POVABILO K SODELOVANJU PRI AKTIVNOSTIH OSKRBIMO SLOVENIJO – ŠTAFETA SEMEN 2022/23

Vabimo vas k sodelovanju pri vseslovenski akciji za povečanje samooskrbe, ohranjanje slovenskih semen in trajnostno prihodnost. Vsako dejanje šteje.

Dne 18. 11. 2022, dan slovenske hrane: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije in gibanje Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen skupaj s partnerji pozivajo vse državljane, naj sodelujejo pri akciji za povečanje samooskrbe in ohranjanje slovenskih semen, ki poteka že deseto leto.

Živimo v nepredvidljivih časih gospodarskih, geopolitičnih in podnebnih sprememb, ki kažejo tudi na predvidljive težave pri zagotavljanju hrane. Živimo v čudoviti deželi, kjer bi lahko zraslo veliko več, kot pridelamo zdaj. Vse več ozaveščenih ljudi se zaveda pomembnosti samooskrbe, vendar za varno prihodnost to ne bo dovolj, saj je na svetu že več kot milijarda lačnih ljudi. V prizadevanje za samooskrbo je treba vključiti tudi otroke, javne ustanove, občine, strokovnjake, nevladne organizacije in gospodarske družbe. Le tako bomo poskrbeli za lokalno samooskrbo zdajšnjega in prihodnjih rodov. Če bo vsakdo od nas storil, kar zna in zmore, lahko skupaj dosežemo veliko.

Cilji gibanja so spodbujanje trajnostne vrtičkarske in lokalne samooskrbe, skrb za biotsko raznovrstnost ter skrb za medovite rastline za čebele in druge opraševalce. Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen je gibanje za samooskrbo ter sajenje, izmenjavo in ohranjanje slovenskih avtohtonih, tradicionalnih, domačih in ekoloških semen zelenjave, poljščin, medovitih in zdravilnih rastlin, zelišč ter sadnih vrst z domačimi, slovenskimi ali ekološkimi semeni. Pomemben cilj gibanja je tudi ozaveščanje javnosti s poudarkom na prenosu znanja s starejših na mlajše rodove ter na širjenju zavedanja, da lahko vsakdo s svojimi rokam, razumom in dejanji prispeva k lastnemu in skupnemu dobremu, pa tudi pripomore k samooskrbi in soustvarja trajnostno prihodnost. Organizatorji skupaj s partnerji spodbujajo dejavnosti, zagotavljajo bazo znanja, na voljo so ogledi dobrih praks. Sodelujoči izvajajo dejavnosti, pri čemer se je treba predhodno prijaviti napovedano aktivnost  po opravljeni dejavnosti pa podati poročilo. Na Celjskem sejmu bo potekala tudi podelitev priznanj sodelujočim. Med letom bodo objavljali in posredovali objave o dogodkih ter prirejali večje dogodke, na katerih bo potekala izmenjava znanj, semen in dobrin – pri tem gre za simbolično dejanje, katerega cilj je ohranjanje semen na način, kot so to počeli naši predniki.

Za sodelovanje je potrebno izpolniti spletno prijavnico od 1.12.2022 dalje in navesti dejavnost, s katero se boste ukvarjali. Od 18.11. do 1.12.2022 pa poteka nabor sodelujočih partnerjev za sodelovanje v Bazi znanja ter ogledu dobrih praks. Sodelujejo lahko tako, da sejejo semena, izdelujejo, sadijo, pridelujejo ter izmenjujejo avtohtona semena in sadike kulturnih rastlin, izdelujejo in sejejo semenske kroglice ter pridelujejo sonaravno. Poleg tega lahko širijo znanja o pravilni pridelavi in ohranjanju semen ter o trajnostnih oblikah pridelave hrane, prirejajo dogodke o samooskrbi in trajnostni prihodnosti, v sodelovanju z organizatorji in Zavodom za gozdove pogozdujejo ali pa si prizadevajo, da bo na javnih in zasebnih površinah raslo čim več sadnih dreves, grmovnic ter kulturnih in zdravilnih rastlin.

Pridelujejo lahko na balkonu ali v lončkih, zelenice spreminjajo v gredice, se vključijo v skupnostne pridelavo hrane, pomagajo kmetom, v sodelovanju z lastniki in lokalno skupnostjo sadijo sadne drevorede, prirejajo predavanja ali skupne dejavnosti v vrtcih in šolah, na javnih površinah sadijo drevorede, novorojenčkom podarjajo sadna drevesa… Odločevalci lahko samooskrbo in trajnostni razvoj vključijo v dolgoročni razvoj lokalne skupnosti.

Mediji lahko objavljajo novice, strokovnjaki s svojim znanjem pripomorejo k čim boljši izvedbi, gospodarske družbe in drugi deležniki lahko svoje prostore oddajo v najem za organizacijo prireditev ali pa donirajo za izvedbo projektov.

Sodelujočim je na voljo podpora v obliki baze znanja, v kateri je zbrana literatura o naprednih znanjih s tega področja, objavljene pa so tudi pomembne informacije za izvedbo, kot je sortna lista semen. Na voljo so tudi ogledi dobrih praks. Udeleženci se sami odločijo, s katero dejavnostjo se bodo ukvarjali oziroma jo organizirali. Sodelujoči po opravljeni dejavnosti pošljejo spletno poročilo in fotografijo ter navedejo, ali za sodelovanje želijo prejeti priznanje. Podelitev priznanj za dejavnosti, opravljene od 1.1.2023 do 28.2.2023, bo potekala na spomladanskem sejmu Green vita Flora na Celjskem sejmu, za dejavnosti, opravljene od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023, pa na Celjskem sejmu MOS.

Čas, v katerem živimo, ko na naša vrata trka prehranska kriza, je obenem čas, da se  še bolj aktiviramo. Poleg tega naprošamo odločevalce, naj poskrbijo, da bo v državnih rezervah dovolj semen in hrane in sprejmejo ukrepe, ki bodo zagotavljale blagostanje in trajnostno prihodnost. Več o tem si lahko preberete na povezavah:  https://ekoci.si/zadnje/sporocilo-za-javnost-pobuda-vkljucitev-semen-v-drzavne-rezerve/ in https://ekoci.si/zadnje/szj-pobude-in-vprasanja-iz-posveta-kako-si-zagotoviti-hrano-za-danes-iz-prihodnost/ ter preberete njihov odgovor na povezavi: https://ekoci.si/zadnje/odgovor-ministrstva-na-podane-pobude-glede-prehranske-varnosti/

Zdaj je čas, da v okviru možnosti tudi sami poskrbimo za prehransko varnost. V Sloveniji imamo samo 800 kvadratnih metrov kmetijskih površin na prebivalca. Zaradi gradnje in širjenja infrastrukture vsak dan izgubimo 5 hektarov zemlje, izgubili smo že 80 odstotkov avtohtonih semen, zato vsako posajeno seme šteje.  Da ne bomo lačni ne mi, ne prihodnji rodovi. In da bomo ohranili naš košček raja našo Slovenijo zeleno in trajnostno.

Več informacij o sodelovanju pri projektu Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen 2022/23 si lahko preberete na spletnih povezavah:

Za dodatne informacije pišite na e-naslov: ekoci.si@gmail.com.

Dobrodošli pri soustvarjanju trajnostne prihodnosti.

Za gibanje  Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen: Mateja Rotar, podpredsednica Ekoci

Za Ekoci in partnerje: Irena Rotar, preds.