajaš; so nam zapisali predniki .na napisu v Geos-u- geometrijskem središču Slovenije v Vačah. Prizadevamo si naprej po tej poti!

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si;  inFB:  https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts Nič nas ne sme presenetiti: https://www.facebook.com/Nič-nas-ne-sme-presenetiti-bodimo-pripravljeni-1567 Umetnost preživetja v omejenem okolju: https://www.facebook.com/groups/umetnostprezivetja/?fref=ts Sonaravni vrtovi: https://www.facebook.com/SonaravniVrtovi?notif_t=page_new_likes; Letni časi: https://www.facebook.com/letnicasi?fref=ts

Sporočilo za javnost- ČESTITKE OB DNEVU SLOVENSKE HRANE-PODELITEV PRIZNANJ ŠTAFETE SEMEN

 

SPOROČILO ZA JAVNOST –  Čestitke ob dnevu slovenske hrane* Štafeta semen – podelitev  priznanj sodelujočim *  Pobude MKO  za učinkovitejše  reševanje posledic poplav

Eko civilna iniciativa Slovenije – Ekoci: Dne 21.11.2014 je dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk. Vsem, ki si prizadevate ozaveščanje o pomenu slovenske   hrane in vsem, ki z dejanji prispevate  k večji samooskrbi s hrano iskreno čestitamo. Želimo vam, da še naprej sejete semena rastlin, znanja, ozaveščanja in povezovanja. V teh dneh smo pričeli s podelitvijo priznanj v Štafeti semen, pripravili Pobude za učinkovitejše reševanje poplav  ter jih poslali na Ministrstvo za okolje in prostor.

Čestitke prejemnikom priznanj Sodelujočim v Štafeti semen

Eko civilna iniciativa Slovenije – Štafeta semen: Ponosni smo na vse sodelujoče v Štafeti semen, ki so sadili, sejali in izmenjavali  avtohtona , domača, tradicionalna semena in jih poslali za v gensko banko. Zahvaljujemo se predstavnikom  stroke za strokovno pomoč v Bazi znanja in koordinatorici za vrtce –  Vrtcu Otona Zupančiča Slovenska Bistrica in  za šole – Osnovni šoli Žalec. Zahvaljujemo se sodelujočim  na otvoritvi Štafete semen na sejmu Altermed v Celju ter predstavnikom pristojnega Ministrstva  na sejmu Agra – kjer so na  predlog sodelujočih nastale Pobude  Vladi iz Posveta semen, da sprejme  ukrepe, ki bodo podpirale operativne aktivnosti na področju varovanja semen brez Gso, živo ohranjanje semen in podpirala  večje ozaveščanje o pomenu sonaravno pridelane hrane. Pobude in odgovore  najdete na povezavi:  https://ekoci.si/?p=2567

Zbrana  semena v Štafeti semen 2014  so bila predana v hrambo in preučitev predstavnici dr. Jelki Vozlič iz Kmetijskega inštituta Slovenije na sejmu Agra. Semena bodo analizirali in morda odkrili še kakšno novo že pozabljeno seme. Zahvaljujmo se vsem sodelujočim, V teh dneh smo pričeli s podelitvijo priznanj vsem, ki ste izrazili željo. V kolikor sodelujoči niste vpisali podatka, da želite priznanje  in ste le poslali semena in izvajali aktivnosti nam lahko to še  sporočite  na naslov:  ekoci.si@gmail.com; Spodaj fotografija lanskih prejemnikov  priznanj

 

Dan slovenske hrane

Tudi letos bodo v okviru dneva slovenske hrane  potekala aktivnost  MKGP – Sejemo semena vrtnin, kjer  vsi  vrtci in osnovne šole prejmejo  semena 5 vrst vrtnin.  Na vse institucije in posameznike apeliramo tudi Ekoci, da se pridružijo širitvi zavedanja o pomenu lokalno pridelane hrane in vzpodbudijo konkretne aktivnosti na področju semen, znanja in povezovanja za večji samooskrbo. Več info na: http://tradicionalni-zajtrk.si/projekti/dan_slovenske_hrane/

Pobude za hitrejše in učinkovitejše reševanje posledic poplav

Tudi podnebne razmere se neprestano spreminjajo Vedno znova  ugotavljamo, da sedanji ukrepi za preprečitev poplav ne zadoščajo. Zato  so somišljeniki Ekoci pripravili Pobude za bolj učinkovito in fleksibilno odpravo posledic o učinkovitejši sanaciji in preprečitvi posledic poplav. Predlagajo,da se investicijsko vzdrževanje vodotokov ureja kot do sedaj, del sredstev in pristojnosti  za sanacijo in preventivo poglobitev vodotokov čiščenje brežin  pa  se naj prenese na Občine in lokalne skupnosti, kjer bodo z gasilci prostovoljci in lokalni lastniki zemljišč urejali preventivo in sanacijska dela. Pri tem zaposlili še  več ljudi in bolj učinkovito porabili sredstva. Seveda pa morajo biti tudi ta dela ustrezno koordinirana. Predlagamo ustanovitev okoljskih delovnih brigad ter petletni načrt za izredne razmere. Odgovor iz Ministrstva za okolje in prostor pričakujemo do 20.12.2014. Predlogi  so na v celoti objavljeni na spletni strani Ekoci na povezavi: https://ekoci.si/?p=2578

Zahvaljujemo se  vsem sodelujočim .Verjamemo, da s skupnim sodelovanjem zmoremo več. Vsako dobro dejanje šteje!

 

Ekipa   in sodelujoči v  Bazi znanja Štafete semen

Oj – Osti Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan!”Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov in prizadevamo si ga ohranjati naprej Več info na www.ekoci.si; www.lavita.si; in Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=ts in https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=Spletna stran: www.ekoci.si ; Elektronski naslovi: ekoci.si@gmail.com; Štafeta semen


POBUDE ZA BOLJ UČINKOVITO IN FLEKSIBILNO ODPRAVO POSLEDIC IN VZROKOV ZA PREPREČITEV POPLAV

   POBUDE  ZA BOLJ UČINKOVITO IN FLEKSIBILNO ODPRAVO POSLEDIC

                                              IN VZROKOV ZA PREPREČITEV POPLAV 

 

 

 

Ob pogostih vremenskih ujmah ugotavljamo, da sedanji ukrepi (Arso, koncesionarji..) in vložena sredstva glede na pogostost dogodkov ne zaležejo dovolj. Zato pošiljam nadgrajen predlog volje ljudi za nadgradnjo načina reševanja posledic na vodotokih poškodb po žledolomih in infrastrukturi, ki bi istočasno odpravil več težav  – kako bi sredstev lahko naredili več , istočasno zagotovili čim obširnejša dela za preprečitev nadaljnje škode, zadovoljili čim več ljudi in hkrati s temi sredstvi še dvignili BDP. Zavedati  se je potrebni da poplave in vremenske  ujme niso le stvar okoljskega Ministrstva ampak tudi Ministrstva za infrastrukturo, gospodarstvo i, kmetijstvo in ostalih ministrstev   ter predvsem ljudi in narave, ki utrpi največjo škodo.

Zato predlagamo:

 

1.       PREDLAGAMO, DA SE REŠEVANJE POSLEDIC IN VZROKOV POPLAV LOČI NA:

 

b)       investicijski del ( ki ga opravlja Država, Arso, kot do sedaj… in)

c)       na  sanacijska in vzdrževalna dela  ( poglobitev obstoječih vodotokov in čiščenje brežin)  prenesejo skupaj z odgovornostmi in sredstvi  na OBČINE IN LOKALNE SKUPNOSTI-z državno koordinacijo, ki samo usklajuje aktivnosti,

d)       da se sredstva za izvedbo pod točko 2 istočasno namenijo Občinam-kar bo pomenilo fleksibilnejši pristop in več opravljenega dela za isti denar,

e)       da se uvedejo cestarji, ki bodo sprotno čistili odtoke in vzdrževali bankine,

f)         da se uvede  trajnostno rešitvijo utrjevanja brežin (kar se je v preteklosti že izvajalo) , trjevanja bankin, s popletom in pilotni  ,poglobitev strug , čiščenja obal ob vodotokov – info-priponke Utrjevanje brežin –  Viktor Schauberger ~ Comprehend & Copy Nature ~ https://www.youtube.com/watch?v=SoXW_3vPBiI

g)       z vključitvijo čim več ljudi v procese, ustanovitev OKOLJSKIH DELOVNIH BRIGAD izvede učinkovita sanacija in preprečitev nadaljnjih škod,

h)       zgodovina je pokazala, da se lahko z vključitvijo velike mase ljudi v infrastrukturne projekte poveča  tudi BDP,

a)       da so ljudje nezadovoljni s sedanjim stanjem in bodo ukrepali po svoje , če ne bodo vključeni in zadovoljeni v najkrajšem možnem času,

b)      da sanacija vodotokov ni stvar le MKO ampak tudi MKGP, saj zmanjkuje kmetijske zemlje; za infrastrukturo in ostale. Na vsakem področju – glede na to, da denarja ni veliko je potrebno preučiti prioritetenarediti REBALANS PRIORITET  ( navajam primer  zelo drag in neučinkovit način izvedbe  protihrupnega  zidu na avtocesti proti Celju , ki je dobesedno bob steza, ki zastira poged  na prelepo pokrajino proti Celju prosim , da usmerite pozornost na to, ko se boste peljali v prihodnje na tej relaciji- ne vem kje v Evropi so videli tako grdega in nefunkcionalnega)

c)       za enak denar bi z denarjem  lokalnim skupnostmi  za ureditev cest in mostov za sanacijo in utrjevanja bankin, prekope v preprečitev plazenja.. in s tem bistveno pripomogli k izboljšanju infrastrukture kot na opisan način,

d)       Potrebno je vzpostaviti nazaj dobro vpeljan sistem  v preteklosti NIČ NAS NE SME PRESENETITI (NNNP) nacionalni program reševanja , zaščite in oskrbe s hrano ..)

e)       .Potrebno je na nivoju vlade pripraviti petletni načrt za izredne razmere

 

3. PREDNOSTI ZA UČINKOVITEJŠO PORABO SREDSTEV IN NAČINI:

 

a)       Več opravljenega dela za isti denar,

b)       Odgovornost za PREVENTIVO IN SANACIJO prevzamejo lokalne skupnosti in ljudje ne Država,

c)       Potrebno je vzpostaviti  državna koordinacijo, da se vključijo koncesionarji za večja dela, poglabljanje strug in čiščenje brežin pa je v domeni Občin,KS…

d)       Vzpodbudi se lokalno gospodarstvo zaposlijo več ljudiDelu čast in oblast«- ljudje se počutijo vključeni,

e)       Občine in ljudje izvajajo pritiske na institucije, da bo sistem postal fleksibilnješi ,

f)         v sanacijo in preventivo se vključijo gasilci, vojaki , javni delavci , čakajoči na zavodih za zaposlovanje, lastniki zemljišč, prostovoljci, mladina, seveda pod strokovnim vodstvom,

g)       lahko se uvede Dnevnina za prostovoljce 10€ plačila na dan plus malica in oprema,

h)       da se pristopi k preprečevanju in uvede način ukrepanja in sofinanciranja protipoplavnih cevi: http://www.gorenjskiglas.si/article/20081128/C/311289966/1121/1015/novosti-proti-poplavam in http://www.finance.si/8325667/V-boju-proti-poplavam-je-treba-iskati-trajne-re%C5%A1itve

i)         da strokovne institucije  pristopijo  k odpravi  vzrokov posledic in se ugotovi kaj so naravne in kaj so umetno povzročene spremembe podnebnih sprememb (Geoinžinering)  in o tem obvešča javnost: https://www.google.si/search?q=geoin%C5%BEeniring&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=EyJoVLy2GcTiywPepYLABQ&ved=0CAcQ_AUoAg

 

 

Naprošamo  za preučitev in odgovor do 16.12.2014

 

Verjamemo , da bo z nadgradnjo ukrepov in vključitvijo množice ljudi povečana učinkovitost , dobro porabljena sredstva  in posledično pomenilo tudi vključenost , zadovoljstvo  prebivalcev Slovenije in posledično pomagalo k povečanju BDP.

 

 

S spoštovanjem!

 

Ekipa Ekoci

 

Oj – Osti  Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan!

Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si;  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,   tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov…

 

Priporočamo ogled gradiva:

Spletna stran: www.ekoci.si  ; Elektronski naslovi: info@ekoci.si; ekoci.slo@gmail.com; ekoci.si@gmail.com FB: Ekoci Ekološka civilna iniciativa:  (http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496) Ekofejst Galicija: http://www.facebook.com/events/438548166206670/ in gradiva na : https://www.google.si/search?hl=sl&q=ekofejst+%C5%BEalec&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bpcl=40096503&biw=1441&bih=688&wrapid=tlif135707116572110&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&authuser=0&ei=RkPjUKHBL6XK0QWZ24HYBw ter https://www.google.si/search?hl=sl&q=eko+civilna+iniciativa+slovenije&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bpcl=40096503&biw=1441&bih=688&wrapid=tlif135707124323910&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&authuser=0&ei=oUPjUO2OBKqw0AXdtoG4DQ;  ter   Stafeta semen:http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen ogled gradiv: https://www.google.si/search?hl=sl&q=eko+civilna+iniciativa+slovenije&bpcl=40096503&biw=1441&bih=688&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&wrapid=tlif135707133726010&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&authuser=0&ei=50PjUP7wOJPL0AXw74D4Bw

 

 

POPLET 2

Zaustavitev drvenja v razkroj, polarizacijo in katastrofo in preusmeritev k vrednotam humanizma, etike in trajnostnemu razvoju sveta

ZAVEST JE VSE – zaustavitev drvenja v razkroj, polarizacijo in katastrofo in preusmeritev  k vrednotam humanizma, etike in trajnostnemu razvoju sveta z preusmeritvijo  pozornosti na razvoj človeških vrednot in zavesti, kot ključnega dejavnika,  zavest namreč ni samo nekakšen vzporeden pojav možganskih aktivnosti; je nekaj, kar prežema vse vesolje. Zavest ni enostaven proizvod nekega dovolj zapletenega živčnega sistema. Prisotna je v celem telesu in v vsem stvarstvu (povzeto po Ervin Laszlo – madžarski filozof in humanist)

ZAVEST JE VSE
Avtor eseja: Peter Russell
O prvobitnosti in vseobsežnosti zavesti ter zakaj je bistvo realnosti duhovno in ne materialno
(The Primacy of Consciousness; Peter Russell (1) https://www.youtube.com/watch?v=-d4ugppcRUE)

Madžarski filozof Erwin Laszlo (2) v delu z naslovom »Znanost in obnovljeni čar vesolja: vzpon integralne vizije realnosti«  (Science and the Reenchantment of the Cosmos : The Rise of the Integral Vision of Reality) zagovarja tezo, da virtualno energetsko polje, znano kot kvantni vakum ali polje ničelne točke, ustreza temu, kar so stari Indijci imenovali Akaša (beseda v sanskrtu pomeni nebo, prostor ali ether). Je vir vsega, kar obstaja in nosilec spomina vesolja (glej npr.: http://en.wikipedia.org/wiki/Akasha).  V tem razmišljanju bi rad šel še korak dlje s trditvijo, da je bistvena značilnost tega končnega vira vsega zavest sama, nič več in nič manj.

Zamisel ni nova.  V Upanišadah je Braman, izvor vesolja (dobesedno: »to, iz česar vse raste«) smatran kot Atman (»to, ki se sveti«), bistvo zavesti. In v uvodnih vrsticah Damapade Buda pojasnjuje, da »misel vodi vse stvari, misel jih rodi in oblikuje«.

Tak pogled, čeprav razširjen v številnih metafizičnih sistemih, je popolnoma tuj trenutnemu znanstvenemu pogledu na svet. Svet, ki ga opazujemo je tako prepričljivo materialen; vsak namig, da bi lahko imel kaj skupnega z zavestjo, je hitro zavrnjen, češ da nima »realne osnove«.  Vendar, ko pobliže spoznamo ta alternativni svetovni nazor, se izkaže, da ni v nasprotju z nobenim odkritjem sodobne znanosti – pač pa le z njenimi izhodiščnimi predpostavkami. In kar je še pomembneje, ponuja precej bolj privlačno sliko vesolja.

Vse je v zavesti

Ključ do tega alternativnega pogleda je dejstvo, da so vse naše izkušnje – vse naše zaznave, vtisi, sanje, misli in občutki – oblike, ki se pojavljajo v zavesti. To sicer ne izgleda vedno tako. Ko vidim drevo, se mi zdi, da vidim neposredno drevo samo. Toda znanost nas opozarja, da se dogaja nekaj povsem drugega. Svetloba, ki vstopa v oko sproža kemijske reakcije v mrežnici, ta pošilja elektrokemične impulze vzdolž živčnih vlaken v možgane. Le ti predelujejo tako prejete podatke in nato ustvarijo lastno podobo o tem, kaj je tam zunaj. Sledi občutek, kot da opazujem drevo. Toda kar dejansko doživljam ni drevo samo, temveč le podoba, ki se pojavi v zavesti. To velja za vse, kar doživljam. Vse, kar vemo, zaznavamo, ali si predstavljamo, vsaka barva, zvok, vtis, vsaka misel ali občutek je oblika (forma) v naši zavesti. Vse je oblika (in-formacija) v zavesti.

Dejstvo, da nikoli ne doživljamo fizičnega sveta neposredno je zaposlovalo številne filozofe. Eden najbolj znanih je bil Kant, nemški filozof iz 18. stoletja, ki je potegnil ostro ločnico med obliko, ki se pojavi v zavesti (kar je poimenoval fenomen – grška beseda phenomenon, ki pomeni »to kar izgleda«) in svetom, ki vzbuja te zaznave, kar je poimenoval nomen (grško noumenon: »to kar je zamišljeno«). Vse, kar poznamo izkustveno, je trdil Kant, so fenomeni – pojavne oblike v naši zavesti. Nomen, »stvar sama po sebi«, ostaja vedno onstran našega zaznavanja ali neposrednega vedenja.

Za razliko od nekaterih njegovih predhodnikov Kant ni trdil, da je ta realnost tudi edina realnost. Irski teolog škof Berkely je podobno zagovarjal tezo, da poznamo samo naše zaznave. Sklepal je, da ne obstaja ničesar razen naših zaznav, kar ga je privedlo v težak položaj, ko je moral pojasnjevati, kaj se zgodi s svetom, kadar ga nihče ne opazuje. Kant je predpostavljal, da obstaja temeljna realnost, le da jo nikoli ne moremo izkusiti neposredno. Vse, kar lahko spoznamo o njej, je neka oblika, ki se pojavi v naši zavesti – naš mentalni model tega, kar naj bi bilo »tam zunaj« nas.

Včasih slišimo, da je naš model realnosti iluzija, toda to ne drži povsem. Lahko, da gre le za pojave v zavesti, toda vseeno je to neka realnost – edina realnost, ki jo poznamo izkustveno. Do iluzije pride, ko zamenjujemo realnost, ki jo zaznavamo s fizično realnostjo, stvarjo-samo-po–sebi. Vedantski filozofi starodavne Indije so to zamenjavo imenovali maja. Čeprav pogosto prevajana kot »iluzija« (napačna zaznava sveta), bi bilo pojem bolje razlagati kot zmoto, (napačna razlaga sveta). Trpljenje povzroča zmota, ko verjamemo, da so pojavi (fenomeni) v naši zavesti hkrati tudi zunanji svet neposredno. Zavajamo sami sebe, ko mislimo, da je podoba drevesa v naši zavesti hkrati tudi drevo samo.

Drevo kot fizični objekt sestavljajo znani gradniki materije: molekule, atomi, podatomski delci. Toda iz česa je podoba v naši zavesti? Jasno je, da ni zgrajena iz fizičnega materiala. Zaznavana podoba je iz »take snovi« kot so sanje, misli, občutki, za vse to pa ne moremo trditi, da je iz fizičnih atomov ali molekul. (Lahko, ali pa tudi ne, gre pri tem istočasno za odgovarjajoče fizikalno kemijske aktivnosti v možganih, toda tu govorim o bistvu podobe same.) Kaj je torej bistvo te nematerialne podlage (osnove) iz katere se porajajo (oblikujejo / in-formirajo) vsa naša izkustva.

Angleški jezik nima primerne besede za to mentalno (duhovno) esenco. V sanskrtu beseda čitta, pogosto prevajana kot zavest (v agleščino pa včasih tudi kot kot »mindstuff«), pomeni mentalno (duhovno) podstat (sub-stanco). To je tisto, kar privzame mentalno obliko slik, zvokov, vtisov, misli in občutkov. Vsi ti fenomeni zavesti pa so veliko bolj snovani (sanjani – slovenščina tu z istim korenom obeh besed ponuja enkraten vpogled) kot snovni.

Polje zavesti (mindstuff ali čita) ima sposobnost zavedanja vsakršnega možnega izkustva – vse, kar kdorkoli sploh lahko izkusi v življenju (tudi izven fizičnega telesa); vsaka izkušnja vseh bitij na tem planetu ali kateregakoli čutečega bitja kjerkoli v vesolju. V tem pogledu ima zavest neskomčen potencial. Z besedami Mahariši maheš Jogija, »Zavest je polje vseh možnosti«.

Ta vidik zavesti spominja na svetlobo iz filmskega projektorja. Le ta seva svetlobo na zaslon in jo pri tem prilagaja tako, da na njem pričara katero od neštetih možnih podob. Te podobe so kot zaznave, vtisi, sanje, spomini, misli in občutki, ki jih izkušamo – oblike, ki se porajajo na našem notranjem zaslonu, zaslonu naše zavesti. Svetloba sama, brez katere ne bi bila možna nobena podoba, odgovarja tej zmožnosti zavesti, da prevzame katerokoli obliko.

Za podobe na platnu vemo, da nam jih riše ali slika nanj usmerjena svetloba, toda običajno se te svetlobe niti ne zavedamo, vso pozornost posvečamo gibljivim podobam in zgodbam, ki nam jih le te posredujejo. Na zelo podoben način vemo, da imamo sposobnost zavedanja, toda običajno se zavedamo samo kakšne od številnih različnih zaznav, misli ali občutij, ki se pojavijo v zavesti. Redko se zavedamo zavesti same.

Vsi pojavi so projekcija zavesti.    Tretja Karmapa.

Svet brez materije?

Čeprav zunanjega sveta ne moremo zaznavati neposredno, pa iz naših izkustev lahko sklepamo na njegove značilnosti. To je bil pravzaprav osnovni cilj naših znanstvenih prizadevanj. Znanstveniki so poskušali razumeti delovanje sveta, ki nas obdaja, in priti do sklepov glede njegovih resničnih značilnosti.

Na začudenje mnogih se je svet »zunaj nas« izkazal za precej drugačnega od sveta naših izkustev. Pomislimo na našo zaznavo zelene barve. V fizičnem svetu je to svetloba določene frekvence, toda svetloba sama ni zelena. Prav tako električni impulzi, ki potujejo od oči do možganov, niso zeleni. Barve same po sebi ne obstajajo. Zelena barva, ki jo zaznamo je kvaliteta, ki se pojavi v zavesti kot odgovor na to frekvenco svetlobe. Obstaja samo kot subjektivno izkustvo v naši zavesti.

Enako velja za zvok. Slišim zvok violine, toda ta zvok je le pojav v moji zavesti. V zunanjem svetu zvok kot tak ne obstaja, gre le za vibracije molekul zraka. Vonj vrtnice ne obstaja brez zavesti, ki bi ga zaznavala, pač pa le molekule določene vrste.

Enako velja tudi za trdnost, ki jo zaznavamo v materiji. Svet zaznavamo kot zelo trden, zato predpostavljamo, da je trden tudi svet sam po sebi. Dva tisoč let smo si predstavljali, da so atomi nekakšne drobne kroglice, model, ki smo ga seveda povzeli iz zunanjega sveta. Ko so fiziki odkrili, da atom sestavljajo še bolj elementarni osnovni delci (elektroni, protoni, nevtroni itd.) je model atoma dobil obliko osrednjega jedra okoli katerega krožijo elektroni, kar je ponovno model, ki izvira iz naših zaznavanj zunanjega sveta.

Atomi so majhni, kakšno milijardinko centimetra merijo, toda podatomski delci so še stotisočkrat manjši. Zamislite si jedro atoma, povečano na velikost žogice za golf. Celoten atom bi potem imel velikost nogometnega stadiona in elektroni bi bili kot grahova zrna, krožeča na obrobju stadiona. Kot se je izrazil angleški fizik iz začetka dvajsetega stoletja Eddington: »Materija je večinoma strašljivo prazen prostor«. Natančneje, materija je 99.9999999% prazen prostor.

Z razvojem kvantne fizike so fiziki ugotovili, da tudi podatomski delci še zdaleč niso trdni objekti. Dejansko sploh niso materialni. Nemogoče jih je prijeti in izmeriti. Večinoma izgledajo bolj valovanja kot pa delci. So kot nejasen oblak potencialnega obstoja, brez določene lokacije. Karkoli že je materija, ima zelo malo ali nobene fizične substance.

Naša predstava materije kot trd(n)e stvari je, tako kot zelena barva, kvaliteta, ki se pojavi v zavesti. Je model tega, kar naj bi bilo »zunaj nas«, toda kot pri večini modelov, se precej razlikuje od tega, kar se v resnici dogaja okoli nas.

Tudi pojem mase je vprašljiv. Po Einsteinovi splošni teoriji relativnosti sta masa in pospešek nerazločna se med seboj prepletata. Oseba v dvigalu se počuti lažjo, če dvigalo pospešuje navzdol in težjo, ko se zaustavlja. To ni iluzija, tehtnice bi potrdile spremembo teže. Kar doživljamo kot maso je upor tal pod našimi nogami proti našemu siceršnjemu prostemu padanju proti središču Zemlje. Po Einsteinu se na naša telesa vrši stalno zaviranje in to občutimo in si razlagamo kot maso. Astronavt v vesolju ne občuti mase, dokler ne zadane v steno vesoljske ladje in tam občuti začasno zaviranje.

Karkoli že je materija, zagotovo ni narejena iz materije.    Prof. Hans Peter Duerr

Prostorčas in energija

Einsteinovo delo je prav tako pokazalo, da prostor in čas nista absolutna.Spreminjata se glede na gibanje opazovalca. Če se gibljete hitro mimo mene in oba meriva razdaljo in čas med dvema dogodkoma, npr. avto, ki se pelje od ene do druge ulice, potem boste opazili, da je avto prevozil krajšo razdaljo v krajšem času, v primerjavi s tem, kar bom opazil jaz. Ali nasprotno, z vašega gledišča se jaz gibljem naglo mimo vas in v vašem referenčnem okviru bom jaz opazil manj prostora in časa kot vi. Čudno? Da. In za nas skoraj nepredstavljivo. In vendar nam to potrjujejo številni eksperimenti. Zmotne so naše zdravorazumske predstave prostora in časa. Ponovno gre za konstrukte v zavesti, ki ne odražajo zadovoljivo dejanskega stanja okrog nas.

Kant je to predvidel sto let pred  Einsteinom. Sklepal je, da sta prostor in čas dimenzijski okvir, v katerem zavest gradi svoja izkustva. Vgrajena sta v proces zaznave in ne moremo razmišljati drugače kot v pogojih prostora in časa. Toda prostor in čas nista aspekta objektivne realnosti. Realnost je po Einsteinu nekaj drugega, nekaj, kar je poimenoval prostorčas. Ko ga opazujemo, se prostorčas pojavlja kot določena količina prostora in kot določena količina časa. Toda koliko prostorčasa zaznamo kot prostor in koliko kot čas ni določeno, odvisno je od gibanja opazovalca.

Če prostor, čas in materija nimata absolutnega statusa, kaj pa potem energija? Fiziki težko razložijo, kaj energija sploh je. Definirajo jo kot zmožnost opravljanja nekega dela, torej ustvarjanja neke spremembe. Energija prevzema mnogo različnih oblik: potencialna, kinetična, kemična, električna, toplotna, sevalna. Toda nikoli ne merimo energije kot take, ampak vedno le spremembe, ki jih pripisujemo energiji.

Energijo imamo pogosto za temeljno lastnost vesolja. Toda tudi to se pokaže kot zmotno. V skladu s Posebno teorijo relativnosti energija in masa lahko prehajata ena v drugo, glede na Einsteinovo slavno enačbo E = mc2. Opazovalca, ki potujeta z različno hitrostjo namerita različno količino energije nekega objekta. Kvantna teorija ponuja nadaljne vpoglede v značilnosti energije. Kvant se običajno imenuje kvant energije, najmanjša možna enota energije. Toda to ni povsem pravilno. Kvant je pravzaprav kvant aktivnosti.

Kaj je aktivnost? Je še ena fizikalna veličina kot razdalja, hitrost, moment, sila in ostale, ki jih srečujemo v fiziki, toda običajno ji v osnovah matematike in fizike ne posvečamo veliko pozornosti.

Količina aktivnosti v kvantu je izjemno majhna, okoli 0.

00000000000000000000000000662618 erg.sek (ali v krajši obliki 6.62618 x 10-27 erg.sek) – toda ta količina je konstanta. Je ena obstoječih redkih absolutnih veličin in je bolj temeljna kot prostor, čas, materija in energija. Polje ničelne točke torej ni polje potencialne energije – kljub dejstvu, da ga pogosto jemljemo kot takega. Je polje potencialnih kvantov, polje potencialne aktivnosti.Foton predstavlja en kvant svetlobe, toda energija, ki jo pripisujemo fotonu je zelo različna. Foton gama žarka, npr. vsebuje bilijonkrat več energije kot foton radijskega valovanja. Toda prav vsak foton, prav vsak kvant predstavlja enako količino aktivnosti.

Ko očesna mrežnica posrka foton, le ta sprosti določeno količino energije, ki je merljiva po količini spremembe, ki jo je zmožen povzročiti. Ta sprememba nato potuje do možgan, kjer jo zaznavamo kot barvo. Količina spremembe, ali energija, je odvisna od frekvence, zato pravimo, da različne barve ustrezajo različnim frekvencam svetlobe.

Kaj je frekvenca? Ponovno gre za model, vzet iz naših izkušenj iz zunanjega sveta, uporabljen za prikaz domnevnih lastnosti fotona. Zelo malo verjetno je, da bi foton imel frekvenco, kakršno si mi predstavljamo. Pravzaprav je tudi sama ideja fotona še en primer tega, kako projiciramo naše izkušnje na zunanji svet. Zaznavamo delce in sklepamo, da bi svetloba lahko bila iz delcev. Zaznavamo tudi valovanje in predstavljamo si svetlobo kot valovanje. Svetloba včasih bolj odgovarja enemu opisu in drugič bolj drugemu. Veliko bolj verjetno je, da svetloba ni ne eno in ne drugo. Da ne bomo predolgi tu ne bom zahajal v podrobnosti, bralec, ki ga to zanima pa bo več o tem našel v moji knjigi Od znanosti do boga (From Science to God; glej npr. amazon.com; op.p.).

Če povzamemo: vsa naša izkustva so proizvod naše zavesti, oblika, ki se pojavi v zavesti. Te mentalne oblike nimajo fizične osnove, pač pa so duhovne – snov zavesti (mindstuff). Predstavljamo si, da je svet tak, kot se nam kaže znotraj naše zavesti, toda vedno se pokaže, da skoraj v nobenem pogledu ne odgovarja podobam, ustvarjenim v zavesti. Kar se nam kaže kot temeljne veličine in lastnosti fizičnega sveta – prostor, čas, materija in energija – ni nič drugega kot temeljne veličine in lastnosti oblik, ki vznikajo v naši zavesti.

Materija izhaja iz zavesti, ne zavest iz materije.   Tibetanska knjiga velike osvoboditve.

Dva aspekta ali en sam?

Uvodoma omenjeni Ervin Laszlo v svojem delu uvaja pojem panpsihizma: hipoteza, da zavest ni lastna samo ljudem ali višje razvitim živalim ali celo bitjem z živčnim sistemom. Zavest je v vsem. Toda kot posebej poudarja, s tem ne želi trditi, da imajo tudi nižji sistemi sposobnost mišljenja, čutenja ali drugih mentalnih vzgibov, ki jih povezujemo z zavestjo, temveč le, da je obstaja, pa čeprav še tako majhna, sposobnost zavesti v neki obliki. Tudi nižje bakterije premorejo preblisk notranje svetlobe, morda milijardinko te notranje svetlobe, ki jo poznamo ljudje, toda tudi to je bistveno več kot popolna tema.

Obstoječa znanstvena paradigma (temeljna hipoteza) predpostavlja ravno nasprotno: materija sama naj bi bila popolnoma brezčutna (mrtva), popolnoma brez zmožnosti zavedanja. Zavest naj bi se pojavila šele z evolucijo kompleksno oživčenih sistemov. Problem pri tem pogledu je, kako pojasniti vznik zavesti iz mrtve materije. Zakaj se vsa ta nevralna obdelava podatkov ne odvija še naprej »v temi« oz. nezavedno.

Ervin Laszlo pojasnjuje, da je edina smiselna razlaga (čeprav heretična glede na trenutno prevladujoč svetovni nazor uradne znanosti), v tem, da se potencial za doživljanje notranjih izkustev ne pojavi kar nenadoma, kot po nekakšni čarovniji, v trenutku, ko je dosežen nek določen razvojni nivo. Ta zmožnost notranjega izkustva je vseskozi tu.

Panpsihizem običajno predpostavlja dvojni vidik vsega: fizični vidik, ki ga lahko opazujemo od zunaj in mentalni vidik, ki ga opazujemo znotraj sebe. Dolgo časa sem se posluževal tega dvojnega pogleda na svet. V zadnjem času pa sem začel dvomiti o njem. Ne dvomim o obstoju mentalnega ali duhovnega aspekta, kar počne večina. Začel sem se spraševati, če sploh obstaja fizični vidik. Vem, da je to za mnoge radikalno, toda naj na kratko navedem razloge za tako razmišljanje in njegove posledice.

Kadarkoli želimo definirati nek aspekt fizičnega sveta ostanemo praznih rok. Vsaka razlaga se izkaže za zmotno in pojem materialnosti izpuhti pred našimi očmi. Toda naša verovanja v materialni svet so tako globoka in tako močno podprta z našimi izkustvi, da vztrajamo pri naših domnevah, da mora obstajati nek fizični ali materialni temelj sveta. Podobno kot srednjeveški astronomi niso dvomili o Zemlji kot središču vesolja, tako tudi mi ne podvomimo o naši predpostavki, da je zunanji svet materialen. Morda fizični svet dejansko sploh ne obstaja. Nobene materije same po sebi. Morda obstaja en sam vidik celotne stvarnosti: mentalni vidik.

Akašo bi potem morali obravnavati kot polje, ki je po svojih značilnostih povsem mentalne, duhovne narave. Dejansko predstavlja bistvo zavesti. Težje predstavljivo, vem. Dejansko je vse, kar si lahko zamislimo samo nek pojav v naši zavesti. Ne moremo si zamisliti zavesti same. Zavest je nekaj, v čemer se odvijajo dogodki mentalnega sveta, je to v čemer se porajajo podobe. Verjetno je bolje, da si niti ne poizkušamo predstavljati kakšno je polje zavesti, kajti zanesljivo bomo zašli v podobne zmote, kot kadar si poskušamo predstavljati kvant ali prostorčas.

Vse kar lahko rečemo je da ne gre za enolično polje. Neke vrste raznoličnost mora vsebovati, kajti prav te variacije so izvor zaznavanja sveta. Če ne bi bilo variacij v polju, ne bi bilo možno ničesar opazovati, ničesar izkusiti.

Te variacije v polju so »objekti« našega zaznavanja ali zavedanja. Toda tu ne gre za objekte v smislu materialnih stvari. Ti objekti postanejo materialni objekti šele v zavesti opazovalca. Šele tu se pojavi občutek materialnega predmeta v »zunanjem svetu«. Nato predpostavljamo, da materialnost, ki jo občutimo (in ki izgleda tako prepričljiva, izvorna ali primarna), mora biti tudi resnična lastnost »zunanjega sveta«.

Toda čeprav ne obstaja materialna osnova zunanjega sveta, zakoni fizike ostajajo še naprej veljavni. Vse kar se spremeni je naš odnos do tega kar opazujemo. Ne merimo materialnih delcev kot takih, temveč aktivnosti v polju zavesti, ali v polju (oceanu) Akaše, kot bi rekli indijski modreci. Zakoni »fizičnega sveta« postanejo tako zakoni dogajanj v polju zavesti, razmišljanja o medsebojnem učinkovanju dogodkov v tem polju.

To čemur pravimo elementarni delec odgovarja elementarni variaciji v polju. Bolje bi ga bilo imenovati elementarna entiteta kot pa elementarni delec. Elementarne entitete se (v skladu z voljo in predstavo dirigenta; op.p.) organizirajo v atome, molekule, celice in podobno, čisto v skladu z obstoječo paradigmo. Razlika je v tem, da nam ni treba več razmišljati o zavesti, ki zaznava materijo (z vsemi težavami, kot npr. kako materija vpliva na zavest), pač pa se zavest sedaj neposredno zaveda sama sebe.

Součinkovanje (interaktivnost) lahko sedaj smatramo kot zaznavanje – zaznavanje ene regije polja zavesti s strani neke druge. V skladu s sedanjim pogledom pri vsaki interakciji posreduje kvant aktivnosti (inter-akcija). Po tem alternativnem pogledu pa je najmanjša postavka enota zaznave, enota izkušnje. Lahko mu rečemo tudi kvant zavesti, kvant čite.

Preko naših izkustvenih zaznav fizičnega sveta smo odkrili, da je aktivnost temeljna značilnost. Po tem alternativnem gledanju je temu še vedno tako. Zavest učinkuje, je aktivna, ko znotraj sebe ustvari neko podobo. Kvant učinka (akcije) je kvant izkustva, kvant čitte.

Zdaj lahko razumemo zakaj materialni svet izgleda mrtev, nezaveden. Kvalitete, ki se pojavljajo v zavesti – barve, zvoki, vonjave, snovi ali karkoli – postanejo predmet zaznavanja, postanejo »materialni svet«. Toda tu ni sledu zavesti same v podobah materije, ki se porajajo v zavesti. Kot pri filmski projekciji, kjer je svetloba osnova slik na zaslonu in kjer v sami filmski zgodbi ni nobenega dokaza, da je temu tako. Oblike, ki vznikajo in plešejo v zavesti same po sebi v ničemer ne namigujejo, da so vse le manifestacija zavesti ali duha. Izgledajo kot nekaj drugega kot zavest. In tako domnevamo, da je (o)snov(a), iz katere je »zunanji svet« – materija – nezavedna, mrtva.

Fizika je proučevanje strukture zavesti. Snov, iz katere je svet, izvira iz snov*. Sir Arthur Eddington

(*sen, množina: sn’ovi, iz sn’ov – torej iz sanj; v angl. originalu: mindstuff;
kot že rečeno: etimologija oz. skupni izvor obeh slovenskih pojmov za snov in snove t.j. sanje nudi
čudovito besedno igro in fantastičen vpogled; pri tem gre tako za nočne sanje kot za budno snov-anje,
torej receptivni (jin) vidik, kot aktivni (jang) vidik)

– Iz take smo snovi kot sanje.   W. Shakespear
– Avstralski staroselci imenujejo svojo 65 000 letno kulturo in pogled na svet »Dreamtime«.
– Patanjali Joga Sutre razlagajo svet kot čitta vriti, »modifikacije zavesti«.

Nov pogled na težavno vprašanje

Težavno vprašanje o tem, kako bi iz mrtve materije lahko kdajkoli izšla zavest je sedaj postavljeno na glavo. Materija ne obstaja – razen te, ki se pojavi v zavesti. Vprašanje se sedaj glasi: Kako zavest privzame vse te kvalitete, ki jih iizkušamo, vključno z materialno.

Na to vprašanje najlaže odgovorimo preko direktnega zavedanja; s preusmeritvijo svetlobe zavesti na zavest samo in z opazovanjem značilnosti zavesti iz prve roke. To pot so izbrali številni veliki mistiki, jogiji, vidci, svetniki in modreci najrazličnejših kulturnih okolij skozi vso zgodovino človeštva.

Kljub časovnim in kulturnim razlikam so prišli do presenetljivo podobnih spoznanj. Žal ta spoznanja nimajo kaj dosti vrednosti za trenutno prevladujočo miselnost zahodnega sveta. V večini primerov so tako v nasprotju z obstoječim svetovnim nazorom znanosti, da jih le ta vzvišeno zavrača – in s tem tudi vrednost teh spoznanj za duhovnost na splošno.

Pomislimo npr. na izjavo baba Muktanande, ki pravi: »Si ves svet. Si v vsem in vse je v tebi. Sonce, luna in zvezde krožijo znotraj tebe«. Večina ljudi bi bila začudena, če že ne zmedena. Izjava povsem nasprotuje današnjemu svetovnemu nazoru, po katerem sem majhna pika v središču mojega sveta, okoli katere se vse obrača. Muktananda trdi nekaj povsem nasprotnega. Lahko bi pomislili, da je morda prismuknjen od preveč meditiranja.

Če pa na stvar pogledamo s stališča globokega notranjega poznavanja fenomenov zavesti in s tem celotnega sveta, postane tak pogled veliko bolj smiseln. Vsako izkustvo, vse kar je možno spoznati, se zgodi znotraj nas.

Podobno si zelo radi predstavljamo, ko poslušamo razlage takih ljudi o nastanku sveta, da gre pri tem za nastanek fizičnega sveta. Na nek način je to res. Toda pravzaprav govorijo o fizičnem svetu kot ga zaznavamo v zavesti in kako proces ustvarjanja teh zaznav nenehno poteka.

Aštavakra Gita, zelo cenjen indijski tekst pojasnjuje: »Vesolje je bilo ustvarjeno v meni kot podoba, je prežeto z mano. Vesolje je porojeno iz mene, v meni obstaja in v meni premine«. Težko dojemljivo, dokler na zadevo ne pogledamo s stališča zavesti.

»Na začetku je bil Logos«. Pogosto preveden kot »Beseda«, logos pomeni tudi »misel ali bistvo«. Na začetku je bilo duhovno bistvo, čitta.

Izrek »Miruj in vedi, da sem Bog« ni nujno poziv k mirovanju in priznanju avtorja take izjave kot stvarnika celega vesolja; gre za povabilo k umiritvi lastnega notranjega sveta – z besedami velikega jogija Patanjalija: »naj manifestacije čitte odmrejo« – in k neposrednemu spoznanju, da je »Jaz«, to vseprisotno, nespremenljivo, najgloblje bistvo tvoje lastne zavesti hkrati tudi bistvo vsega, kar obstaja.

S pomočjo take razlage ponovno najdem čar vesolja. Če je naše lastno bistvo božansko, in če je to bistvo zavesti možno najti povsod in v vsem, potem je vse božansko. Panpsihizem postane panteizem. Ni pomembno, če ga poimenujemo Univerzalna Zavest, Alah, Bog, Jehova, Veliki Duh ali Polje kvantnega vakuma, vsi izviramo iz tega istega bistva.

To dviguje nivo spoštovanja do sveta v katerem živim, ali v katerem izgleda, da živim. Ko pomislim na to, da ta svet – čeprav na prvi pogled prav nič ne kaže na to – v končni fazi izvira iz istega bistva, kot moje lastno bitje, sem poln čudenja. Vse ponovno dobi svojo očarljivost in čarobnost.

Peter Russel

Morda se boste vprašali, kakšna je praktična uporabnost tega novega, povsem drugačnega svetovnega nazora. Če bi odgovor moral strniti v en stavek, bi se le ta glasil takole: če smo dosedaj verjeli, da dogodki v »zunanjem« svetu določajo naše notranje občutke, pa je resnica ravno nasprotna, naša notranja občutja in misli določajo našo »zunanjo« realnost. Kaj več o tem pa morda kdaj drugič.

Želimo vam čimveč dobrega počutja, karkoli se že dogaja »okoli« vas. Vzt-rajajte v njem, privabilo bo vašim dobrim vibracijam ustrezne odseve v svetu, ki vas obda(r)ja. Bodite pozorni na to, kar sanjate in skrbno izbirajte to, kar snujete. Svet je že od vsega začetka ves iz svet-lobe, ki se po-raja in oblikuje (in-formira) v naši zavesti. Vesolje je predvsem veselje in veliko bolj pri-Jaz*-no in so-delujoče (inter-aktivno), kot se nam v-časih zdi. Živ-ite in u-živ-ajte v igri, ki jo ponuja. Del te igre, kot vidite, nam vse-mir-je za-vest-no, pravkar in t-raj-no, omogoča tudi skozi naš o-čar-ljivo Bog*-at jezik. Prisluhnite torej temu čar-obnemu jeziku vse-mirne za-vesti.

* O odnosu med Jaz-om, Božanstvom** in zavestjo govori P. Russell v enkratnem tekstu z naslovom »Does God Speak English«. Ker različni jeziki ne omogočajo enakih besednih iger, vabim vse, ki vsaj malo obvladajo angleščino, da kliknejo na spodaj navedeno avtorjevo internetno stran in si tekst prebrejo v originalu. Izjemno lepo, provokativno in hkrati prepričljivo.
**Izraz Bog ni po-srečen, saj s slovničnim moškim spolom besede neizogibno nakazuje samo moški aspekt tega, kar označuje ta beseda, kar je seveda samo polovica resnice; uporabnik te besede povsem z-greši Boginjo, ženski aspekt . Slovnično in tudi vsebinsko nevtralna beseda in s tem veliko bolj pravilen izraz Božanstvo predstavlja elegantno rešitev, saj vsebuje oba tudi sicer lepo združljiva aspekta oz. s-pola. Stvar ni brez-vezna, saj je povezana s večstoletnim psihološkim, družbenim in tudi fizičnim zatiranjem žensk (in seveda tudi ženskega aspekta duševnosti pri moških) s strani številnih vladajočih religij in političnih partij.

(1) O avtorju eseja: Peter Russell je študiral matematiko in fiziko v Cambridge-u v Angliji. Zaradi izjemnega zanimanja za človekovo duševnost se je lotil še študija psihologije. V Indiji je proučeval meditacijo in po vrnitvi napisal številna pomembna dela o psihologiji in fiziologiji meditacije. Je eden pomembnejših zagovornikov novih pogledov na svet, podprtih z odkritji moderne znanosti, predvsem kvantne fizike in s starodavnimi spoznanji vzodnih filozofij. Več o njem in številne zanimive tekste najdete na: http://www.peterrussell.com/index2.php

(2) O avtorju knjige »Znanost in obnovljeni čar vesolja: vzpon integralne vizije realnosti«: Ervin Laszlo je madžarski filozof in humanist, ustanovitelj Budimpeštanskega kluba, katerega poslanstvo z njegovimi besedami je »usmeriti pozornost na razvoj človeških vrednot in zavesti, kot ključnega dejavnika pri zaustavitvi drvenja v razkroj, polarizacijo in katastrofo in preusmeritvi k vrednotam humanizma, etike in trajnostnemu razvoju sveta«. O zavesti pravi: »Menim, da je zelo očitno, da zavest ni samo nekakšen vzporeden pojav možganskih aktivnosti; je nekaj, kar prežema vse vesolje. Zavest ni enostaven proizvod nekega dovolj zapletenega živčnega sistema. Prisotna je v celem telesu in v vsem stvarstvu.«

vir: http://zavest.net/

S E Z N A M avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin*

S E Z N A M
avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin*

I

Ta seznam (v nadaljnjem besedilu: seznam sort) se objavlja za potrebe izvajanja ukrepa pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin v skladu s predpisi, ki urejajo Program razvoja podeželja 2004–2006.

II

Seznam sort predstavlja ohranjevalne sorte kmetijskih rastlin, ki vključujejo domače in udomačene sorte teh rastlin.

III

V skladu z drugim in tretjim odstavkom 18. člena pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in vodenju sortne liste (Uradni list RS, št. 38/03, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) je domača (avtohtona) sorta tista sorta ali populacija določene vrste kmetijskih rastlin, ki je nastala iz avtohtonega izvornega genskega materiala in ni bila načrtno žlahtnjena ter se prideluje, vzdržuje in razmnožuje v Republiki Sloveniji. Domača sorta je tudi sorta, ki je bila požlahtnjena v Republiki Sloveniji pred več kot 15 leti oziroma pri vinski trti in sadnih vrstah pred več kot 30 leti in se semenski material te sorte v Republiki Sloveniji še prideluje, vzdržuje oziroma razmnožuje.

Avtohtone in domače sorte kmetijskih rastlin vključujejo:

Tabela 1

IV

V skladu s četrtim odstavkom 18. člena pravilnika je udomačena ali tradicionalna sorta starejša sorta tujega porekla, ki se v Republiki Sloveniji prideluje že več kot 15 let oziroma pri vinski trti in sadnih vrstah več kot 50 let in je dobro prilagojena na slovenske pridelovalne razmere. Vzdrževanje sorte oziroma pridelava semenskega materiala udomačene sorte mora potekati v Republiki Sloveniji.

Tradicionalne sorte kmetijskih rastlin vključujejo:

Tabela 2

V

Opis avtohtonih, domačih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin, navedenih v točkah III. in IV., je kot priloga sestavni del tega seznama.

VI

Ta seznam se uporablja za obravnavo in odločanje o vlogah, vloženih skladno s predpisi iz točke I. tega seznama.

VII

Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-205/2003-15

Ljubljana, dne 26. marca 2004.

EVA 2002-2311-0258

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

* Ta seznam se vsebinsko nanaša na Uredbo Sveta (ES) 31999R1257 (UL L 160/80, 26. 6. 1999) in Uredbo Komisije (ES) 32002E0445 (UL L 74/1, 15. 3. 2002).

vir http://www.uradni-list.si/1/content?id=48093

Raznovrstnost in pomen avtohtonih sort kmetijskih rastlin

Raznovrstnost in pomen avtohtonih sort kmetijskih rastlin

 

Kaj vse smo pridelovali doma včasih in kaj danes?

Veliko tistih, ki štejejo več kot 30 let se spominja pridelovanja zelenjave svojih staršev iz otroštva. Danes tega otroci v veliki večini ne vidijo več. Hrana se pridela v trgovini, tam pa jo starši z nakupovalnimi vozički naberejo.

Sledljivost je velik izziv vseh ponudnikov zdrave prehrane in nekaterim ga uspe upoštevati bolje kot drugim.

Projekt „Od vil do vilic“ je javnomnenjska raziskava, ki jo je Ministrstvo za zdravje naročilo Zvezi potrošnikov Slovenije zaradi ocene potrošnikov do zdrave hrane. Ali potrošnik npr. ve od kod je izdelek in kako je bil pridelan. Ljudje širom Evrope imajo vedno bolj podobne jedilnike. Hrana ni več raznolika, ni več pestrosti, simptomi pa povsod precej podobni.

Valvazor v Slavi Vojvodini Kranjski, ki je izšla leta 1689, poroča o pšenici, iz katere kmetje delajo škrob, o ajdi in postopku predelave ajdove kaše, o sirku, fižolu, čičeriki in cizari. Poroča o več sto vrstah jabolk na Kranjskem. Piše tudi o breskvah, ki jih kmetje posušijo, kutine, iz katerih pripravljajo kutinov sir in o raznolikih vrstah oreha. Ljudje so si iz različnih vrst rastlin pridelali hrano, obleko (lan, konoplja) in različne izdelke (sirek, konoplja).

Z industrializacijo kmetijstva so kmetje izgubili osnovne veščine v pridelovanju hrane. Izgubili so znanja, ki so jih predniki pred njimi nabirali in zbirali dolga stoletja z opazovanjem luninih men in drugih pojavov na nebu. Kmetijstvo se je spremenilo v agrobiznis, kmetje pa v združenje delavcev. Z zeleno revolucijo je nekaj “super semen” nadomestilo pestro raznolikost lokalno prilagojenih semen, ki so jih hranili kmetje sami.

 Kaj pomenijo avtohtone sorte?

 Ohranjanje značilne kulturne krajine, ki je povezana s pridelavo določenih vrst in sort kmetijskih rastlin na krajevno običajen način.

Domača avtohtona sorta je nastala iz avtohtonega izvornega semena in ni bila načrtno žlahtnjena in se predeluje, vzdržuje in razmnožuje v RS.

Domača sorta je tudi sorta, ki je bila požlahtnjena v RS pred več kot 15 leti, oz. če gre za vinsko trto ali sadne vrste pred več kot 30 leti in se seme te sorte še prideluje, vzdržuje in razmnožuje.

Udomačena (tradicionalna) sorta je starejša sorta tujega porekla in se prideluje v RS že več kot 15 let oz. v primeru vinske trte ali sadnih vrstah več kot 50 let in je dobro prilagojena na slovenske razmere.

EU je prav zaradi tega razvila pojem ohranjevalne sorte, ki starim avtohtonim in udomačenim sortam omogoča vpis v sortno listo, z vpisom pa je omogočeno trženje in ohranjanje takšnih semen. Ta semena so gotovo najbolj zanimiva za ekološke kmetovalce, njihovo uporabo pa vzpodbuja tudi država.

Zakaj je sploh potrebno ohranjati avtohtone vrste?

Svetovna trgovinska organizacija je razširila patente na žive organizme, vključno s semeni. Tako smo dobili globalni instrument za biotehnologijo in semensko industrijo, da pridobijo monopol nad semeni v industrializiranem svetu. Najhujše posledice tega so doživeli v Indiji.

Primer: Indija The Bija Yatra campaign želi zaščititi kmetove pravice, da sam upravlja s svojimi semeni. To želijo doseči s političnim ozaveščanjem in mobiliziranjem javnega mnenja nasproti mednarodnim pritiskom.

Organizacija Navdanya, ki jo vodi Vandana Shiva, doktorica fizike,  je pionir ohranjanja biodiverzitete v Indiji in je vzpostavila gibanje za zaščito malih kmetov s promocijo ekološkega kmetovanja in pravične trgovine, da zagotovi zdravo, raznoliko in varno hrano. Nobelova nagrajenka Vandana Shiva na posestvu Navdanya na rodovitnih tleh Himalaje hrani semena. V Indiji so se namreč kmetje zadolževali podjetjem kot je Monsanto, ogromna korporacija, ki imajo licenčne pravice do semen. Njihova politika je sledeča: razvijejo nove gene in tako dobijo čisto nova semena in tudi živali. Potem s kmetom podpišejo pogodbo, ki jih zavezuje k uporabi semen v tekočem letu, naslednje leto jih morajo spet kupiti, prepovedano je razmnoževanje semen(podobno kot copyright)…Kmetje dolga ob slabi letini niso morali odplačati in v tem času je bilo v državi v Indiji ogromno samomorov. To je omenjeno gospo privedlo do tega, da je začela reševati ogoljufanega kmeta in kulturno in naravno bogastvo Indije, ki se skriva v avtohtonih semenih.

Ljudje so mnenja, da so le hibridi in nove sorte moderne, napredne, odporne, da imajo visoke hektarske donose in se ekonomsko izplačajo. Vse to s kratkoročnega vidika. Pozabljamo pa na prednosti starih avtohtonih sort: odpornost, boljša in bolj pestra hranilna sestava (produkti sekundarne presnove), možnost pridelave lastnih semen, prilagojenost na krajino, podnebje.

Menda je včasih skoraj vsaka vas imela svojo sorto fižola, pšenice, krompirja. Bilo je veliko različnih sort, danes pa prehranimo svet s štirimi vrstami pšenice in nekaj vrstami riža. Tako smo izgubili ogromno pestrost različnih rastlinskih sort, nekaj za vedno.

Prilagajati na Hibridi so prilagojeni in uspešni v določenih pogojih, zaradi prečiščenih genov (podobno kot čiste pasme domačih živali) niso pa sposobni izražati drugačnih lastnosti in se različne spremenjene razmere. Zato so manj odporni. Npr. domača sorta jabolk ima velik razpon lastnosti, ki se trenutno ne izražajo, lahko pa pridejo na dan ob različnih spremembah. Pri nas se s to tematiko ukvarja Mihaela Černe.

Ime tega problema: genska erozija

 Rastlinska genska erozija pomeni izgubo raznovrstnosti in je hitrejša od izgube živalskih genskih virov. Kemijsko kmetijstvo in genski inženiring ogrožata javno zdravje in znižujeta hranljivost. Stroški produkcije, ki so povezani s hibridi, genskimi semeni in kemikalijami vsako leto bolj zadolžujejo kmete.

 Semenske banke

 Začetki zbiranja semen v Sloveniji

Že leta 1915 so v Švici ugotovili v triletnih primerjalnih poskusih, da je Kranjska črna detelja trpežnejša in odpornejša proti nizkim zimskim temperaturam v primerjavi s sortami iz Bavarske in Švice.

Iz Slovenije so izvažali seme zelja, sorte Ljubljansko, seme Kranjske črne detelje. V Beltincih pa so med obema vojnama žlahtili sorte žit, krmne in industrijske rastline.

Naši predniki so sorte poimenovali glede na kraj, kjer so jih gojili, npr. Kranjska črna detelja, Bohinjska trdinka, Kranjska podolgovata repa, Besniška voščenka. Po drugi svetovni vojni so pričeli še z žlahtnjenjem in vpisovanjem v sortno listo. V obdobju po osamosvojitvi Slovenije je bilo vpisanih 55 sort.

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je leta 1995 imenovalo Komisijo za pripravo in izvajanje programa Slovenska rastlinska genska banka (SRGB) in tako ustanovilo rastlinsko gensko banko.

SRGB je programske narave in združuje usklajene programe ohranjanja in proučevanja RGV na Kmetijskem inštitutu Slovenije iz Ljubljane, Biotehniški fakulteti, Oddelku za agronomijo iz Ljubljane in Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije iz Žalca. Posamezni skrbniki (kuratorji) iz navedenih organizacij so odgovorni za posamezne vrste kmetijskih rastlin. Izdelana so merila za vrednotenje posameznih del, sprejetih v programu, ki zajema ohranjanje, proučevanje po deskriptorjih, razmnoževanje, pripravo semena za dolgotrajno hranjenje v centralni genski banki in delovni zbirki za srednje ali kratkoročno hranjenje, vnos podatkov v podatkovno zbirko in vodenje v registru.

V SRGB deluje enoten dokumentacijski in informacijski sistem, ki je po internetu povezan z mednarodnimi podatkovnimi bazami v okviru evropskega projekta EPGRIS. Tako ima vsaka rastlina nekakšen potni list, ki zajema vse podatke za obdelavo in izdelavo podatkovne zbirke. Primer: MEDPLANT na Biotehniški fakulteti: genska banka zdravilnih in aromatičnih rastlin za ohranjanje in vrednotenje avtohtonih virov prezrtih rastlin.

Način hranjenja semen v semenski rastlinski banki

Ex situ kolekcije vzorcev: zunaj naravnega okolja v hladilnih omarah je namenjen trajnemu hranjenju (nad 50 let) semen je ohlajen na -20 stopinj C, velik je 24 m3. Tu hranijo svoja semena vsa inštitucije, ki sodelujejo v programu. Seme osušijo, tako da vsebuje 7% vlage, očistijo ga in stehtajo. Del vzorca gre v trajno hranjenje kot osnovni vzorec, cca. 5000 semen, odvisno od velikosti semen. Preostali del shranijo kot delovni vzorec (10 do 20 let) pri 4 stopinjah C. Seme je shranjeno v aluminijastih vrečkah ali steklenih kozarcih. Pred tem je potrebno vzorec poslati še na analizo čistote, vlage in kalivosti. Pri trajnem hranjenju je potrebno spremljati kalivost in velikost vzorcev, ko kalivost pade pod 75 % ali če število semen pade pod polovico, ga morajo ponovno razmnožiti.

In situ oz. In vivo nasadih: v naravnem okolju na kmetiji (Šlibar, ajda) ali na laboratorijskih poljih BF, drevesa se hranijo v nasadih.

In vitro rastlinice: prevod pomeni v epruveti, kjer male rastlinice razmnožujejo in opazujejo, ter hranijo.

Svetovna semenska banka na Norveškem:

–         26. september 2007 otvoritev,

–         najbolj severni otok Svalbard je na pol poti med celinsko Norveško in severnim tečajem

–         prvi primer riž iz Kenije,

–         pričakujejo okoli 4 milijone edinstvenih vrst primerkov semen v nekaj letih.

–         Skladiščni prostori bodo ostali v norveških rokah, ker so oni projekt v celoti financirali (6,4 milijone EUR), vzdržujejo ga pa različne države, semena pa ne bodo norveška last. Vrnili jih bodo v primeru, če bodo primerki originalnih semen izgubljeni.

–         V načrtu je ustanovitev mednarodnega sveta, ki bo zastopal interes uporabnikov in bo bedel nad delovanjem.

–         Hranijo semena pod zemljo v high tech hladilnicah, zaščitene pred sevanji, jedrskimi napadi, nesrečami, potresno varne

–         Zaradi permafrosta bodo semena še dolgo ohranila svojo kalitveno sposobnost, četudi bi odpovedal sistem umetnega hlajenja.

–         Dodatno varovalo pri ohranjanju zalog hrane po svetu.

–         Izguba teh semenskih zbirk oziroma rastlinske genetske pestrosti pa bi dejansko pomenila ne le izgubo naravne pač pa tudi svetovne kulturne dediščine.

–         Zavetišče so zgradili okrog 130 metrov globoko v skalnem pobočju in leži približno 140 metrov nad morjem, tako da ga ne more ogroziti tudi popolna stalitev ledu na obeh tečajih; zgrajeno je tako, da brez škode zdrži tudi eksplozijo atomske bombe.

 Konkretni primeri

Seznam avtohtonih sort:
Žita (ajda: Darja, Siva, Črna gorenjska, Čebelica; proso: Sonček)
Koruza (trdinka)
Krmne rastline (trave: visoka pahovka, rdeča bilnica, travniška bilnica, mnogocvetna ljuljka, trpežna ljuljka, pasja trava, travniški mačji rep, krmna ogrščica, strniščna repa, podzemna koleraba, inkornatka, lucerna, črna detelja)
Zelenjadnice (čebula, česen, korenje, zelje, feferoni paprika, paradižnik, belo zelje, solata, radič, motovilec, fižol)
Krompir: kresnik, jana, cvetnik, vesna
Oljnice (buča): slovenska golica
Hmelj: savinski golding
Sadno drevje (jablana, hruška, breskev, češnja, sliva: domača češplja, marelica, oreh, leska, kostanj, oljka)
Vinska trta

Primer koruze in ajde

Slovenska polja so bila do začetka 50ih let posejana samo z domačimi sortami koruze, izredno kakovostnimi, s trdim zrnjem, zgodnejše in dobro prilagojene našim rastnim razmeram. V 50ih letih se je začelo širjenje tujih, predvsem ameriških hibridov, ki so bili večina tipa zobank, poznejši in neprilagojeni slovenskim razmeram. Da se domači material ne bi skrižal s tujim, se je začelo zbiranje domačih sort po Sloveniji. Zbrana avtohtona semena so se ves čas dopolnjevala, preučevala in požlahtnjevala.

Na biotehniški fakulteti so z žlahtnjenjem starih domačih sort ajde uspeli ohraniti ajdo, sorto Darja (žlahtnjena z ruskimi sortami) in Siva (žlahtnjena izključno z domačimi sortami). Ajda, ki jo je v pravljici opisoval Hans Christian Andersen, Danec po rodu, je v tej deželi popolnoma izginila. Vskočila je  slovenska genska banka in pomagala s sorto Darja, ki jo je hranila. V ameriški reviji so to isto ajdo vzeli za podatke o ustreznosti ajde v prehrani bolnikov s sladkorno boleznijo in v prehrani zdravih ljudi.

 Kaj lahko sami naredimo?

 V sklopu zaščitenih izdelkov poznamo izdelke z geografskim poreklom, izdelke s tradicionalnim ugledom, Dobrote s slovenskih kmetij, ki so znak višje kakovosti. Moderno in tudi modro se je zdravo prehranjevati, oz. jesti živila, ki jih poznamo in vemo od kod so. V današnjem času je nujno izbirati. Cena ni nujno glavni razlog odločitve za slabšo kvaliteto hrane, saj ob stalni rasti cen hrane razlika niti ni več tako velika, če pa vzamete za merilo tudi hranljivost pa gotovo ne boste posegali več po osiromašeni hrani.

 Upamo, da smo  opozorili na pomen avtohtonih rastlinskih sort in pomembnost uživanja lokalno pridelane hrane, po možnosti ekološke.

Hranite torej semena iz svojih vrtov in čim manj posegajte po kupljenih, uživajte v razkošju lastno pridelanih pridelkov in izmenjujte si semena s sosedi.

1.     Geografsko poreklo.

2.     Tradicionalni ugled.

3.     Višja kakovost in druge poseben označbe.

4.     Ekološko ali stare sorte ali oboje.

5.     Zaščita in ohranjanje avtentičnih slovenskih proizvodov na trgu.

6.     Zbiranje avtohtonih sort semen z naših vrtov ali od ekološkega kmeta.

7.     Žlahtnenje sort na kmetijah.

8.    Nakup semena od ekoloških kmetov in ne v semenarnah.

9.     Zaščititi izdelke, ki so narejeni iz slovenskih sort in po tradicionalnem postopku z ekološkim kmetovanjem zahtevnejšim kupcem.

10.  Seznanjati širšo javnost s starimi sortami in tradicionalnimi postopki.

 

Konkurenčna prednost gostišča s tradicionalnimi gorenjskimi jedmi, pripravljenih iz ekološko pridelane hrane na tradicionalen način.

Stare sorte, ekološka kmetija Šlibar

 

Zgleden primer je ekološka kmetija, kjer gojijo avtohtono sorto črne ajde. Sami so predlagali črno ajdo za zaščito avtohtonosti. V ta namen je BF iz Ljubljane na njihovih poljih in na še nekaterih drugih lokacijah kot primer in situ oz. nasada v naravi primerjala različne sorte ajde.

 Ali so slovenske avtohtone pasme/sorte domačih živali/rastlin zaščitene tudi na ravni Evropske unije?

Prepovedano je iztrebljati avtohtone pasme, vpišejo se v register avtohtonih pasem.

Na ravni Evropske unije ne obstaja nobena registrirana avtohtona pasma/sorta, saj je avtohtonost pasem/sort vezana na ozemlje posamezne države članice in ne na celotno področje Unije.

Pripravila:

Nada Odar

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Strahinj 99a

4202 Naklo

Krompir rase na drevju, testenine so mesnega izvora, paradižnik pa rase pod zemljo….

Ali krompir rase na drevju, so testenine mesnega izvora, kruh je prav tako iz mesa, paradižnik rase pod zemljo, ribje palčke pa so iz piščančjega mesa….

Odličen prispevek z naslovom Pod (hranjeni) Alenke Arko in ekipe Oddaje Preverjeno o vedenju otrok o izvornih živilih,

Polnokrvno celostno zdravje je pogoj razvoja in obstoja celostnega človeka ter njegovih potencialov, človeka in civilizacije prihodnosti. Kaj nam je torej prioritetna zagotoviti si:
– neoporečno hrano in vedenje o shranjevanju , pripravi in hranljivosti živil,
– neoporečno zrak in vodo,
– zdrave sodelovalne odnose v skupnosti, prepoznati in eliminirati faktorje kemičnega skopljenja…

https://www.youtube.com/watch?v=7lGPH4s0L34&list=FLfhT8XcUkrLaXdLl-NEe7gw

Hrana in hranjenje kot zabava, trend , umetnost, obred ali preživetje

Hrana in hranjenje kot zabava, trend , umetnost, obred ali preživetje
Ilustracija filmske produkcije o:

1.Kakšna je naša dnevna hrana in Kaj jemo,

2.Kako si pripravljati hrano in Kako bi morali jesti.

1.Kakšna je naša dnevna hrana in Kaj jemo,

Kaj pa, če bi divje živali jedle hitro hrano?
https://www.youtube.com/watch?v=s4q8p-XQvM0

Supersize Me: Dokumentarni film o prehranjevanju izključno le v obratih hitre prehrane

https://www.youtube.com/watch?v=I1Lkyb6SU5U

Our Daily Bread; Dokumentarni film o sveto industrijske proizvodnje hrane in visokotehnološkega kmetovanja!

https://www.youtube.com/watch?v=hGtv1NqRKMA

We Feed the World – Dokumentarni film o izvoru hrane, ki jo jemo. Film o pomanjkanju sredi obilja ponuja vpogled v produkcijo naše hrane in odgovarja na vprašanje, kaj svetovna lakota ima opraviti z nami.

https://www.youtube.com/watch?v=41mi9igl5Kk

2.Kako si pripraviti hrano in Kako bi morali jesti.

Ratatouille – simpatični animirani film o velikem podganjem kuharskem gurmanu, ki postane svetovno priznan kuhar
https://www.youtube.com/watch?v=c3sBBRxDAqk

Le Chef – izvrstna komedija, igrani film klasične kuhinje z obilo gastronomskih idej in ustvarjanjem najbolj slastnih jedi nasproti »moderni« kuhinji, ki prisega na kemično, molekularno in za posel precej bolj donosno pripravo jedi
https://www.youtube.com/watch?v=cf2Nk3Ld8Og

Pomembnost vedenja o izvornih Živilih

 1.Pozabljenje glede izvora in originalnosti osnovnih Živil – uvod do Razkroja in Distopije družbe ?
 • Umetna živila; umetna jajca, meso, siri, riž, sladila ; grotesknost z namenom?

2.V utilitarnem svetu hedonistične distopije v stilu Coca-Cole: “Uživaj!”

3. Za ponovno navezavo na pristnost ter obujenje le tega v intimi vsakega od nas

4.Zgodbe o živilih, lokalnih, tradicionalnih…zgodbe, ki se na le te vežejo skozi življenja naših prednikov. Pomembne Celovite inf. ne le o o prehranski, krepčilni in energijski vrednosti , pač pa tudi o etnoloski vrednosti, skratka same slovenske korenine, nazaj h koreninam in izkušnjam naših dedov prek zgodb o tradicionalnih originalnih živilih

Odličen prispevek z naslovom Pod (hranjeni) Alenke Arko in ekipe Oddaje Preverjeno https://www.youtube.com/watch?v=7lGPH4s0L34&list=FLfhT8XcUkrLaXdLl-NEe7gw

Izhodišča za nadaljevanje/dopolnitev zgodbe

1.Pozabljenje glede izvora in originalnosti osnovnih Živil – uvod do Razkroja in Distopije družbe ?

Opomniti velja ne le  na spervertiranost nasih okušalnih brbončic, pač pa tudi očitnemu dejstvu, da smo kot bitja narave ocitno povsem spervertirali vse nase čute in ne le sposobnost okusanja. Sprejeli smo denimo povsem uniceno mleko z lepim imenom Alpsko mleko kot nekaj obicajnega, podobnih primerov je se dovolj.

Logična posledica , morda ta trenutek se donekje komičnih zablod otrok o izvoru hrane , zna v kratkem prerasti v samoumevno sprejemanje umetne hrane, katera je očitno že lansirana med ljudi

Sicer ne da bi  ogrožali pozitivo, ampak spodnje so gola dejstva , ki vsekakor nujno sodijo v SWOT analizo , kot taka jih tudi sprejmimo

Umetna živila; umetna jajca, meso, siri, riž, sladila ; grotesknost z namenom?

Sicer vsebujejo neke rakotvorne zadeve, povzročajo demenco, ampak ne bomo se obremenjevali – je ceneje, če jih naredijo v laboratoriju, kot pa da bi imeli farmo kur,sirarno, mesarijo, posevek na njivi, vse pa pod pretvezo cenejše hrane za potrošnika od našega najboljšega soseda&co

http://www.eface.in/beware-of-china-eggs-china-started-egg-production/

http://www.chinasmack.com/2011/pictures/beef-extract-additive-used-to-change-pork-into-beef.html

Solution to the Global Food Crisis

https://www.youtube.com/watch? v=u1N6QfuIh0g&feature=player_embedded (alo, meso iz blata)
http://www.jana.si/aktualno/zgodbe/Sir-brez-mleka-in-salama-brez-mesa.html

http://www.naturalnews.com/031344_plastic_rice.html

http://www.finance.si/307460/Meso-kloniranih-%BEivali-v-EU-ne-bo-prepovedano

Znanstveniki razvili gensko spremenjeno kravo, ki proizvaja “človeško” mleko

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1372836/Scientists-develop-genetically-modified-cow-produces-human-breast-milk. html

2.V utilitarnem svetu hedonistične distopije v stilu Coca-Cole: “Uživaj!”Fantastično in nazorno prikazana distopija http://hr.wikipedia.org/wiki/Distopija
Zakaj Distopija?
:
Zato, ker je človeštvo dystopic debelih, ker se upirajo se spremeniti, in ker so pozabili kaj je to biti  posameznik svobodnega neodvisnega razmišljanja. Ta kratek posnetek je teza o filmu – da, če bomo še naprej ignorirati svoje okolje, našo človeškost, bomo na koncu zadovoljni, samovoljni in nevedni ter krivi uničenja našega planeta, skupnega in edinega doma.
1
v insertu Human dystopia Human dystopia
risanega otroškega filma Wall•e Wall•e Official Trailer
2
v filmu Idiocracy
Idiocracy – Trailer
Film pripoveduje zgodbo o dveh preprostih ljudi, ki sta sprejeta v tajni vojaški poskus mirovanja(hibernacije), ki gre po zlu. Prebudita se 500 let v prihodnosti, ko odkrijeta, da se je svet degeneriral v distopijo, kjer se je oglaševanje, komercializacija in kulturni antiintelektualizem  razmahnil in disgeničen http://en.wikipedia.org/wiki/Dysgenics pritisk povzročil enotno neumno človeško družbo, ki je brez individualne odgovornosti ali posledic.

3. Za ponovno navezavo na pristnost ter obujenje le tega v intimi vsakega od nas

Posredujem kratek posnetek  s predavanja Toma Križnarja s preteklega festivala Ekofejst, posnetek si lahko zahvaljujoč Ivanu V. ogledate na http://youtu.be/wmbS8SjOrfo
Skupno spoznanje po pogovoru nas vseh s Tomom je, da nas najbolj pesti pozaba pristnosti, originalnosti, naše integritete z naravo, to , da le tega ne čutimo več kot primarno. Kar se dogaja v Darfurju ni le zaradi vode in nafte , marveč tudi zaradi zadnjih ostankov pristnih ljudi , bogastva pristnosti človeštva, ki pa je očitno temni agendi močno napoti pri vzpostavljanju svojih ciljev. Iz pozabe pristnosti pa posledično izhajajo vse vrste težav , njih  brezplodnih poskusov reševanja  in problemov naše civilizacije.

4.Zgodbe o živilih, lokalnih, tradicionalnih…zgodbe, ki se na le te vežejo skozi življenja naših prednikov. Pomembne Celovite inf. ne le o o prehranski, krepčilni in energijski vrednosti , pač pa tudi o etnoloski vrednosti, skratka same slovenske korenine, nazaj h koreninam in izkušnjam naših dedov prek zgodb o tradicionalnih originalnih živilih

1. Albuminska skuta in kisava

Sirarsko oziroma albuminsko skuto so v preteklosti uporabljali v vsakodnevni prehrani, sirotka pa je pogosto nadomestila vodo ali druge pijače. Z leti se je njuna vrednost in izgubljala in danes ta dva izdelka le še redko zaideta na krožnike. Lokalni sirarji ne izdelujejo skute v tolikšnih količinah, kot bi jo lahko, sirotko pa zlivajo v kanalizacijo ???????!!!!!!V nasprotju s splošnim prepričanjem je sirotka prehransko najkakovostnejši del mleka. Razveselimo se je zatem, ko med postopkom sirjenja iz mleka izstopita kazein in večina mlečne maščobe. V sirotki ostane približno polovica rudnin, skoraj ves mlečni sladkor ter sirotkine beljakovine (albumini in globulini), ki so po sestavi in izkoristku najkakovostnejše beljakovine sploh. Iz sirotke jih lahko izločimo z nadaljnjim postopkom predelave, med katerim izstopijo v obliki sirarske ali albuminske skute

http://www.viva.si/Ekološka-prehrana/1870/Sirarska-ali-albuminska-skuta

http://www.viva.si/Ekološka-prehrana/1869/Sirotkine-beljakovine-najkakovostnejše-beljakovine

Kisava je mlečnokislinsko fermentirana sekundarna sirotka. Tradicionalno so jo uporabljali za izločanje sirotkinih beljakovin iz sirotke in pridobivanje albuminske skute. Te beljakovine pri segrevanju primarne sirotke ovčjega ali kozjega mleka nad 90 oC izstopijo naravno, iz sirotke kravjega mleka pa ne izstopijo tako rade in v tem primeru priskoči na pomoč kisava.

http://www.viva.si/Zdrav-način-prehrane/1871/Kisava-zdravilna-pijača

Sirarsko izročilo s Tolminskega ve povedati, da je kisava – čisav v narečnem govoru – zdravilna pijača, ki v primeru nočnega kozarca alkoholne pijače preveč priskoči na pomoč naslednje jutro. Poleg tega so na planinah, kjer so običajno pojedli veliko (mladega) sira, pili kisavo, da so imeli gladko prebavo, kajti mladi sir močno zapira črevesje.
Tradicija nas tako pouči o dveh temeljnih lastnosti kisave: spodbuja delovanje jeter ter razstruplja in poživlja prebavo. Poleg tega je izjemen protibakterijsko in protiglivično učinkujoč probiotik z nemalo drugimi zdravju koristnimi lastnostmi.

2. Ghee oz. Žonta
Pod imenom žonta ali kuhano oz. prečiščeno maslo so ga poznale že naše praprababice. Ozemlje sedanje Slovenije ga pozna še iz časov davno pred hladilnimi napravami. Takrat, ko so še razmišljali kako za najdalj časa shraniti najboljše (esenco) kar mleko daje, je ob ognju nastal nepokvarljivi gi.
http://www.ghee.si/

3. Fermentirana zelenjava

Zelje

Zelje je kultivirana zeljnata rastlina, nastala s selekcijo iz divje rastline, ki še zdaj raste na skalnatih evropskih obalah. Prvotni prebivalci evropskega obalnega območja so divje zelje uporabljali za prehranjevanje že v prazgodovini. Stari Egipčani ga niso poznali, v Grčijo, kjer so ga zelo cenili, pa je prispelo šele v 4. stoletju pr. n. š. Rimljani so ga spoznali nekoliko pozneje in sodeč po pisnih dokumentih so ga še bolj spoštovali. Šele stari Slovani so odkrili postopek kisanja, ki se je ohranil vse do zdaj.

http://www.viva.si/Zdrav-način-prehrane/3077/Zelje

Repa

http://www.viva.si/Zdrav-način-prehrane/9870/Kisla-repa

4. Kase, ajdova, prosena
Ajda

Od hrane revnih do hrane ozaveščenih

Spremlja jo “sloves”, da je bila hrana revnih ljudi in nekoč je v resnici bila. Gospoda je sejala pšenico in ko je bila požeta, so polja, kjer je rasla, dali na razpolago kmetom, da so posejali ajdo. Za hrano in tudi zato, ker ajda preprečuje razrast plevelov in je bila tako njiva za naslednjo setev spet “čista”. Ajdovo polento smo torej Slovenci poznali veliko pred koruzno.

“Navadno ajdo smo dobili okoli leta 1420, tako nam govorijo zgodovinski viri,” pravi Ivan Kreft. “Tatarsko ajdo pa so pri nas začeli v večjih količinah sejati leta 1815. Takrat jo je k nam prinesel baron Žiga Zois, ki je izvedel, da na Češkem raste ajda, ki je bolje prilagojena na neugodne vremenske pogoje, in tako rešil pred lakoto veliko število naših ljudi. A ker je tatarska ajda grenka, jo je ljudski glas posmehljivo poimenoval za cojzlo, kar seveda ni bilo laskavo ime.”

Ajda pa ne mara tal, ki so bila bogato gnojena z dušikom in še manj, če so bili za zatiranje plevelov uporabljeni herbicidi.”
Je napol divja rastlina, pravi dr. Kreft, ki se sama brani, sama zatira plevele in raziskave kažejo, da izloča naravne herbicide, snovi, ki zatirajo kalitev semen plevelov. (OP. , je vsaj tolko pomembna kot konoplja)

http://www.7dni.com/v1/default.asp?kaj=2&id=5954099

Proso
Proso je žito brez glutena, zato ga lahko vključimo v prehrano ljudi s celiakijo. Starim Slovanom je proso pomenilo simbol rodovitnosti, zato je bila prosena kaša najpomembnejša obredna jed pri ženitovanjih.
Proso je dobro prilagojeno na rast v različnih prsteh in podnebnih pogojih. Ima kratko rastno sezono in dobro prenaša sušo. Proso ima izmed vseh žit verjetno najnižje potrebe po vodi. Zaradi tega je odlična poljščina za sušna področja in primerno za kmetijstvo brez obdelave tal.Od mineralov vsebuje večje količine fosforja, magnezija in železa ter silicija, ki jih v drugih žitih ni.
Proso botaniki uvrščajo med pražita. Kot zdravilno rastlino so ga obravnavale že stare zeliščarske knjige. Sodobni prehranski strokovnjaki proso danes ponovno visoko cenijo. Je ena od maloštevilnih rastlin, ki premorejo silicijevo kislino v topni obliki, kar organizmu omogoči njeno absorbcijo. Kremenčeva kislina koristi zobni sklenini, trdnosti nohtov in čvrstosti las. Zmanjša cepljenje lasnih konic in krhkost nohtov.

Proso je edino žito, ki v želodcu povzroči alkalno reakcijo in je zaradi tega primerno živilo tudi za občutljive želodce, predvsem zavoljo visoke vsebnosti mineralov in vitaminov. Vsebuje tudi precej beljakovin, od tega kar osem esencialnih aminokislin, kar je dobro dopolnilo za vegetarijance oziroma vegane.

Uživanje prosa dokazano izboljšuje vid in je izjemno učinkovito naravno zdravilo pri kožnih težavah in s tem povezanimi alergijami, za kar se prav tako velja zahvaliti vsebnosti silicijeve kisline v njem.

5. Med

Med je zelo občutljivo živilo in nikakor ni vseeno, kako ga pridobivamo in kako z njim ravnamo. Vsej družini, posebej otrokom, lahko zelo koristi ali celo škoduje, odvisno od njegove kakovosti in načina uporabe. Naj na kratko osvetlim deset najpogostejših zmot o medu, podrobnejše utemeljitve in vire pa najdete v poročilu.

http://medinmleko.si/oMedu.php

6. Vina

7. Siri

8.

Nekaj svežih okrog Monsanta: Svetovna nagrada Monsantu za hrano, Monsanto postal lastnik Blackwater-največja privatna vojaška firma, Monsanto kupil podjetje za modulacijo vremena..

Nekaj svežih okrog Monsanta :

 1. 1.      LETOSNJA NAGRADA “World Food Prize” GRE MONSANTU IN SYNGENT
 2. 2.     Monsanto postal lastnik Blackwater, največje privatne vojaške firme
 3. 3.     Bill & Melinda Gates fundacija kupila 500.000 delnic Monsanta
 4. 4.     Monsanto kupil podjetje za modulacijo vremena…
 5. 5.     Secret Trade Deals: the Monsanto Protection Act on Steroids!

1.

Prvi put Svjetska nagrada za hranu, koja se smatra ekvivalentom Nobelovoj nagradi za poljoprivredu, odlazi u ruke predstavniku tvrtke koja proizvodi genetički modificirane žitarice.

Ovogodišnju nagradu dijele glavni genetičar Monsanta, Robert T. Fraley i Marc Van Montagu i Mary-Dell Chilton, još dva apologeta GMO hrane. http://www.huffingtonpost.com/frances-moore-lappe-and-anna-lappe/choice-of-monsanto-betray_b_3499045.html

For more information and recorded statements on film by Vandana Shiva and Frances Moore Lappé please go to
www.rightlivelihood.org/worldfoodprize_2013.html https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ioGRwLcEoo

Peticija
http://action.sumofus.org/a/world-food-prize-monsanto-syngenta/5/4/?akid=2390.1624847.-K96Ki&rd=1&sub=fwd&t=1

ki deluje za ustavitev podelitve zelo priznane nagrade na podrocju kmetjstva, tokrat MONSANTU – proizvodnja GSO, ter Syngenty za proizvodnja strupov
2.
Yes, Monsanto Actually DID Buy the BLACKWATER Mercenary Group!http://politicalblindspot.org/yes-monsanto-actually-did-buy-the-blackwater-mercenary-group/ A report by Jeremy Scahill in The Nation revealed that the largest mercenary army in the world, Blackwater (later called Xe Services and more recently “Academi“) clandestine intelligence services was sold to the multinational Monsanto. Blackwater was renamed in 2009 after becoming famous in the world with numerous reports of abuses in Iraq, including massacres of civilians. It remains the largest private contractor of the U.S. Department of State “security services,” that practices state terrorism by giving the government the opportunity to deny it.
Blackwater Usa je privatna vojaška firma, ki je nastala leta 1997, ko jo je ustanovil takrat 27-letni ex-Navy SEAL Eric Prince. Leta 1997 mu je namreč umru njegov oče, zato je prodal njegovo firmo, ki se je ukvarjala z izdelovanjem počitniških prikolic in avtodomov. Zaradi slabega poslovanja pa je firma skoraj prpadla. rešila jo je iraška vojna leta 2003. Takrat je Blackwater dobil nalogo, da varuje šefa trenutne koalicijske oblasti Paula Bremmerja. Pogodba je bila vredna več kot 200 milijonov dolarjev. Nato je sestra Erica Princa v letu volitev 2004 sofinancirala kampanije večim republikanskim senatorjem in kongresnikom, prav tako pa naj bi prispevala denar za ponovno izvolitev Georga Busha. Blackwater zaposluje več kot 15.000 nekdanjih pripadnikov ameriške, kanadske in čilske vojske. V Iraku jih deluje 1000, v Afganistanu pa je njihovo število neznano. Ostali so v pripravljenosti. Plača pripadnika Blackwater je 1000 dolarjev na dan, s tem da v Iraku ni celo leto, ampak na rotacijah. V enem letu naj bi Blackwaterjev pripadnik tako zaslužil več kot 200.000 dolarjev.
Najbolj je Blacwater postal znan 31. marca 2004, ko so bili 4 njegovi člani napadeni iz zasede v mestu Faludža. Pobesnela množica jih je potem zažgala in razmesarila na koščke, vlekla po cesti in nato dva od njih tudi obesila na most.
Nekaj dni kasneje se zgodi drugi napad, ko Mahdijeva vojska lojalna šiitskemu verskemu kleriku Moktadi al-Sadru napade zgradbo v šiitskem svetem mestu Najaf, kjer je domovala začasna koalicijska oblast. Notri je bilo tudi 8 pripadnikov Blackwater, ki so se branili skupaj še z nekaterimi pripadniki amriške vojske in nekaterimi vojaki iz držav koalicije voljnih. Napad so uspešno
odbili. Blackwater ima tudi letalsko komponento, ki leti z helikopterji MHD – 500 defender, pilotirajo pa jih večinoma bivši pripadniki 160. letalskega regimenta za specialne operacije. Danes varujejo ameriške diplomate, tuje inžinirje in nekatere inštalacije ameriške vojske in njihove konvoje.
Priporočam ogled filma Shadow Company ali pa dokumentarca National Geografica o privatnih vojaških pogodbenikih.

Najbolj znan video: Blacwaterjev ostrostrelec v Najafu
http://www.youtube.com/watch?v=RXgcQNsUKO0 Promocijski video največjega zasebnega vadbišča na svetu v lasti družbe Blackwater USA.

http://www.liveleak.com/view?i=dda_1191968652
Blackwater Mercenary Sniper
www.youtube.com

3.

Potem ko je bilo razkrito, da je Bill & Melinda Gates fundacija, filantropa organizacija ustanovitelja Billa Gatesa, kupila 500.000 delnic Monsanta leta 2010, ocenjenih na več kot 23 milijonov dolarjev, je postalo jasno da ta t. i. dobrodelna dobronamernost le nekaj drugega, kot izkoreninjenje bolezni in hranjene revnih po svetu. Izkazalo se je da družinska zapuščina Gates skuša prevzeti in imeti pod nadzorom svetovne sisteme, vključno s področjem tehnologije, medicine in sedaj kmetijstvo.

Fundacija Gates alias davka oproščen Gates Family Trust, trenutno zapravlja milijarde dolarjev v imenu humanitarnosti, da bi vzpostavili globalni monopol hrane, ki mu prevladujejo gensko spremenjene rastline in semena. Na temelju zgodovine vpletenosti v svetovne zadeve družine Gates je razvidno, da je eden njihovih glavnih ciljev, poleg preproste vzpostavitve korporacijskega nadzora nad svetovno oskrbo s hrano, redukcija svetovnega prebivalstva za znatno količino.

William H. Gates starejši, nekdanji vodja evgenične skupine Načrtovano starševstvo

Oče Billa Gatesa William H. Gates starejši je dolgo sodeloval z evgenično skupino Načrtovano starševstvo, preimenovano organizacijo, ki je bila rojena iz Ameriškega evgeničnega društva. V intervjuju leta 2003 z PBS je Bill Gates priznal, da je bil njegov oče vodja Načrtovanega starševstva, ki je bila ustanovljena na konceptu, da je večina ljudi samo »nepomembnih rejcev« in »človeški plevel«, ki potrebujejo izločitev.

V intervjuju je Gates priznal, da je bila vpletenost njegove družine v reproduktivna vprašanja skozi leta obsežna in se skliceval na svoje predhodno prepričanje evgenika Thomasa Malthusa, ki je verjel, da je prebivalstvo sveta potrebno nadzirati s pomočjo reproduktivnih omejitev. Čeprav Gates trdi da ima zdaj drugačno mnenje, se zdi, da je fundacija le spremenila svoj Malthusianski pristop v veliko bolj diskretno zmanjševanje populacije s cepivi in GSO.

Gates Fundacija je na veliko investirala v pretvorbo azijskih, afriških kmetijskih sistemov v GSO

Zveza Williama Gatesa starejšega z Načrtovanim starševstvom in nadaljnji vplivi na področju »prebivalstva in reproduktivnega zdravja« je pomembna, ker je Gates starejši sopredsednik Bill & Melinda Gates Fundacije. Ta dolgoletni evgenik »vodnik vizije in strateške usmeritve« pri Gates Fundaciji, je trenutno močno osredotočen na prisilo GSO-ja v Afriki preko financiranja Zveze za zeleno revolucijo v Afriki (AGRA).

Gates fundacija je dala 264,5 milijonov dolarjev vredno donacijo AGRI, pa tudi domnevno najela dr. Roberta Horscha, nekdanjega izvršnega direktorja Monsanta, ki je razvil Roundup. Po poročilu objavljenem leta 2010 v La Via Campesina, je 70 odstotkov štipendistov AGRE v Keniji delalo neposredno z Monsantom, in skoraj 80 odstotkov sredstev fundacije je namenjeno biotehnologiji.

Isto poročilo pojasnjuje, da je Gates fundacija aprila 2010 obljubila 880 milijonov dolarjev za oblikovanje globalnega kmetijstva in programa varnosti preskrbe s hrano (GAFSP), ki je velik promotor GSO. GAGSP je seveda bila odgovorna za zagotavljanje 35 milijonov dolarjev vredne »pomoči« potresno opustošenemu Haitiju, ki se je uporabila za izvajanje GSO kmetijskih sistemov in tehnologij.

Leta 2003 je Gates fundacija vložila 25 milijonov dolarjev »GS (gensko spremenjene) raziskave za razvoj z vitamini in beljakovinami obogatena semena za revne sveta« poteza, ki so ji mnoge mednarodne dobrodelne organizacije in kmetijske skupine odločno nasprotovale. Leta 2008 je Gates fundacija nagradila Cornell univerzo z 26,8 milijoni dolarjev za raziskavo GM pšenice, ki je naslednja velika poljščina v kulturi GS poljščine Monstantove hrane.

Če imaš nadzor nad kmetijstvom, imaš nadzor nad svetovnim prebivalstvom

Vezi Gates fundacije z Monsantom in korporativnim kmetijstvom na splošno veliko pove o prvi agendi, ki je ustvarjanje monopolnega sistema svetovnega nadzora vseh področij človeškega življenja. Cepiva, farmacevtski izdelki, GSO, reproduktivni nadzor, vremenske manipulacije – te in še mnoge druge točke so sredstva s katerimi Gates fundacija dela velike korake k nadzoru sveta pod pretvezo, da bi izboljšali, pomagali in rešili svet.

Namesto da bi spodbujali pravo kmetijsko neodvisnost in obravnavali temeljne politične in gospodarske zadeve, ki prinašajo revščino, Gates in družba namesto tega spodbuja korporativno-lastnino in nadzor kmetijstva in zdravstvene paradigme, ki bo še bolj podjarmila najbolj revne ne svetu. Popolnoma jasno je, da je GSO škodovala že obubožane skupine ljudi, ko uniči njihove avtohtone kmetijske sisteme, kot je to razvidno v Indiji.

Nekateri bodo rekli da se Gates žene za denarjem, medtem bodo drugi mnenja, da se žene za močjo in nadzorom. Morda je kombinacija obeh, ker Gates še vedno dejavno spodbuja lastne komercialne naložbe, ki vključujejo odkup delnic Monsanta, hkrati pa vlaga v programe za promoviranje Monsanta.

Kakorkoli že, ni moč zanikati da ima Gates sedaj neposreden interes v Monsantov uspeh pri širjenju GSO po svetu. In ker Gates odkrito spodbuja Monsantovo rast na novih trgih s svojimi »humanitarnimi« prizadevanji, je jasno, da je družina Gates v postelji z Monsantom.

»Čeprav bo Bill Gates poskušal zanikati, da je fundacija vezana na njegove posle, vse to dokazuje prav nasprotno: večina njegovih donacij na koncu konča v poslovnih naložbah v tajkune, »donirano« ni res prav nič, ampak namesto da bi plačal davke v državno blagajno, svoje dobičke vlaga v gospodarsko korist, vključno s propagando o njegovi domnevni dobri nameri,« je zapisala Slivia Ribeiro za Mehiški vir novic La Journala leta 2010.

»Ravno nasprotno, njegove »donacija« financirajo projekte ki so destruktivni kot je geoinženiring ali zamenjava naravnih zdravil za visoko tehnološka patentirana zdravila v najrevnejših predelih sveta … Gates obenem poskuša uničiti podeželsko kmetovanje po vsem svetu, predvsem preko »Zavezništva za zeleno revolucijo v Afriki« (AGRA). Deluje kot trojanski konje, da ostanejo revni afriški kmetje brez njihovih tradicionalnih semen in jih nadomestijo s semeni njihovih podjetij in na koncu z gensko spremenjenimi.«
http://wearechange.si/…/
Vir: Infowars.com

Microsoft Buys Eugenics Technology From Merck http://worldtruth.tv/microsoft-buys-eugenics-technology-from-merck/

When you buy Microsoft products, you are now promoting the pharmaceutical industry and its global vaccine agenda. That’s the new reality in which we live, where the world’s largest software company is “in bed” with the world’s largest vaccine pusher.

How so? In 2009, Microsoft purchased a key piece of technology from the drug company Merck, the world’s largest maker of vaccines (which Bill Gates says can help “reduce the global population” by 10 to 15 percent). That technology, as you’ll see below, can conceivably be used to develop eugenics vaccines that target specific races and nationalities with infertility-inducing pharmaceuticals — something that is entirely consistent with Bill Gates’ openly-admitted goal of reducing world population through the use of vaccines (see link to video below).

This gene-targeting vaccine research technology purchased by Microsoft was developed by the company known as Rosetta Biosciences, formerly owned by Merck. Their software is described as a way to “figure out how genes interact with each other, analyze peptides and metabolites, and determine how they relate to gene expression.” (http://seattletimes.nwsource.com/html/microsoft/2009288622_rosetta020…)

An announcement on the Rosetta Biosoftware web site explains, “The deal allows Microsoft to incorporate genetic, genomic, metabolomic and proteomics data management software into the Microsoft Amalga Life Sciences platform for enhanced translational research capabilities.” (http://www.rosettabio.com/company/news/rosetta_microsoft)

This same announcement goes on to say that vaccine maker Merck will “provide strategic input to Microsoft” as a part of the deal. Merck’s strategy, of course, is to make money by pimping vaccines and pharmaceuticals, including the now-infamous Gardasil vaccine.

Rupert Vessey, the vice president of Merck Research Laboratories, openly admits this deal puts Microsoft in the role of being a drug developer. He says, “We look forward to collaborating with Microsoft to develop new bioinformatic solutions to enable and expedite drug discovery and development…”

This is a key statement to understand, because the term “bioinformatic” can only mean one thing. What stores information in biology? These is only one digital storage system in human biology, and that system is, of course, DNA. Therefore, the idea of developing “bioinformatic solutions” really means to develop “gene-targeting drugs and vaccines.”

This is fully consistent with Bill Gates’ admitted agenda of reducing world population with the help of drug company technologies. At a TED conference, he announced in front of a live audience:”…if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower [global population] by perhaps 10 or 15 percent.”(http://www.naturalnews.com/029911_vaccines_Bill_Gates.html)

See the video yourself at:
http://tv.naturalnews.com/v.asp?v=A155D113455FAC882A3290536575C723

All this comes on the heels of other recent news that Bill Gates is fundingsperm-destroying technologyto cause widespread male infertility (http://www.naturalnews.com/034834_Bill_Gates_sperm_infertility.html). His foundation has also funded genetically modified mosquitoes and other mad science experiments (http://www.naturalnews.com/030940_Bill_Gates_Foundation_genetics.html).

Microsoft the new leader in eugenics technology?

 

4.

Monsanto kupil podjetje za modulacijo vremena…
http://techcrunch.com/2013/10/02/monsanto-acquires-weather-big-data-company-climate-corporation-for-930m/

 

 
5.

 

Monsanto Manipulates Global Trade and Undermines Free Markets: Stop the Global Monsanto Protection Act

While Americans can currently celebrate the death of the original Monsanto Protection Act, another, more sinister threat looms over the horizon.

If you thought the Monsanto Protection Act was bad, the secret trade deals called the TPP and TAFTA are a global nightmare. Right now two secret trade agreements, known as the Trans-Pacific Partnership (TPP) and Trans-Atlantic Free Trade Agreement (TAFTA), also called the Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) and being finalized for fast-track approval in the U.S.

Today Monsanto and more than 600 other multinational corporations and industry front groups are working hand in glove with the Obama administration to draft secret global trade agreements that will undermine the democratic rule of law and place our legal protections in the hands of shady corporate lobbyists.

Even worse, a biotech and pesticide industry lobbyist that once represented Monsanto, DuPont, Syngenta and other biotech giants is working as the Chief Agricultural Negotiator for the U.S. government.

Right now groups from across the globe, such as Public Citizen and Expose the TTP, are working to halt the fast-track approval of the TPP and similar trade agreements that would impose punishing restrictions on local democracy, giving multinational corporations like Monsantoand the biotech industry the unprecedented right to demand taxpayer compensation for policies that corporations deem a barrier to their profits – like GMO labeling and bans on these crops at the national, state or local level.

Join Food Democracy Now! in halting the approval to the Global Monsanto Protection Act.

 

What’s clear from all this is that Bill Gates is pursuing an agenda of human depopulation. This is a similar agenda of those who pursue eugenics efforts around the globe, including Adolf Hitler and a long list of former FDA Commissioners in the United States. One of the most common ambitions of those in the highest positions of power, it seems, is to cull the human population and eliminate “the little people,” leaving only a “master race” of supreme beings.

Even major universities around the globe are now teaching students that human beings are evil for merely being alive and exhaling carbon dioxide, and that killing off humans is “green” for the planet.

In order to kill off large swaths of human beings, the most efficient mechanism to use is a self-replicating, gene-targeted bio-weapon. Microsoft’s Amalga Life Sciences technology, purchased from vaccine developer March, theoretically provides a viable platform to develop precisely such bio-weapons. It is interesting that no announcements from the company appear to have been made since being acquired by Microsoft in 2009, indicating that their work is now being conducted in total secrecy, behind closed doors.

U.S. government admits developing weaponized, deadly flu strains
Recent headlines reveal that the United States government has also secretly funded bioweapons research that resulted in the development of super-deadly flu strains that could wipe out far more than just 15 percent of the human population. As revealed in recent news headlines:

“Scientists agreed Friday to a 60-day moratorium on research into a modified avian flu virus that has been demonstrated to be more transmissible among mammals. Although the investigators believe their research has a public health benefit, they acknowledge the fear of some governments and others that the genetically altered virus could escape from labs and infect people.”(http://www.philly.com/philly/health/news/HealthDay660965_20120120_Res…)

That may be precisely the point, it turns out. There is no better way to promote the vaccine profits of the pharmaceutical industry than to actually release an engineered bioweapon virus into the wild. And there is no faster way to reduce the world population than to engineer either a vaccine or a weaponized flu virus that burns through the human population, targeting those of an “undesirable” genetic profile who need to be “cleansed” from the human gene pool.

This about this the next time you think about purchasing Microsoft Office, Windows or some other Microsoft product. By doing so, you are funding what could very well be a global eugenics agenda with the ultimate goal of wiping out a significant proportion of the human race.

This article first appeared on Natural News website.